Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiets- en voetgangersbrug over A12/N177 in Aartselaar

Fiets- en voetgangersbrug over A12/N177 in Aartselaar

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

A12
N177

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug over de A12 en de Antwerpsesteenweg (N177) in Aartselaar. De brug komt ter hoogte van het kruispunt met de Cleydaellaan en de Kontichsesteenweg te liggen. Fietsers en voetgangers zullen hier in de toekomst op een veilige en vlotte manier de drukke verkeersader kunnen oversteken.

Wat en waarom?

Vlotte fiets- en voetgangersverbinding over de A12/N177

De A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid is een complexe en drukke verkeersomgeving met vijf grote kruispunten en een aanzienlijke wegbreedte. Het is een verkeersbarrière en dat bemoeilijkt de oversteekbaarheid van de weg voor onder meer fiets- en voetgangers. Met de aanleg van een brug creëren we een conflictvrije, ongelijkvloerse dwarsverbinding voor de actieve weggebruiker. Ze kunnen dan in één veilige en vlotte beweging de N177 en de A12 kruisen. Op termijn moet de nieuwe verbinding ook een belangrijke as vormen voor fietsers op regionaal niveau. De brug creëert lokaal een meerwaarde door het beter verbinden van woonwijken.

Locatie van de fiets- en voetgangersbrug

De fietsbrug zal straks gebouwd worden aan de zuidzijde van het kruispunt met de Cleydaellaan en Kontichsesteenweg. Deze locatie kwam in een studie, uitgevoerd door studiebureau Arcadis, naar voren als best mogelijke ligging. Zo bleek onder andere dat dit kruispunt de meest gebruikte locatie is door dwarsend fietsverkeer.

Projectverloop

Studie in startnotafase

Momenteel bevindt het project zich in de startnotafase. In de studie voor de startnota werd de focus gelegd op het locatieonderzoek. De locatie van de toekomstige brug ligt vandaag ook vast. Het technische luik (ontwerp van de brug, bouwmethode, enz.) wordt verder bestudeerd en uitgewerkt in de projectnota. Het is de ambitie van AWV en het studiebureau om die projectnota in het voorjaar van 2024 af te ronden.

Grondverwervingen

Om over voldoende ruimte te beschikken voor de bouw van aanloophellingen zijn grondverwervingen noodzakelijk. Aan de zijde van de Cleydaellaan is de nodige verwerving reeds gerealiseerd. Het hoekpand, waarin eerder een wokrestaurant gevestigd was, verdwijnt om plaats te maken voor de toekomstige brug. Voor de afbraak van dit hoekpand vragen we begin 2024 een omgevingsvergunning aan en stellen we een aannemer aan. Aan de zijde van de Kontichsesteenweg is het proces voor de grondverwerving nog lopende.

Studie herinrichting A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Het project over de fiets- en voetgangersbrug wordt nauw gevolgd door het studieteam voor de volledige herinrichting van de A12/N117 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid. Beide studies staan los van elkaar, maar de projectteams houden rekening met elkaars studie. Een concreet gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat de nieuwe brug geen tussensteunpunten heeft ter hoogte van de A12 en N177 en dat deze in zekere mate ‘verplaatsbaar’ zal zijn. Dat betekent dat de fiets- en voetgangersbrug zo wordt ontworpen dat we ze in de toekomst met relatief beperkte ingrepen (tijdelijk) kunnen verplaatsen, moest dat nodig zijn voor de volledige heraanleg van de A12/N177.

A12 Fietsbrug Aarstelaar