Wegenwerken in Antwerps havengebied

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

Ook in 2019 plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal grote en kleinere ingrepen op belangrijke verkeersaders in de Antwerpse havenregio. Bij de planning en fasering van de werken wordt alles in het werk gesteld om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven maximaal te garanderen. Op deze portaalpagina vindt u een overzicht van de verschillende lopende projecten en aankomende projecten waar we nu een concreet zicht op hebben en kunt u zich inschrijven op een algemene digitale nieuwsbrief. Telkens als er nieuws te melden valt over deze projecten (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie), maar ook bij niet-geplande dringende werken van AWV die een voelbare impact kunnen hebben op de mobiliteit of bereikbaarheid in het havengebied ontvangt u dan een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Lopende werven 

5. Kabelwerken (Elia) Scheldelaan (N101)

Stand van zaken december 2018: De werken op de Scheldelaan in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn sinds oktober 2018 volledig afgerond. Onder het sluizencomplex zijn de kabelwerken in opdracht van Elia nog lopende.

Boven het sluizencomplex ➔ werken afgerond: verkeer kan terug op 2x2 rijstroken

Onder het sluizencomplex ➔ van complex Lillo tot Monsanto poort 1: normaal verkeer in 2 richtingen

  • Ter hoogte van mofput J2 is er een plaatselijke omleiding tussen de 2 poorten van Monsanto > volledig hersteld voorjaar 2019
  • Vanaf 4 december: openstellen Scheldelaan richting sluizen op 1 vak, richting Antwerpen ook op 1 vak  (over de onderlaag)
  • Vanaf voorjaar 2019: 2 rijvakken beschikbaar

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/kabelwerken-elia-en-vernieuwing-wegdek-awv-scheldelaan-n101-richting-nederland

Geplande werven in 2019

1. Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) ter hoogte van complex Ekeren (nr. 16)

Het wegdek van de Noorderlaan (N180) wordt ter hoogte van het op- en afrittencomplex Ekeren (nr. 16) in beide richtingen vernieuwd. Per rijrichting zullen de werkzaamheden enkele dagen duren. Tijdens de werken wordt de Noorderlaan volledig afgesloten en geldt er een beperkte omleiding per rijrichting. De uitvoering is gepland vanaf 23 april 2019. Meer info volgt spoedig.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-ter-hoogte-van-complex-ekeren-nr-16

2. Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) tussen Treurenborg en Donk Molenbergnatie

In 2019 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van de Noorderlaan (N180) tussen Treurenborg en Donk Molenbergnatie. Het wegdek wordt vernieuwd om de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers te vergroten. De werken starten vanaf dinsdag 23 april en zullen ongeveer 6 weken duren. Tijdens deze periode blijft verkeer op de Noorderlaan steeds mogelijk richting het noorden (van Antwerpen naar de R2). Het verkeer richting het zuiden (naar Antwerpen) volgt een omleiding via de A12. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-tussen-treurenborg-en-donk-molenbergnatie

3. Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) ter hoogte van Opelsite

Deze werken zijn afgerond.

4. Vernieuwing grendelmechanismen bruggen Berendrecht- en Zandvlietsluis

In het voorjaar van 2019 zal het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) de grendelmechanismen van twee bruggen aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis vernieuwen. In 2016 werden reeds de grendelmechanismen van de twee oostelijke bruggen van het sluizencomplex vernieuwd. Nu gebeuren dezelfde werken aan de twee westelijke bruggen. Deze werken zullen ook impact hebben op de verkeerssituatie en de mobiliteit op de Scheldelaan (N101). Tijdens de werken is er slechts één van de twee oversteken over de sluis waaraan gewerkt wordt beschikbaar. Wanneer er een schip moet passeren zullen de bruggen aan beide kanten van de sluis open staan en kan het verkeer niet verder. Voor automobilisten stelt dat niet zo'n probleem omdat doorgang mogelijk blijft over de sluisdeuren, maar voor vrachtwagens is dit niet mogelijk. Het vrachtverkeer moet dan tijdelijk een omleiding volgen via de A12. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-grendelmechanismen-bruggen-berendrecht-en-zandvlietsluis

6. Vernieuwing op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van R2

Het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van de R2 wordt grondig vernieuwd. De werken omvatten de vernieuwing van het wegdek, het vernieuwen van de fietspaden en de aanleg van een toegangsweg naar de weegbrug. De werken starten begin juni 2019 en zullen ongeveer drie maanden duren. De op- en afritten worden tijdelijk afgesloten. Verkeer op de R2 blijft altijd mogelijk in beide richtingen, maar gedurende één weekend moet het verkeer er over een verminderd aantal rijstroken. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-op-en-afrittencomplex-kanaaldok-b1b2-van-r2

7. Hoogspanningswerken Elia ter hoogte van R2 en A12

Netbeheerder Elia zal vanaf het voorjaar van 2019 tot het einde van het jaar hoogspanningswerken (plaatsen van masten) uitvoeren in de lussen van de op- en afritten Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) en nabij de aansluitingen naar de A12. De werken zullen weinig hinder veroorzaken. Enkel de transporten van de masten naar de werfzone kunnen gedurende korte tijd even voor hinder zorgen. 

