Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Grotesteenweg ter hoogte van kruispunten met Binnensingel en Elisabethlaan

Herinrichting Grotesteenweg ter hoogte van kruispunten met Binnensingel en Elisabethlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N1
R10
N173

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet in samenwerking met de Stad Antwerpen, De Lijn en Aquafin een volledige herinrichting van de Grotesteenweg (N1) in Berchem ter hoogte van de Binnensingel (R10) en de brug over de Antwerpse Ring (R1). Deze ingreep is erop gericht het kruispunt met De Singel en de directe omgeving veiliger te maken voor zowel fietsers als voetgangers en overzichtelijker voor automobilisten.

Wat en waarom?

Heraanleg Grotesteenweg: de volgende stap naar een fietsvriendelijke Singel

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen zetten sterk in op het verbeteren van de fietsinfrastructuur langsheen De Singel (R10). De fietspaden zijn de voorbije jaren vernieuwd tussen noord en zuid en de singelkruispunten worden mee aangepakt. In 2017 opende de vernieuwde Turnhoutsepoort en momenteel zijn de vernieuwingswerken aan de Plantin en Moretuslei volop aan de gang.

In een volgende stap voorziet het agentschap en de stad nog nieuwe, veilige voet- en fietspaden en betere kruispunten ter hoogte van de Grotesteenweg (N1).

Timing en impact?

Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning 

Het concept voor de herinrichting van het kruispunt is klaar. Op basis van dit concept wordt het kruispunt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.  De uitvoering van deze werken is ten vroegste voorzien voor het voorjaar van 2021, nadat de werken op het kruispunt met de Plantin en Moretuslei zijn afgerond.

Een concrete startdatum van de werkzaamheden is er voorlopig dus nog niet. Zodra die gekend is, informeren we u graag over de fasering en de tijdelijke verkeersmaatregelen die hiermee gepaard gaan.

Kom slim naar Antwerpen
Rijd u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met de bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.