Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende werven

Lopende werven

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R2
A12
N101
N180
N70

1. N70 Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n 2 kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. 

De hoofdwerken zijn gestart in januari 2021. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen. Voor plaatselijk verkeer zijn er korte omleidingsroutes rond de werfzone voorzien.

Meer info

2. N101 Scheldelaan: Boudewijnbrug 

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vervangt de bestaande Boudewijnbrug door een nieuwe brug. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken. De voorbereidende werken zijn gestart in april 2019. Sinds november 2019 is de brug buiten dienst. De werken zullen tot eind 2023 in beslag nemen.

  • Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert.
  • Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo.
  • Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.
  • Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

Meer info

3. N101 Scheldelaan - Kastelweg

Werken van Lantis. In 2021 zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel op Rechteroever gestart. De werfzone van de Scheldetunnel bevindt zich aan de westzijde van het Noordkasteel langsheen de Scheldelaan. Daardoor zal tijdens de bouw van de Scheldetunnel de Scheldelaan plaatselijk afgesloten zijn. 

Meer info

4. Royersluis: renovatie

De werken aan de Royerssluis werden in oktober 2021 officieel afgetrapt. De komende jaren wordt deze belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal grondig gerenoveerd en uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden. Vlakbij de Royerssluis bouwt Lantis de Oosterweelknoop met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad.

Meer info

5. R2: onderhoud Tijsmanstunnel 

Vanaf 7 december 2022 vervangt AWV de vluchtdeuren in de Tijsmanstunnel. Deze werken plannen we voornamelijk 's nachts en in de weekends. Verder is er ook een onderhoud gepland aan de brandleiding. Meer informatie over de verdere planning van die werken volgt nog.

Meer info 

6. Jozef Mazurebrug: fietspad

Werken van Lantis. Gestart in juni en duren tot begin 2023.

Meer info

7. Groenendaallaan: fietsingrepen

Werken van Lantis. Aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Groenendaallaan tussen de Columbiastraat en de Noorderlaan. In het najaar van 2022 werkt Lantis ook aan het fietspad omgeving Noorderlaan – Vosseschijnstraat.

Meer info 

8. Zandvliet- en Berendrechtsluis: fietsingrepen en wegenwerken

Werken van Port of Antwerp-Bruges. De oversteek van de sluizen wordt veiliger gemaakt voor fietsers. Uitvoering gepland in het 3de kwartaal 2022. Meer info volgt.

Meer info

9. Zandvlietbrug: onderhoudswerken

Werken van Port of Antwerp-Bruges. De brugcilinders worden gereviseerd in het voorjaar van 2023. Meer informatie volgt.

Meer info

10. Oosterweelsteenweg: toplaagvernieuwing thv Oosterweelbrug

11. Kallosluis: werken aan bruggen

Werken van Port of Antwerp-Bruges. Er wordt gewerkt aan de bruggen van de Kallosluis. De Melselebrug is eerst aan de beurt, daarna de Farnesebrug. 

Meer info

12. Liefkenshoektunnel: betonherstellingen tolplein

Werken van NV Tunnel Liefkenshoek. Het wegdek van het tolplein wordt hersteld in vier fases. De eerste fase is inmiddels achter de rug. De werken starten weer op in maart 2023. 

Meer info

13. Straatsburgdok: kabels en leidingen

Werken van Lantis. De kanaaltunnels moeten de Ring verbinden met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne, maar kan via de kanaaltunnel doorrijden tot het Noordkasteel. Vooraleer de bouw van de tunnels van start kan gaan, moeten nutsleidingen ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai worden verlegd. 

Meer info

14. A12 Noord: busbaan

Op de A12 richting Antwerpen tussen de R2 en oprit Ekeren wordt een busbaan aangelegd. Hierdoor zal de bus tijdens spitsuren of file niet langer worden opgehouden door sterk vertraagd verkeer. Meer informatie over de timing van de werken volgt nog.

15. Hazopweg: renovatie wegdek

Werken van Port of Antwerp-Bruges. Vervangen van de toplaag en lokaal dieper herstel. Vermoedelijk uitvoering tussen april en juli 2023. Meer info volgt.

Meer info

Overzicht wegenwerken havengebied - update december 2022