Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviezen & vergunningen

Om aanvragen sneller te behandelen zetten we in op automatisering. Uw aanvraag komt onmiddellijk bij de juiste contactpersoon en alle noodzakelijke gegevens geeft u mee tijdens het invullen van het online formulier.

Naar het aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met Google Chrome.

Wat kan u aanvragen via het webportaal?

 1. We leveren vergunningen af voor het gebruik van of aanpassingen aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Die vergunningen zijn enkel geldig als u  ook een vergunning van de gemeente krijgt en volgen het Vlaamse Retributiebesluit. Meer details voor uw aanvraag zetten we graag op een rijtje op de overzichtspagina. Het is interessant om deze pagina even door te nemen voor u aan de aanvraag in ons webportaal begint. Zo heeft u alle nodige documenten bij de hand om meteen de aanvraag volledig af te werken.
  Enkel innames voor een periode vanaf 24u moeten aangevraagd worden.
 2. Wij zijn een adviesinstantie bij het afleveren van een omgevingsvergunning. Wij adviseren over mobiliteit, bouw- en rooilijn,toegangen, publiciteit, de bouwvrije strook langs autosnelwegen ... Bij dat preadvies houden we rekening met de toekomstvisie op een gewest- of autosnelweg, lopende projecten of projecten in studiefase. Plant u de aanvraag van een omgevingsvergunning langs een gewestweg, autosnelweg of in een reservatiestrook? Dan kan u ons zeker om preadvies vragen. 
  Meer details voor uw aanvraag zetten we graag op een rijtje op de overzichtspagina.
 3. Inlichtingen over de verkoop van vastgoed of algemene inlichtingen over de bouw- en rooilijn. 
  Via het webportaal bezorgt u ons adresgegevens en de kadastrale gegevens.

Wat kan u niet aanvragen via het webportaal?

 • Vergunningen voor nutsmaatschappijen voor werken op het openbaar domein. Die vraagt u aan via GIPOD.
 • Evenementen die gewestwegen gebruiken zoals manifestaties en wielerwedstrijden mogen nog steeds op de gekende werkwijze per mail worden aangevraagd. Als organisator dient u uw aanvraag in bij de gemeente. Gemeentebesturen sturen aanvragen waarbij ook gewestwegen betrokken zijn door aan AWV.
  Tijdelijke wegwijzers worden opgenomen in de vergunning voor het socio-culturele evenement. U moet deze niet apart aanvragen. Geef wel de locaties door waar u deze tijdelijke wegwijzers wil plaatsen.
  Opgelet:
  De tijdelijke publiciteit voor socio-culturele evenementen vraagt u wel aan via het webportaal. U kan hier ook verschillende locaties tegelijk aanvragen. Hou er wel rekening mee dat er slechts 2 borden per gewestweg kunnen toegelaten worden en enkel in de gemeente/stad waar het evenement doorgaat.
  Voor gebruikers van de e-tool van Sport Vlaanderen rekenen we nog steeds op de gemeenten om de aanvragen samen met .gpx-bestanden naar ons door te sturen.
 • Signalisatievergunningen

Hoe lang moet u wachten op uw vergunning of preadvies?

Hou naargelang de aard van de gewenste inname rekening met een (maximale) behandelingstermijn van 30 dagen.

Ik heb de vergunning of preadvies aangevraagd. Wat gebeurt er nu? 

De vergunning of het preadvies wordt behandeld door het desbetreffende wegendistrict. Als er nog bijkomende vragen zijn zal men u via e-mail contacteren.

Als u een vergunning heeft aangevraagd zal deze beoordeeld worden. Na de beoordeling zal u de vergunning of de weigering overgemaakt worden. 

Als u een preadvies heeft aangevraagd zal u mogelijks uitgenodigd worden om deze toe te lichten. Als dit niet het geval is zal u na de beoordeling een geschreven advies ontvangen. Als u hier later nog vragen over heeft kan u het district rechtstreeks contacteren via de contactgegevens op de brief.