Overslaan en naar de inhoud gaan

Een vergunning aanvragen, hoe en wat?

Naar het aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met Google Chrome.

Bij het aanvragen van een vergunning moet u een aantal documenten aanleveren. Daarnaast zijn er verschillen tussen aanvragen als natuurlijk persoon, als rechtspersoon of (in opdracht van een) overheid en tussen aanvragen voor een tijdelijke inname en voor een permanente inname. We zetten alles op een rijtje.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

 • Een inplantingsplan: dat is een schets met de meetgegevens t.o.v. de rand van het trottoir, de grens van het openbaar domein en het gebouw
  • De breedte van het trottoir, parkeerstrook en rijweg t.h.v. de opstelling
  • Afmetingen van het object, installatie en opstelplaats
  • Oppervlakte van de inname
 • Periode van opstelling (van … tot ...)
 • Adresgegevens waar werken doorgaan
 • Persoonsgegevens aanvrager (dat zijn tegelijk ook de facturatiegegevens)
 • KBO- of rijksregisternummer

Het inplantingsplan moet verplicht toegevoegd worden als bijlage.

innameplan openbaar domein

Retributie

Voor welke innames is er retributie verschuldigd?

Dat duiden we aan met een euroteken (€) achter de soort inname.

Kan u het betalen van retributie vermijden?

Neen, dit werd wettelijk bepaald in het retributiebesluit. Het retributiebesluit kan u hier raadplegen: https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1009176.html.

Waarom krijg ik een factuur van AWV? Ik heb toch al betaald aan de gemeente?

De opgegeven locatie is ook een gewestweg die in beheer is van de Vlaamse overheid.

Een heffing van een retributie voor de inname van het gewestdomein is wettelijk bepaald. Dit wordt bepaald in het retributiebesluit: https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1009176.html

De inning van retributie door een lokale overheid is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement. Meer informatie kan u opvragen bij de lokale overheid.

Hoe wordt de retributie berekend?

Dit wordt bepaald in het retributiebesluit: https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1009176.html

De bepaling van de vaste retributie, de variabele retributie en de indexering kan u terug vinden in artikel 18. De verschillende bedragen van de variabele retributie die gekoppeld worden aan de verschillende soorten inname kan u terug vinden in de bijlagen. 

Gebruik van het webportaal

Ik heb mijn aanvraag toch al via de gemeente verstuurd, waarom moet ik opnieuw een aanvraag indienen?

De opgegeven locatie is ook een gewestweg die in beheer is van de Vlaamse overheid.

Het is momenteel nog niet mogelijk om de aanvraaggegevens automatisch te laten doorstromen. Daarom moet een nieuwe aanvraag worden ingediend via het webportaal.

Wat is een tijdelijke inname?

Dit is een inname beperkt in tijd.
Voorbeelden:

 • Voor dakwerken aan mijn woning wil ik 2 weken lang een stelling plaatsen op het voetpad.
 • Voor een fuif van de lokale jeugdvereniging wil ik tijdelijke publiciteit plaatsen op het openbaar domein

Wat is een permanente inname?

Dit is een inname onbeperkt in tijd.
Voorbeelden:

 • Voor de toegang naar mijn woning moet ik de gracht inbuizen.
 • Voor de toegang naar mijn woning moet de berm verhard worden.
 • Voor mijn horecazaak wil ik jaarlijks voor een langere periode een terras plaatsen op het openbaar domein.

Ik wil een container en stelling samen aanvragen, moet ik dan twee keer een aanvraag indienen via het webportaal? 

U kan hiervoor de soortcode werfbezetting gebruiken. U dient dan wel een gedetailleerd inplantingsplan te bezorgen waarop alle innemingen worden ingetekend met de correcte afmetingen en benamingen. In het webportaal kan u de totale oppervlaktes optellen en zo aanvragen.

Ik wil een parkeerverbod aanvragen voor verschillende soorten werfbezetting of een verhuiswagen.Welke soort inname gebruik ik dan?

