Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Frans van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Herinrichting kruispunt Frans van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R11
N173

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een volledige heraanleg van het kruispunt van de Frans van Dunlaan (R11) en de Prins Boudewijnlaan (N173) in Wilrijk. Het kruispunt zal volledig heringericht worden om de veiligheid, vooral van de actieve weggebruikers, te verhogen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Tegelijk zal water-link i.s.m. Aquafin op het kruispunt een gescheiden riolering aanleggen.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Veiliger en vlotter verkeer

Het kruispunt van de Frans van Dunlaan (R11) met de Prins Boudewijnlaan (N173) kende in het verleden geregeld ongevallen met fietsers en voetgangers als betrokken partij. Die situatie gaat AWV aanpakken. De bypasses, die de grootste aanleiding vormden voor de ongevallen met zachte weggebruikers, worden weggewerkt. Een aangepaste lichtenregeling en langere voorsorteerstroken zullen filevorming op het kruispunt beperken.

Het oude, complexe kruispunt zal compacter en dus overzichtelijker worden gemaakt. Tegelijk richten we de centrale parking anders in. Op die manier komt er ruimte vrij om een ventweg aan te leggen, parallel met de R11 in de zuidoostelijke hoek van het kruispunt. Die zal het lokale verkeer scheiden van het doorgaande. Ook de Spoorweglaan en de Zwaluwenlaan zullen enkel voor lokaal verkeer blijven. Dat zal de leefbaarheid voor de buurtbewoners verbeteren.

Vernieuwing rioleringsstelsel

Het rioleringsstelsel van het kruispunt en de ruimere omgeving is helemaal verouderd. Rioolbeheerder water-link i.s.m. Aquafin zal de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en het afvalwater gescheiden afvoert. Tijdens de werken aan het kruispunt worden alleen de huizen in de werfzone aangesloten op die nieuwe riolering. Er worden ook extra grachten aangelegd met het oog op een latere fase waarin ook de riolering van de omliggende huizen wordt aangepakt.

R11xN173 Frans van Dunlaan -  situering werken

Onder toekomstbeeld vindt u meer info over het ontwerp en kan u ook de ontwerplannen downloaden.

Projectverloop

Planning en timing

Stand van zaken omgevingsvergunning

Begin 2022 dienden we een aanvraag in voor de omgevingsvergunning. Die vergunning moet de werken aan het kruispunt mogelijk maken. Na overleg met het Vlaams departement Omgeving bleek het dossier niet volledig te zijn. Daarop hebben we de aanvraag ingetrokken. Het vergunningsdossier werd uiteindelijk aangepast.

Op 14 juli 2023 vroegen we een nieuwe omgevingsvergunning aan. Op 4 oktober 2023 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat van zaterdag 14 oktober tot en met 12 november het openbaar onderzoek liep. Gedurende die 30 dagen kon iedereen de aanvraag en ontwerpplannen inkijken. 

Op maandag 18 december 2023 ontvingen we van het Vlaams Departement Omgeving de omgevingsvergunning voor de uitvoering van het project. Meer informatie vindt u op de pagina documenten.

Stad Antwerpen hing hierover in de projectzone gele affiches op.

Wat zijn de volgende stappen?

Dit voorjaar werd er bij de Raad van Vergunningsbetwistingen beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning. Door de lopende beroepsprocedure vangen de wegenwerken dit voorjaar niet aan. Dat stond initieel op de planning, maar we wensen te wachten op de uitspraak van de Raad van Vergunningsbetwistingen alvorens effectief aan de slag te gaan. Hiermee willen we een tijdelijke stilstand van de werf vermijden door bijvoorbeeld een schorsing of vernietiging van de verkregen omgevingsvergunning. We verwachten een uitspraak tegen het einde van 2024. We gaan wel alvast door met de procedure voor het aanstellen van een aannemer.

De voorbereidende nutswerken, het vernieuwen en verplaatsen van kabels en leidingen, vallen buiten de verkregen omgevingsvergunning. Dat betekent dat deze werken alsnog kunnen starten, vermoedelijk nog in het najaar van 2024. Als alles volgens planning verloopt, neemt de herinrichting van het kruispunt ongeveer twee jaar in beslag. 

Zodra de startdatum, alle details over het verloop en de fasering van de werken bekend zijn, communiceren we er uitgebreid over.