Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N1
R10
N173

Meer verkeersveiligheid en comfort voor elke weggebruiker

De projectzone omvat de Grotesteenweg vanaf de Uitbreidingsstraat tot en met het kruispunt met de Elisabethlaan. Naast de herinrichting van het kruispunt Binnensingel x Grotesteenweg worden ook de brug over de Ring, de aansluitingen met de op- en afrit van de Ring en het kruispunt met de Elisabethlaan en het Ringfietspad mee aangepakt. In het projectgebied wordt ook gewerkt op een deel van de Binnensingel (aanleg extra afslagstrook) en de Uitbreidingstraat (voor aanleg rioleringen).

Kruispunt Grotesteenweg met Binnensingel (R10)

Enkele ingrepen moeten dit singelkruispunt compacter en overzichtelijker maken.

  1. De Binnensingel (R10) krijgt er richting Antwerpen-Zuid ter hoogte van de Grotesteenweg een vijfde opstelstrook bij. Het kruispunt kan op die manier conflictvrij worden ingericht.
  2. De rechtsafslagstrook die verkeer vanaf de Grotesteenweg op de Binnensingel (vanuit centrum richting Antwerpen-Zuid) leidt wordt aanzienlijk langer.
  3. Komende van Antwerpen-Zuid verdwijnt de lichtengeregelde bypass die verkeer van de Binnensingel staduitwaarts op de Grotesteenweg leidt. We leggen vijf nieuwe opstelstroken aan waaronder twee afslagstroken naar rechts binnen één globale verkeerslichtenregeling. Voetgangers en fietsers hebben zo één oversteekbeweging minder te maken.
  4. Stadinwaarts verdwijnt de afslagstrook vanaf de Grotesteenweg naar de Uitbreidingsstraat. De oversteek vanaf de Uitbreidingsstraat naar de N1 wordt overzichtelijker aangelegd voor vlotter verkeer

Kruispunt Grotesteenweg met Elisabethlaan

Dit kruispunt krijgt een veiligere indeling, zonder de doorstroming te belemmeren.

  1. De rechtsafslag voor verkeer van de Grotesteenweg naar de Elisabethlaan wordt binnen de lichtenregeling gebracht. De huidige bypass verdwijnt dus. Zo vermijden we conflictsituaties met fietsers en voetgangers.
  2. De bypass die verkeer komende uit de richting van Mortsel op de R1 leidt, verdwijnt eveneens. Deze rechtsafbeweging naar de oprit van de Ring zal na de herinrichting binnen de verkeerslichten afwikkelen. Hier zorgen we trouwens voor een tweede afslagstrook om eenzelfde verkeersdoorstroming te behouden.
  3. Om een conflictvrije oversteek voor voetgangers en fietsers te bekomen, schaffen we de afslag naar rechts vanuit de Elisabethlaan richting Mortsel af. In de toekomst kan u hier nog rechtdoor rijden en links afslaan, maar dus niet meer rechts afslaan richting Mortsel.

Grotesteenweg en brug over de Ring

Op de brug over de spoorweg en de Ring voorzien we aan weerszijden afgeschermde dubbelrichtingsfietspaden van 3 meter breed. Oversteken wordt aan elke kruising met de rijweg een stuk veiliger dankzij ruime, overzichtelijke opstelplaatsen voor de actieve weggebruiker. Het dubbelrichtingsfietspad langs de Grotesteenweg zal aansluiten op een nieuw fietspad rond het Brilschanspark. Dat wordt aangelegd binnen de werken van ‘Park Brialmont Fase 2’ door de stad Antwerpen en het district Berchem. 

De brug wordt trouwens volledig opgeknapt. Samen met de hele weginfrastructuur (voetpaden, fietspaden, rijweg) vernieuwen we tegelijk de waterafvoer en de brugleuningen. Vervoersmaatschappij De Lijn neemt de trambedding voor haar rekening.

Nieuwe traminfrastructuur en gescheiden riolering

Openbare vervoersmaatschappij De Lijn maakt van de gelegenheid gebruik om in de projectzone de hele traminfrastructuur te vernieuwen. Naast de sporen, bovenleidingen en masten krijgen ook de perrons een grondige upgrade.

Rioolbeheerder water-link legt een gescheiden rioolstelsel aan in de Grotesteenweg vanaf de Binnensingel tot onder het kruispunt met de Uitbreidingstraat. Zo kan in deze zone het afval- en regenwater apart afgevoerd worden. Het regenwater uit de buurt zal in het natuurpark Wolvenberg opgevangen en gezuiverd worden. Water-link vernieuwt ook de drinkwaterdoorvoerleiding in de Uitbreidingstraat en een kort stuk in de Patriottenstraat.