U gebruikt hiervoor “inname parkeerplaatsen”.

Moet ik voor een evenement het webportaal ook gebruiken?

Neen. Hoe vraagt u dat dan wel aan? Dat hangt af van uw rol: organisator of gemeentebestuur.

Voor organisatoren:

Voor recreatieve veldtoertochten, wegcyclotochten en graveltochten: 

 • Maakt u als organisator gebruik van de e-tool Toertochten van Sport Vlaanderen?
  • Ja: dan moet u verder niets doen; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar AWV wanneer gewestwegen in het parcours zijn opgenomen.
  • Nee: dan richt u uw aanvraag aan de gemeente. Zij zullen uw aanvraag doorsturen naar AWV wanneer gewestwegen in het parcours zijn opgenomen.

Alle overige evenemententypes die niet gestructureerd via Sport Vlaanderen verlopen kunnen ons nog altijd worden doorgestuurd per e-mail.

Komt vaak samen voor bij evenementen: 

 • Vraag voor het gebruik van tijdelijke wegwijzers: wordt automatisch opgenomen in de vergunning voor het socio-culturele evenement zelf. U moet deze niet apart aanvragen.
 • Vraag voor het gebruik van tijdelijke publiciteit voor socio-culturele evenementen: als organisator vraagt u dit wel aan via het webportaal.  Zie verder

Voor gemeentebesturen:

 • Wielerwedstrijden: De referentieburgemeester stuurt de aanvraag door per e-mail naar ons district waar de gemeente van aankomst is gelegen.
 • Evenementen die via de e-tool Toertochten van Sport Vlaanderen verlopen zoals recreatieve veldtoertochten, wegcyclotochten en graveltochten:
  • Ligt de start/aankomst van het parcours (lus) in uw gemeente? Dan vragen we u om  zowel de pdf van de aanvraag als alle gpx-bestanden van de lussen en afstanden te mailen aan het AWV-district waar de start en de aankomst van het parcours ligt.
  • Indien de start of de aankomst niet in uw gemeente ligt, hoeft u niks te doen.
 • Alle overige evenemententypes die niet gestructureerd via Sport Vlaanderen verlopen kan u ons steeds nog doorsturen per e-mail.

Kan ik commerciële publiciteit op het openbaar domein aanvragen via het webportaal? 

Publiciteit voor commerciële doeleinden kan enkel toegelaten worden op straatmeubilair zoals schuilhuisjes of stratenplanborden. Er wordt geen andere commerciële publiciteit toegelaten op het openbaar domein. U kan hier dan ook geen vergunning voor aanvragen via het webportaal.

Welke wegen zijn in beheer van de Vlaamse overheid?

Bij het openen van het webportaal geeft u uw adres of werklocatie in. Hierna gebeurt de controle of het langs een gewestweg gelegen is.

Wat is een webportaal?

Dit is een online formulier dat u kan gebruiken voor volgende aanvragen:

 • Wilt u een deel van het openbaar domein innemen langs gewestwegen of autosnelwegen?
 • Heeft u informatie nodig over de haalbaarheid van geplande (ver)bouwwerken of verkavelingen? Plant u de aanvraag van een omgevingsvergunning langs een gewestweg, autosnelweg of in een reservatiestrook, maar wilt u advies van het Agentschap Wegen en Verkeer hierover?

Om aanvragen sneller te behandelen zetten we in op automatisering. Daarvoor ontwikkelden we een webportaal. Uw aanvraag komt onmiddellijk bij de juiste contactpersoon en alle noodzakelijke gegevens geeft u mee tijdens het invullen van het online formulier.

Is er een handleiding gemaakt om mij te helpen bij de aanvraag?

Eerst en vooral werden deze webpagina’s gemaakt om u te informeren over de soorten vergunningen die kunnen aangevraagd worden. Daarnaast werd er ook nog een handleiding gemaakt om u bij te staan bij een aanvraag in het webportaal. 
De handleiding kan u hier downloaden.

