Overslaan en naar de inhoud gaan

Districten

De districten zijn gedecentraliseerde entiteiten die zorgen voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de autosnelwegen en gewestwegen binnen hun beheersgebied.

Wat doet een district?

  • Verleent adviezen in het kader van omgevingsvergunningen, wielerwedstrijden, ...

  • Verleent vergunningen voor het privatief gebruik van het openbaar domein, het plaatsen van nutsleidingen, het plaatsen van publiciteit...

  • Zorgt voor de organisatie en opvolging van onderhoudswerken, zowel in eigen beheer als door aannemers

  • Behandelt schadedossiers
  • Organiseert de winterdienst: sneeuw- en ijsvrij houden van snelwegen, gewestwegen en fietspaden tijdens de wintermaanden
  • ...

De districtchefs zijn het eerste aanspreekpunt voor gemeenten, hulpdiensten en nutsmaatschappijen voor vragen die te maken hebben met het algemene beheer van de wegen. Zij organiseren en coördineren de taken die door het district worden uitgevoerd.

Op zoek naar formulieren?

Onder welk district valt mijn gemeente?

Opgelet, het postadres en het bezoekadres van een district zijn niet hetzelfde.

Heeft u post voor een district? Dan mag u die post bezorgen via Koning Albert II Laan 15 bus 420, 1210 Brussel - met  vermelding van afdeling / district.

De bezoekadressen van de districten vindt u hieronder terug op de kaart.