Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende werven

Lopende werven

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R2
A12
N101
N180
N70

1. N101 Scheldelaan: Boudewijnbrug 

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vervangt de bestaande Boudewijnbrug door een nieuwe brug. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken. De voorbereidende werken zijn gestart in april 2019. Sinds november 2019 is de brug buiten dienst. Door een juridisch geschil liggen de werken momenteel stil. Ze zullen minstens tot 2025 duren.

  • Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert.
  • Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo.
  • Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.
  • Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

Meer info

2. N101 Scheldelaan - Kastelweg

Werken van Lantis. In 2021 zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel op Rechteroever gestart. De werfzone van de Scheldetunnel bevindt zich aan de westzijde van het Noordkasteel langsheen de Scheldelaan. Daardoor zal tijdens de bouw van de Scheldetunnel de Scheldelaan plaatselijk afgesloten zijn. 

Meer info

3. Royersluis: renovatie

De werken aan de Royerssluis werden in oktober 2021 officieel afgetrapt. De komende jaren wordt deze belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal grondig gerenoveerd en uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden. Vlakbij de Royerssluis bouwt Lantis de Oosterweelknoop met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad.

Meer info

4. R2: onderhoud Tijsmanstunnel 

Vanaf augustus 2023 start AWV met voorbereidende werken voor de vernieuwing van de brandleiding in de Frans Tijsmanstunnel (R2) in de Antwerpse haven. Deze werken zullen de eerste weken geen hinder met zich meebrengen. Vanaf 9 september ondervindt het verkeer wel impact. Er geldt een omleiding.

Meer info

5. Zandvliet- en Berendrechtsluis

Werken van Port of Antwerp-Bruges. De oversteek van de sluizen wordt veiliger gemaakt voor fietsers. De werken startten in het voorjaar van 2023 en duren tot het najaar van dat jaar.

Meer info

6. Straatsburgdok: kabels en leidingen

Werken van Lantis. De kanaaltunnels moeten de Ring verbinden met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne, maar kan via de kanaaltunnel doorrijden tot het Noordkasteel. Vooraleer de bouw van de tunnels van start kan gaan, moeten nutsleidingen ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai worden verlegd.

Meer info

7. Hazopweg: renovatie wegdek

Werken van Port of Antwerp-Bruges. Vervangen van de toplaag en lokaal dieper herstel. Vermoedelijk uitvoering tussen juni en december 2023.

Meer info

8. Optimalisatie fietsinfrastructuur voor/na Van Cauwelaertbrug

Werken van Port of Antwerp-Bruges. Meer informatie volgt.

9. Steenlandlaan: toplaagrenovatie

Werken van Port of Antwerp-Bruges. De Steenlandlaan zal dienstdoen als omleidingsweg tijdens de werken aan de Beverentunnel. Voor die werken van start gaan, wordt de toplaag op een deel van de Steenlandlaan vernieuwd. Een volledig onderhoud van de weg is voorzien na de totaalrenovatie van de Beverentunnel.

Meer info

10. Moerstraat: rioleringswerken en aanleg fietspad

Werken van Port of Antwerp-Bruges. De Moerstraat wordt opnieuw aangelegd tussen de Noorderlaan en de spoorwegbrug en krijgt een fietspad. De werken duren tot eind september

Meer info

11. R2: betonherstellingen vanaf E34 richting Stabroek

Vanaf het najaar van 2023 voert AWV betonherstellingen uit op de R2 in de richting van Stabroek, tussen de aansluiting van de E34 in Beveren en de Beverentunnel. De werken vinden plaats op vijf locaties. Er geldt een omleiding per locatie. 

Meer info

12. Groenendaallaan: bouw bypass

Werken van Lantis. De Oosterweelwerken vervangen het viaduct van Merksem tot een verdiepte Ring met Ringparken. Omdat het verkeer moet kunnen blijven rijden tijdens de werken, wordt een bypass of tijdelijke snelweg aangelegd. Zo blijft tijdens de werken het verkeer op de snelweg en weg uit de woonwijken van Deurne en Merksem.

Meer info

Overzicht haven update september 2023