Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende werven

Lopende werven

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R2
A12
N101
N180
N70

1. Herinrichting van Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n 2 kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. 

De hoofdwerken zin gestart in januari 2021 en zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen. Voor plaatselijk verkeer is er tijdens het grootste deel van deze werken in de werfzone verkeer in één richting mogelijk (richting Beveren). Bij werken in smallere delen wordt de N70 volledig onderbroken. Fietsers en voetgangers behouden steeds doorgang.

Meer info

2. Boudewijnbrug Scheldelaan (N101)

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vervangt de bestaande Boudewijnbrug door een nieuwe brug. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken. De voorbereidende werken zijn gestart in april 2019. Sinds 22 november 2019 is de brug buiten dienst. In 2020 en 2021 wordt de brug volledig vervangen. Verwacht wordt dat de werken zullen duren tot mei 2022.

  • Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert.
  • Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo.
  • Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.
  • Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

Meer info

3. Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Tussen de Grote Molenweg en de op- en afrit van de A12 wordt de gewestweg volledig vernieuwd. De nutswerken zijn in september 2019 gestart. De hoofdwerken zijn gestart op 20 april 2020 en duren tot de bouwvakantie van 2021. Tijdens de hoofdwerken blijft de N111 steeds in één richting open voor lokaal verkeer. Sinds 8 juni 2020 is er enkelrichtingsverkeer van kracht tussen A12 en Grote Molenweg (richting Putte) tot het einde der werken.

Meer info

4. Fietsingrepen Scheldelaan vanaf complex Lillo richting Zuiden

Op de Scheldelaan (N101) werken we aan een veiligere fietsinfrastructuur. Er komen veilige fietsoversteken aan bedrijfstoegangen en bijkomende fietspaden. Sommige van deze werken zoals het conflictvrij maken van de fietsoversteek aan het complex Lillo en het voorzien van een nieuw fietspad op Tijsmanstunnel West zijn al uitgevoerd. Andere zijn nog gepland in 2021 en 2022. De werken geven slechts beperkte hinder. 

Meer info

5. Scheldelaan (N101) structureel onderhoud tussen complex Lillo en Boudewijnsluis

Het agentschap is gestart met grondige vernieuwingswerken aan het complex Lillo (12) en aan het wegdek van de Scheldelaan tussen het complex en de Boudewijnsluis in de richting van Antwerpen. Het wegdek wordt volledig vernieuwd tot en met de fundering. De uitvoering is gestart in april 2021 en duurt ongeveer 7 maanden. 

Meer info

6. Afsluiting Straatsburgbrug in noordelijke richting

Sinds maandag 22 februari is de Straatsburgbrug (N101) in het Antwerpse havengebied voor onbepaalde tijd afgesloten in noordelijke richting. Het wegdek van de brug is er plaatselijk verzakt. Vermoed wordt dat een uitspoeling onder het wegdek aan de oorzaak van de schade ligt. In afwachting van verder onderzoek en de nodige herstelwerkzaamheden gelden op de brug tijdelijke verkeersmaatregelen. 

Meer info

 

7. Scheldelaan (N101) - Kastelweg: voorbereidende werken bouw Scheldetunnel 

In maart zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel op Rechteroever gestart. De werfzone van de Scheldetunnel bevindt zich aan de westzijde van het Noordkasteel langsheen de Scheldelaan. Daardoor zal tijdens de bouw van de Scheldetunnel de Scheldelaan plaatselijk afgesloten zijn. 

Meer info

8. Noorderlaan (N180) - Oosterweelsteenweg

Grondige herinrichting van het kruispunt van de Noorderlaan met de Oosterweelsteenweg met bijkomende afslagstroken, in samenwerking met Port of Antwerp.

Meer info

9. Scheldelaan ter hoogte van BASF Parking Noord

Vanaf begin juni 2021 voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Scheldelaan (N101) ter hoogte van BASF Parking Noord. Om deze nieuwe parking vlot en veilig bereikbaar te maken, dienen er aanpassingen te gebeuren aan het kruispunt van de Scheldelaan met de aansluiting naar de parking.

Meer info

10. Complex Merksem

Voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding op rechteroever ter hoogte van complex Merksem en de Groenendaallaan.

Meer info