Overslaan en naar de inhoud gaan

De Turnhoutsebaan Transformeert: studie voor heraanleg van de baan in Borgerhout

De Turnhoutsebaan Transformeert: studie voor heraanleg van de baan in Borgerhout

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N12

De verkeerssituatie op de Turnhoutsebaan (N12) in Borgerhout is verre van ideaal. Tussen de Kerkstraat en de Stenenbrug zijn bijvoorbeeld geen aparte fietspaden. Daardoor moeten fietsers gemengd tussen het auto- en vrachtverkeer rijden op dezelfde rijstrook. In de zomer van 2022 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) daarom al een belangrijke stap genomen naar meer verkeersveiligheid. De baan werd tijdelijk omgevormd tot een fietsstraat. Meer informatie vind je op deze pagina. Dat is enkel een snelle oplossing om op korte termijn en met beperkte middelen de situatie te verbeteren. Om de veiligheid op punt te stellen, is een grondige herinrichting noodzakelijk. Daarvoor werd in maart 2023 de studie opgestart.

Wat en waarom?

Studie voor heraanleg van gevel tot gevel

We willen de baan van gevel tot gevel aanpakken. Concreet gaat het over het gedeelte van de Turnhoutsebaan (ca. 1,2 km) binnen de Singel, tussen de kruispunten met de Kerkstraat en de Noordersingel (R10). Er moet voldoende ruimte zijn voor voetgangers en fietsers. Meer ruimte voor mensen, groen en recreatie zorgt voor een hogere leefkwaliteit. Zo wordt de Turnhoutsebaan niet enkel een belangrijke verkeersas, maar ook een echte ontmoetingsplek. 

De herinrichting is gekoppeld aan de studie en de werken die De Lijn uitvoert voor de opening van twee premetrostations onder de Turnhoutsebaan en Stenenbrug. Uiteraard zijn ook Stad Antwerpen en het district Borgerhout belangrijke partners in het verhaal. In het kader van ons project bekijken zij ook de heraanleg van de Engelselei, tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan. Water-link vernieuwt gelijktijdig de volledige riolering, in samenwerking met Aquafin.

Alvorens de plannen concreet uitgewerkt worden, willen we beter begrijpen wat er leeft bij de bewoners en gebruikers van de straat. Om tot een sterk en gedragen ontwerp voor de Turnhoutsebaan te komen, betrekken we dus alle belanghebbenden via een co-creatief participatietraject tijdens het ontwerpproces. Meer informatie vind je op deze pagina.

Timing en impact?

Ontwerpstudie gestart, werken ten vroegste vanaf 2026

Turnhoutsebaan Transformeert

In maart 2023 heeft AWV, in samenwerking Water-Link en Aquafin, een projectteam aangesteld om de studie over de herinrichting vorm te geven. Het participatieve onderzoekstraject heeft als doel om tegen het voorjaar van 2025 een voorontwerp op tafel te leggen. We koppelen de ontwerpvoorstellen regelmatig terug, waarna ze aangepast en verfijnd worden. Zodra het voorontwerp is afgeklopt, wordt in het vervolgtraject een dossier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning opgemaakt, en volgt de uitwerking van een finaal ontwerp en aanbestedingsdossier. De start van de werken hangt af van een vlot verloop van die procedures en volgt ten vroegste in 2026.

 

De projectmijlpalen en het participatietraject op de tijdlijn! Hierop kan je terugvinden welke fases we allemaal gaan doorlopen, hoe het participatietraject eruit ziet, en wanneer we terugkoppelmomenten voorzien. Klik op de afbeelding om te vergroten.