Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Herinrichting A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177

De onoverzichtelijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen vormen al jaren een doorn in het oog van wie dagelijks deze verkeersknopen moet trotseren. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten van de A12 met Bist/Langlaarsteenweg tot en met de Terbekehofdreef/Atomiumlaan laten dan ook sterk te wensen over. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om deze kruispunten grondig aan te pakken. Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te verbeteren maar ook de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen. Half november 2020 startte de onderzoeksopdracht voor de herinrichting van vijf kruispunten en de tussenliggende weginfrastructuur.

Wat en waarom?

Zwarte punten

De kruispunten op de A12 hebben een kwalijke reputatie. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke kruispunten waar dagelijks lange files staan en vaak zware ongevallen gebeuren. Het verbeteren van de veiligheid voor álle weggebruikers is dan ook de belangrijkste drijfveer om deze zwarte punten aan te pakken. Voetgangers, fietsers, en gemotoriseerd verkeer moeten vlot en vooral veilig kunnen oversteken. Daarnaast moet het herinrichten van deze kruispunten er ook voor zorgen dat de A12 zijn functie als Vlaamse hoofdweg ten volle kan vervullen, terwijl een goede ontsluiting van de achterliggende gemeenten zoals Hemiksem, Niel en Schelle gegarandeerd blijft. Tot slot moet het veilig en vlot organiseren van lokaal verkeer dat de A12 kruist ook de leefbaarheid in Aartselaar en het zuiden van Antwerpen sterk verbeteren. 

Grondige studie voor een nieuwe A12

Dergelijke ambitieuze doelstellingen vragen ingrijpende en verregaande aanpassingen aan de bestaande kruispunten. Om ervoor te zorgen dat deze ingrepen zoveel mogelijk het beoogde effect bereiken is het dan ook belangrijk alle mogelijke scenario’s en hun gevolgen op voorhand grondig te bestuderen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakte 3 miljoen euro vrij voor een grondige studie over de herinrichting van 5 zwarte kruispunten.

Het betreft de kruispunten van:

  • Bist x Langlaarsteenweg
  • Vluchtenburgstraat x Leugstraat
  • Helststraat x Guido Gezellestraat
  • Cleydaellaan x Kontichsesteenweg
  • Terbekehofdreef x Atomiumlaan

Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te verbeteren maar ook de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen.

plan A12/N177

Hoe pakt Agentschap Wegen en Verkeer dit aan?

De opdracht voor de studie van de herinrichting is toegekend aan team A12. Team A12 is het consortium van de drie studiebureaus SBE, Antea Belgium en Transport & Mobility Leuven en het communicatiebureau DenS Communicatie. Team A12 onderzoekt in overleg met de betrokken gemeenten en partners hoe deze kruispunten en de tussenliggende wegenis er kunnen uitzien. Speciale aandacht gaat naar voorzieningen en verbindingen voor voetgangers en fietsers. Die moeten vlot, veilig en comfortabel georganiseerd worden.

In januari 2021 organiseerde team A12 luisterdagen met delegaties van belangenverenigingen, bedrijven, middenveldorganisaties, scholen, enz. Tijdens deze virtuele gesprekken werden bekommernissen, gevoeligheden en suggesties verzameld en vervolgens verwerkt in een doelstellingennota waarmee team A12 verder aan de slag ging.

In februari-maart 2021 breidde het Agentschap Wegen en Verkeer de inspraak uit naar de ruime bevolking van de regio. Dit gebeurde coronaveilig aan de hand van een digitale bevraging. Meer dan 2.200 personen namen aan deze bevraging deel. Dit leverde een schat aan informatie op. De resultaten kan u downloaden via deze link. Daarmee ging team A12 aan de slag. 

De onderzoekers distilleerden uit de veelheid aan informatie 4 alternatieven die onderling gecombineerd kunnen worden in uiteenlopende varianten. Ze beschreven in een aanmeldingsdossier voor Team Mer (Vlaamse overheid) hoe ze het onderzoek naar de milieueffecten willen voeren in de project-milieueffectrapportage (project-MER). Dit dossier werd aan de bevolking voorgelegd tijdens de publieke raadpleging van 29 juni tot en met 27 augustus 2021. Daarna startte het eigenlijke MER-onderzoek.
Van 1 tot en met 15 februari 2022 organiseerde het onderzoeksteam een tweede ruime digitale bevraging over de inrichting van het tunneldak op de A12. Ook hier was de respons erg groot. Team A12 werkt op basis van deze resultaten concrete inrichtingsvoorstellen voor het tunneldak uit.

Team A12 heeft ongeveer 19 maanden de tijd om de opdracht af te ronden. Doorheen de studie koppelt het Agentschap Wegen en Verkeer de resultaten regelmatig terug naar de bevolking.

projectgebied A12/N177

Aparte studie

Fietsbrug

Parallel met de studie voor de herinrichting van de vijf kruispunten loopt het onderzoek naar de aanleg van een fietsbrug over de A12/N177. Beide studies zijn echter losgekoppeld.