Overslaan en naar de inhoud gaan

Een advies aanvragen, hoe en wat?

Naar het aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met Google Chrome.

Bij het aanvragen van een advies moet u een aantal documenten aanleveren. We zetten alles op een rijtje.

Wat heeft u nodig voor een preadviesaanvraag?

 • Kadastrale gegevens en adresgegevens waarover de preadviesvraag gaat
 • Persoonsgegevens aanvrager
 • Een inplantingsplan met maten t.o.v. de gewestweg of de autosnelweg, de bouw- en rooilijn, grens openbaar domein
 • Nota waarin de nieuwe situatie zo volledig mogelijk wordt omschreven.
 • Concrete vragen aan het Agentschap over deze nieuwe situatie.
 • Eventuele mobiliteitstoets of Mober.

Wanneer vraag ik advies bij het Agentschap Wegen en Verkeer?

 • U vraagt zelf een preadvies aan in het kader van een geplande aankoop of omgevingsvergunning. U wil voor het indienen van een omgevingsvergunning of een aankoop advies vragen omtrent rooi- en bouwlijnen, reservatiestroken, bouwvrije stroken, toegangen, publiciteit, mobiliteit,... U vraagt dit preadvies aan via het aanvraagformulier.
 • Bij een officiële aanvraag van een omgevingsvergunning zal de vergunningverlenende overheid AWV om advies vragen via het omgevingsloket.

Wat is een inplantingsplan? 

Op een inplantingsplan wordt de bestaande en de nieuwe toestand ingetekend. Op het inplantingsplan moet minimum volgende gegevens ingetekend worden:

 • Met maten t.o.v. de gewestweg of de autosnelweg
 • De bouw- en rooilijn
 • Grens openbaar domein

Het inplantingsplan of een situatieschets moet verplicht toegevoegd worden als bijlage bij een aanvraag voor pré-advies.

Bij een informatievraag in het kader van een vastgoedtransactie moet een een uittreksel uit het kadastraal percelenplan opgeladen worden. Dit kan u hier terug vinden.

Hoe kan ik de kadastrale gegevens vinden?  

U kan deze terug vinden op verschillende manieren zoals op de akte van aankoop van uw woning, op de omgevingsvergunning of via
https://www.geopunt.be/

Welke wegen zijn in beheer van de Vlaamse overheid?

Bij het openen van het webportaal geeft u uw adres of werklocatie in. Hierna gebeurt de controle of het langs een gewestweg gelegen is.

Wat is een reservatiestrook en een aan te leggen hoofdverkeersweg?

Reservatiestroken en aan te leggen hoofdverkeerswegen werden ingetekend op het gewestplan. Deze stroken worden gereserveerd voor vervoersinfrastructuur. In 2018 werden alle reservatiestroken opnieuw beoordeeld. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar het Departement Omgeving.

Wat is een bouwvrije strook langs een autosnelweg?

In de wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen van 12 juli 1956 werden bouwvrije stroken opgenomen. In het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen van 25 januari 2019 kan u alles terugvinden over het verbod tot bouwen in deze vrije stroken.

Wat is een webportaal?
Dit is een online formulier dat u kan gebruiken voor volgende aanvragen:

 • Wilt u een deel van het openbaar domein innemen langs gewestwegen of autosnelwegen?
 • Heeft u informatie nodig over de haalbaarheid van geplande (ver)bouwwerken of verkavelingen? Plant u de aanvraag van een omgevingsvergunning langs een gewestweg, autosnelweg of in een reservatiestrook, maar wilt u advies van het Agentschap Wegen en Verkeer hierover?

Om aanvragen sneller te behandelen zetten we in op automatisering. Daarvoor ontwikkelden we een webportaal. Uw aanvraag komt onmiddellijk bij de juiste contactpersoon en alle noodzakelijke gegevens geeft u mee tijdens het invullen van het online formulier.

Is er een handleiding gemaakt om mij te helpen bij de aanvraag?

Eerst en vooral werden deze webpagina’s gemaakt om u te informeren over de soorten vergunningen die kunnen aangevraagd worden. Daarnaast werd er ook nog een handleiding gemaakt om u bij te staan bij een aanvraag in het webportaal.
De handleiding kan u hier downloaden.