Overslaan en naar de inhoud gaan

Geplande werven

Geplande werven

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R2
A12
N101
N180
N70

11. Verlenging afrit Waaslandhaven-Noord (11) op R2 richting Beveren

De afrit van het complex Waaslandhaven-Noord (11) op de R2 richting Beveren zal verlengd worden tot aan het tolplein om het aantal weefbewegingen te beperken. Verkeer komende van het tolplein zal niet meer eerst moeten invoegen op 2 rijstroken om daarna meteen weer uit te voegen naar de afrit Waaslandhaven-Noord. De uitvoering is nog niet concreet gepland. Meer info volgt later.

12. Beverentunnel: vernieuwing wegdek R2 ter hoogte van tunnel en diverse onderhoudswerken

In de tweede helft van 2021 wordt het wegdek ter hoogte van de Beverentunnel (R2) vernieuwd. Het betreft vernieuwingswerken aan de op- en afritten van het complex Waaslandhaven-Noord, aan het kruispunt van de Ploegweg en aan de betonplaten in de tunnel zelf. Meer info over de aanpak van de werken en de verkeershinder tijdens de werken volgt later.

Daarnaast zullen er in 2021 ook diverse onderhoudswerken uitgevoerd worden. Deze werken plannen we voornamelijk 's nachts en in het weekend in.

13. Tijsmanstunnel: plaatsing slagbomen en diverse onderhoudswerken

Ter hoogte van de tunnelingang worden er slagbomen en portieken geplaatst. Er zal voornamelijk 's nachts gewerkt worden indien er rijstroken ingenomen worden of op de pechstrook overdag. De plaatsing is voorzien in het najaar van 2021. Verder is er in 2021 ook onderhoud gepland aan de brandleiding en vluchtdeuren en zijn enkele betonherstellingen nodig. Deze werken plannen we voornamelijk 's nachts en in het weekend in. Meer info volgt later.

14. Herstelling wegdek op verkeerswisselaar R2/A12

Plaatsen van nieuwe asfaltverharding en markeringen op verschillende plaatsen op de verkeerswisselaar R2 / A12. De werken zijn nog niet concreet ingepland. Meer informatie volgt later.

15. Vosseschijnstraat Zuidnatie

Meer informatie volgt later.

16. Fietspad Noordlandbrug

De verharding van het fietspad van aan de Noordlandbrug tot aan Noordland (ongeveer 800 m lang) wordt omgevormd van betonstraatstenen tot asfalt. Meer informatie volgt later.

17. R2: Structureel onderhoud t.h.v. Waaslandhaven-Noord

Rijrichting Nederland, Beverentunnel en Liefkenshoektunnel. Uitvoering in 2022. Meer informatie volgt later.

18. Totaalrenovatie Beverentunnel

Meer informatie volgt later.