8. Veiligheidsaanpassingen in Beveren- en Tijsmanstunnel (R2)

In 2019 zal AWV enkele veiligheidsaanpassingen uitvoeren in zowel de Beveren- als de Tijsmanstunnel van de R2. Het gaat om het vernieuwen van pictogrammen, aanpassingen aan de brandcompartimentering en het vernieuwen van de vluchtdeuren. De werken zullen enkel 's nachts en tijdens weekends plaatsvinden om de hinder te beperken. Tijdens de werken wordt één tunnelkoker afgesloten en rijdt het verkeer in beide richtingen door de andere koker. Wanneer de werken starten is nog niet bepaald. 

9. Vernieuwing riooldeksels in Tijsmanstunnel (R2) richting Gent

In de Tijsmanstunnel (R2) worden in juni 2019 de riooldeksels in de tunnelkoker richting Gent vernieuwd. De werken zullen drie weekends in beslag nemen. Tijdens deze weekends is de koker richting Gent afgesloten en wordt het verkeer bovengronds omgeleid.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-riooldeksels-tijsmanstunnel-r2-richting-gent

10. Vernieuwing E19 tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel richting Antwerpen

In de zomer van 2019 wordt het wegdek van de E19 richting Antwerpen vernieuwd tussen de op- en afrittencomplexen Sint-Job-in-‘t-Goor (nr. 4) en Kleine Bareel (nr. 5). Tijdens de werken kan het verkeer de werfzone in beide richtingen passeren over twee versmalde rijstroken. Het verkeer richting Anwerpen wordt via doorsteken in de middenberm naar de snelwegkant richting Nederland geleid. Richting Antwerpen zijn de oprit Sint-Job-in-'t-Goor (nr. 4) en de afrit Kleine Bareel (nr. 5). afgesloten. Richting Nederland blijven alle op- en afritten open. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-e19-tussen-sint-job-t-goor-en-kleine-bareel-richting-antwerpen

11. Plaatsing geluidsschermen A12 ter hoogte van Ekeren

De Vlaamse overheid zal het bestaande geluidsscherm langs de A12 in Ekeren verlengen. Door deze uitbreiding ontstaat er een extra afscherming van 715m in zuidelijke richting. Dankzij die uitbreiding zal de wijk Schoonbroek minder gestoord worden door geluidsoverlast. De schermen die nu lopen tot de Dragondersstraat, zullen na de verlenging doorlopen tot onder de Transcontinentaalbrug. De bouw zal ongeveer 2 maanden duren en is gepland in het voorjaar van 2019. Het doorgaand verkeer op de A12 zal weinig tot geen hinder ondervinden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland wordt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug wel op één rijstrook gezet in plaats van twee.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/plaatsing-geluidsschermen-langs-a12-ter-hoogte-van-ekeren

12. Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Tussen de Grote Molenweg en de op- en afrit van de A12 wordt de gewestweg volledig vernieuwd. De nutswerken starten wellicht in september 2019. De hoofdwerken zullen een jaar in beslag nemen. Tijdens de werken blijft de N111 steeds in één richting open voor lokaal verkeer.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-dorpsstraatlaageind-n111-stabroek

13. Heraanleg van Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren

De Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren wordt volledig heringericht, inclusief fietspaden en riolering. De werfzone situeert zich tussen het op- en afrittencomplex Melsele (nr. 9) van de E34 en de Kapelweg. De werken zullen een jaar duren en starten in het voorjaar van 2019. Tijdens de werken is de weg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt er een omleiding voorzien via de N485, E17 en E34. Fietsers kunnen stapvoets langs de werfzone of een omleiding volgen.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-melseledijkdijkstraat-n450-beveren

14. Herinrichting van Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. De nutswerken starten in 2019 en zullen een jaar duren. De hoofdwerken starten in 2020 en zullen anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de nutswerken is de verkeershinder beperkt. Tijdens de hoofdwerken blijft verkeer richting Beveren altijd mogelijk. Bij werken in smallere delen van de N70 wordt het verkeer in één richting omgeleid langs snelwegen. Fietsers behouden steeds doorgang.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele-beveren