Plaatsing geluidsschermen E313 ter hoogte van Tuinwijk Borgerhout

Regio
Gemeente
Weg
Datum vermoedelijk zomer 2020

UPDATE: Het plaatsen van geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van Borgerhout zal niet kunnen plaatsvinden tijdens de paasvakantie zoals oorspronkelijk gepland. De levering van de schermen en de stalen profielen neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer mikt nu op de zomer om de werken te kunnen uitvoeren. Omwille van de verwachte hinder dienen de werken in een vakantieperiode te gebeuren. Meer info volgt nog.

Wat?

Plaatsen van geluidsschermen langs E313 richting Hasselt ter hoogte van Tuinwijk Borgerhout. 

Wanneer?

Vermoedelijk zomer 2020.

Hinder?

Ernstige hinder verwacht.

Meer info

Meer info volgt nog.