Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieprojecten op de A12 tussen Brussel en Antwerpen

Studieprojecten op de A12 tussen Brussel en Antwerpen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12

Wat en waarom?

Veilig verkeer op de A12: duurzame oplossingen voor alle weggebruikers, bedrijven en omwonenden

De A12 is een belangrijke verbindingsweg die van Brussel via Boom en Antwerpen tot aan de Nederlandse grens loopt. De snelweg ligt in een gebied waar heel wat woningen en bedrijven liggen en is dus een schakel in het verbinden van steden en gemeenten. Heel wat verkeer maakt daarom dagelijks gebruik van de A12 en haar verbindingswegen. Toch verloopt dat verkeer er niet altijd vlot en kan de verkeersveiligheid beter. 

Ook wie zich te voet of met de fiets wil verplaatsen, ondervindt vaak moeilijkheden. De A12 vormt een harde barrière die u maar moeilijk oversteekt. Daar wil AWV iets aan doen. De komende jaren maken we werk van duurzame oplossingen voor de weggebruikers, bedrijven en omwonenden.

Door het lokale verkeer dat de A12 kruist, veilig en efficiënt te organiseren, verzekeren we de vlotte bereikbaarheid van de gemeenten die langs de A12 en in de ruime omgeving van de snelweg liggen. We maken van de A12 een multimodale corridor. We zorgen ervoor dat voetgangers en fietsers de A12 veilig en comfortabel kunnen oversteken ter hoogte van de belangrijke woon- en handelskernen. Er komen vlotte verbindingen met bestaande fietssnelwegen en lokale fietsverbindingen. We maken bijvoorbeeld plaats voor de sneltram Willebroek-Brussel. We willen niet alleen dat meer mensen voor het openbaar vervoer of de fiets kiezen. We zullen ook de openbare ruimte langs de A12 mooier en aangenamer maken. Bijvoorbeeld door meer groen aan te planten en door ecologische verbindingen aan te leggen over en onder de A12.

Ontdek alle A12-projecten

Studies onderverdeeld in verschillende deelprojecten

AWV bestudeert de verbetering van de verkeersveiligheid op de A12 in deelprojecten. Verschillende zones vragen een specifieke aanpak en kennen andere betrokkenen (steden en gemeenten, omwonenden, bedrijven, enzovoort.). Op de subpagina ‘alle deelprojecten’ vindt u een overzicht van alle studies.