Overslaan en naar de inhoud gaan

Invoering fietsstraat op Turnhoutsebaan in Borgerhout

Invoering fietsstraat op Turnhoutsebaan in Borgerhout

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N12

WAT EN WAAROM?

Fietsstraat als kortetermijnoplossing

De problemen van overdreven snelheid, fietsveiligheid en oversteekbaarheid van de Turnhoutsebaan zijn gekend, maar een volledige herinrichting is nog niet voor morgen. Daarom is AWV op zoek gegaan naar zogenoemde quick wins. Dat zijn maatregelen die snel effect hebben en waarmee we nu al iets kunnen doen om de situatie voor de actieve weggebruiker te verbeteren.

In het najaar van 2021 evalueerde AWV een hele reeks potentiële maatregelen op vlak van infrastructuur, regelgeving en handhaving. De maatregelen werden beoordeeld en onderzocht op

  • technische haalbaarheid
  • potentieel effect
  • positieve en negatieve neveneffecten
  • juridische geldigheid
  • kostprijs

De werken om van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, voerde AWV uit in mei en juni 2022. Op 8 juli werd de fietsstraat in dienst genomen.

Fietsstraat geeft fietsers duidelijke plaats op Turnhoutsebaan

De Turnhoutsebaan (N12) in Borgerhout is omgevormd tot een fietsstraat.

Op de Turnhoutsebaan tussen de Kerkstraat en de Stenenbrug waren geen aparte fietspaden waardoor fietsers tussen het auto- en vrachtverkeer moesten rijden, op dezelfde rijstrook (ook wel gemengd verkeer genoemd). De verkeerssituatie was dus verre van ideaal voor fietsers. Door van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, hebben we op korte termijn en met beperkte middelen een grote stap voorwaarts gezet voor de verkeersveiligheid. 

Turnhoutsebaan ter hoogte van kruispunt Kroonstraat: voor en na invoering fietsstraat.

Wat is een fietsstraat?

Een straat waar de fietser de belangrijkste weggebruiker is.

  • Fietsers mogen gebruikmaken van de volledige rijstrook
  • Gemotoriseerd verkeer is toegelaten, maar te gast
  • Auto’s en vrachtwagens mogen fietsers NIET inhalen
  • Iedereen rijdt maximum 30 km/u, ook bv. speed pedelecs

Bijkomende maatregelen

Samen met de fietsstraat zijn er ook enkele bijkomende laad- en loszones ingericht en is er een extra verkeerslicht met oversteek aan Laar geplaatst.

Daarnaast voerden we ook een snelheidsbeperking van 30 km/u in op het stukje Turnhoutsebaan tussen de Gravinstraat en de Singel en op de Stenenbrug tussen de Turnhoutsebaan en de Singel. Ook op de busbaan (BOB) zal een snelheidsbeperking van 30 km/u gelden. Het naleven van de verkeersregels zal actief gecontroleerd worden via automatische installaties.

Studie voor volledige herinrichting start in 2022

De invoering van een fietsstraat zal een positieve invloed hebben op de veiligheid van de fietsers op de Turnhoutsebaan, maar het is geen allesomvattende oplossing. Daarvoor is een grondige herinrichting van gevel tot gevel noodzakelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start daarom in 2022 met een ontwerpstudie voor de herinrichting van de Turnhoutsebaan. Deze studie gebeurt in samenwerking met de stad Antwerpen en De Lijn, die de opening van de ongebruikte premetrostations Drink en Morckhoven onderzoekt. Meer hierover lees je op onze studiepagina.