Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Frans van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Herinrichting kruispunt Frans van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N173
R11

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een volledige heraanleg van het kruispunt van de Frans van Dunlaan (R11) en de Prins Boudewijnlaan (N173) in Wilrijk. Het kruispunt zal volledig heringericht worden om de veiligheid, vooral van de actieve weggebruikers, te verhogen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Tegelijk zal water-link i.s.m. Aquafin op het kruispunt een gescheiden riolering aanleggen.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Veiliger en vlotter verkeer

Het kruispunt van de Frans van Dunlaan (R11) met de Prins Boudewijnlaan (N173) kende in het verleden geregeld ongevallen met fietsers en voetgangers als betrokken partij. Die situatie gaat AWV aanpakken. De bypasses, die de grootste aanleiding vormden voor de ongevallen met zachte weggebruikers, worden weggewerkt. Een aangepaste lichtenregeling en langere voorsorteerstroken zullen filevorming op het kruispunt beperken.

Het oude, complexe kruispunt zal compacter en dus overzichtelijker worden gemaakt. Tegelijk richten we de centrale parking anders in. Op die manier komt er ruimte vrij om een ventweg aan te leggen, parallel met de R11 in de zuidoostelijke hoek van het kruispunt. Die zal het lokale verkeer scheiden van het doorgaande. Ook de Spoorweglaan en de Zwaluwenlaan zullen enkel voor lokaal verkeer blijven. Dat zal de leefbaarheid voor de buurtbewoners verbeteren.

Vernieuwing rioleringsstelsel

Het rioleringsstelsel van het kruispunt en de ruimere omgeving is helemaal verouderd. Rioolbeheerder water-link i.s.m. Aquafin zal de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en het afvalwater gescheiden afvoert. Tijdens de werken aan het kruispunt worden alleen de huizen in de werfzone aangesloten op die nieuwe riolering. Er worden ook extra grachten aangelegd met het oog op een latere fase waarin ook de riolering van de omliggende huizen wordt aangepakt.

R11xN173 Frans van Dunlaan -  situering werken

Onder toekomstbeeld vind je meer info over het ontwerp en kan je ook de ontwerplannen downloaden.

Projectverloop

Planning en timing

Stand van zaken omgevingsvergunning

Begin 2022 diende het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan het kruispunt mogelijk moet maken. Na overleg met departement Omgeving, bleek het dossier niet volledig te zijn, waardoor AWV de aanvraag heeft ingetrokken. Het vergunningsdossier werd uiteindelijk aangepast.

Op 14 juli 2023 vroegen we nieuwe omgevingsvergunning aan. In de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal er een openbaar onderzoek lopen. Dat zal vermoedelijk in september 2023 zijn. Iedereen kan dan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De exacte startdatum van het openbaar onderzoek is nog niet gekend en communiceren we later via deze website.

Zodra de vergunning is verkregen, kunnen we ook een aannemer aanstellen. Ten vroegste in het voorjaar 2024 starten de nutswerken en aansluitend beginnen de hoofdwerken. Naar verwachten duren de werken ongeveer twee jaar. Belangrijk om weten is dat we bij deze vooropgestelde planning ervan uitgaan dat zowel het verkrijgen van de vergunning als het aanstellen van de aannemer vlot verloopt.