Hoe vraag ik tijdelijke publiciteit aan op het openbaar domein?

Via het webportaal kan u ook tijdelijke publiciteit aanvragen op het openbaar domein voor socio-culturele doeleinden. U kan hier ook verschillende locaties tegelijk aanvragen. Hou er wel rekening mee dat we slechts 2 borden per gewestweg kunnen toelaten en enkel in de gemeente/stad waar het evenement doorgaat.

De handleiding vindt u hier.

De verkregen vergunning

Hoe kan ik mijn vergunning wijzigen, verlengen of annuleren?

U contacteert hiervoor het district via e-mail. U vindt deze gegevens terug op de vergunning.

Waarvoor kan u een vergunning aanvragen?

Als natuurlijk persoon - tijdelijke inname

 • Stelling €
 • Container €
 • Werfbezetting €
 • Inname parkeerplaats € (Bv. voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het plaatsen van een verhuiswagen over verschillende aaneensluitende dagen)
 • Bladkorf
 • Tijdelijke publiciteit voor socio-culturele doeleinden
 • Tijdelijke bewegwijzering voor socio-culturele doeleinden
 • Peilbuizen
 • Grondsonderingen
 • Proefsleuven
 • Kabel over de weg €

Bladkorf

Container

Inname parkeerplaatsen

Stelling

Werfbezetting

 

 

 

 

Als natuurlijk persoon - permanente inname

 

 

 

 

 

Verlaagd trottoir

Overwelving gracht

Verharden berm voor toegang

Groenaanplant

   

 

 

 

Als rechtspersoon - tijdelijke inname

 • Stelling €
 • Container €
 • Werfbezetting €
 • Inname parkeerplaats €
 • Tijdelijke publiciteit voor socio-culturele doeleinden
 • Tijdelijke bewegwijzering voor socio-culturele doeleinden
 • Tijdelijk terras € (enkel voor een beperkte periode, niet als het jaarlijks opnieuw wordt geplaatst)
 • Mobiele kleinhandel €
 • Bladkorf
 • Peilbuizen
 • Grondsonderingen
 • Proefsleuven
 • Kabel over de weg €
 • Doorgang uitzonderlijk vervoer

Als rechtspersoon - permanente inname

 • Terras € (een permanent terras of een terras dat jaarlijks opnieuw wordt geplaatst voor een langere periode)
 • Permanente handelsuitbouw € (bijvoorbeeld een uitstalling overdekt en niet overdekt)
 • Automaat €
 • Ramkraakpaal
 • Verlagen trottoir
 • Overwelving gracht
 • Verharden berm
 • Groenaanplant

Als overheid of in opdracht van een overheid - Tijdelijke inname

 • Tijdelijke publiciteit voor socio-culturele doeleinden
 • Tijdelijke bewegwijzering voor socio-culturele doeleinden
 • Bladkorf
 • Kerstversiering
 • Peilbuizen
 • Grondsonderingen
 • Proefsleuven
 • Kabel over de weg €
 • Stelling €
 • Container €
 • Werfbezetting €
 • Inname parkeerplaats €

Als overheid of in opdracht van een overheid - permanente inname

 • Laadpaal
 • Fietsenrek
 • Fietstelpaal
 • Straatmeubilair gemeente
 • Stratenplanbord €
 • Infobord €
 • Schuilhuisje €
 • ANPR-camera
 • Camera (niet ANPR)
 • Aanwijzingsborden fiets- of wandelroutes
 • Parkeergeleidingsborden
 • Deelsystemen
 • Vlaggenmasten
 • Graffiti
 • Automaat €
 • Brievenbussen postmaatschappijen €
 • Ramkraakpaal
 • Groenaanplant (geveltuintje)
 • Boombrug
 • Portiek km-heffing en obu-dispensers

Naar het webportaal

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met Google Chrome.