Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Frans Van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Herinrichting kruispunt Frans Van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N173
R11

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een volledige heraanleg van het kruispunt van de Frans Van Dunlaan (R11) en de Prins Boudewijnlaan (N173) in Wilrijk. Het kruispunt zal volledig heringericht worden om de veiligheid, vooral van de actieve weggebruikers, te verhogen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Tegelijk zal water-link i.s.m. Aquafin op het kruispunt een gescheiden riolering aanleggen.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Veiliger en vlotter verkeer

Het kruispunt van de Frans Van Dunlaan (R11) met de Prins Boudewijnlaan (N173) kende in het verleden geregeld ongevallen met fietsers en voetgangers als betrokken partij. Die situatie gaat AWV aanpakken. De bypasses, die de grootste aanleiding vormden voor de ongevallen met zachte weggebruikers, worden weggewerkt. Een aangepaste lichtenregeling en langere voorsorteerstroken zullen filevorming op het kruispunt beperken.

Het oude, complexe kruispunt zal compacter en dus overzichtelijker worden gemaakt. Tegelijk richten we de centrale parking anders in. Op die manier komt er ruimte vrij om een ventweg aan te leggen, parallel met de R11 in de zuidoostelijke hoek van het kruispunt. Die zal het lokale verkeer scheiden van het doorgaande. Ook de Spoorweglaan en de Zwaluwenlaan zullen enkel voor lokaal verkeer blijven. Dat zal de leefbaarheid voor de buurtbewoners verbeteren.

Vernieuwing rioleringsstelsel

Het rioleringsstelsel van het kruispunt en de ruimere omgeving is helemaal verouderd. Rioolbeheerder water-link i.s.m. Aquafin zal de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en het afvalwater gescheiden afvoert. Tijdens de werken aan het kruispunt worden alleen de huizen in de werfzone aangesloten op die nieuwe riolering. Er worden ook extra grachten aangelegd met het oog op een latere fase waarin ook de riolering van de omliggende huizen wordt aangepakt.

R11-N173 Frans van Dunlaan_situeringsplan

Projectverloop

Planning en timing

Aanvraag omgevingsvergunning

Begin 2022 diende het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan het kruispunt mogelijk moet maken. Na overleg met departement Omgeving, bleek het dossier niet volledig te zijn, waardoor AWV de aanvraag heeft ingetrokken. We bekijken momenteel welke bijkomende info nodig is om het dossier te corrigeren en de vergunningsprocedure verder te kunnen zetten. De verdere planning van het project is daardoor ook nog onduidelijk.

In de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal er een openbaar onderzoek lopen. Iedereen kan dan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De startdatum van het openbaar onderzoek is vandaag nog niet gekend en communiceren we later via deze website.