Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende werven

Lopende werven

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R2
A12
N101
N180
N70

1. N70 Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n 2 kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. 

De hoofdwerken zijn gestart in januari 2021. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen. Voor plaatselijk verkeer zijn er korte omleidingsroutes rond de werfzone voorzien.

Meer info

2. N101 Scheldelaan: Boudewijnbrug 

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vervangt de bestaande Boudewijnbrug door een nieuwe brug. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken. De voorbereidende werken zijn gestart in april 2019. Sinds november 2019 is de brug buiten dienst. De werken zullen tot eind 2023 in beslag nemen.

  • Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert.
  • Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo.
  • Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.
  • Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

Meer info

3. N101 Scheldelaan - Kastelweg

Werken van Lantis. In 2021 zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel op Rechteroever gestart. De werfzone van de Scheldetunnel bevindt zich aan de westzijde van het Noordkasteel langsheen de Scheldelaan. Daardoor zal tijdens de bouw van de Scheldetunnel de Scheldelaan plaatselijk afgesloten zijn. 

Meer info

4. Complex Merksem

Werken van Lantis. Voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding op rechteroever ter hoogte van complex Merksem en de Groenendaallaan.

Meer info

5. A12 noord: aanleg busbaan

Inrichten van een busbaan op de A12 Noord tussen de oprit R2 (verkeerswisselaar R2/A12 ) en Leugenberg, zodat afrit Ekeren naar de P+R Havana vlot kan worden bereikt, voor zowel het openbaar vervoer van de Lijn als voor het collectief vervoer dat door verschillende bedrijven binnen de haven wordt gerealiseerd. Het gaat in eerste instantie om een proefopstelling, die na 6 maanden wordt geëvalueerd. De werken worden tijdens een weekend en/of nacht uitgevoerd, vermoedelijk in het najaar van 2022.

6. Kruispunt Vosseschijnstraat-Groenendaallaan

Werken van Port of Antwerp-Bruges. Herinrichting van het kruispunt inclusief voorsorteerstrook voor de bereikbaarheid van Zuidnatie. De uitvoeringstermijn wordt geraamd op 90 werkdagen. De startdatum is momenteel nog onzeker maar zal ten vroegste in september of oktober 2022 zijn.

Meer info

7. Royersluis: renovatie

De werken aan de Royerssluis werden in oktober 2021 officieel afgetrapt. De komende jaren wordt deze belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal grondig gerenoveerd en uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden.Vlakbij de Royerssluis bouwt Lantis de Oosterweelknoop met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad.

Meer info

8. R2: onderhoud Tijsmanstunnel 

Ten vroegste in het najaar van 2022 zal AWV de vluchtdeuren in de Tijsmanstunnel vervangen. Deze werken plannen we voornamelijk 's nachts en in de weekends. Verder is er ook een onderhoud gepland aan de brandleiding. De exacte timing is nog niet gekend.

Meer info 

9. Jozef Mazurebrug: fietspad

Werken van Lantis. Gestart in juni en duren tot begin 2023.

Meer info

1O. Groenendaallaan: fietsingrepen

Werken van Lantis. Aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Groenendaallaan tussen de Columbiastraat en de Noorderlaan. In het najaar van 2022 werkt Lantis ook aan het fietspad omgeving Noorderlaan – Vosseschijnstraat.

Meer info 

 

Overzichtskaart werken in de haven - juni 2022