Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg 'Ringpark Zuid' in Antwerpen

Aanleg 'Ringpark Zuid' in Antwerpen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

R1

Het zuiden van Antwerpen is een buurt die volop in beweging is. Met Ringpark Zuid ontstaan er nieuwe verbindingen tussen de verschillende wijken aan weerszijden van Ringpark Zuid. Verbindingen voor voetgangers en fietsers, maar ook ecologische verbindingen.

Ringpark Zuid voegt de geplande herinrichting van het snelwegcomplex Knoop Zuid, door het Agentschap Wegen en Verkeer, samen met drie vernieuwde buurtparken rond de Antwerpse Ring en de overkapping van de A112 en de Jan de Voslei. Daarbij stelt het de vrijgekomen ruimte open voor gebruik, sport en spel, stadsontwikkeling en waterbuffering. Ook de omgeving van het station Antwerpen-Zuid kan zich op die manier ontpoppen tot een knooppunt voor trein, tram, bus, fiets en auto.

Wat en waarom?

Waarom dit project?

Ringpark Zuid zorgt voor heel wat nieuwe verbindingen en groene ruimte tussen Nieuw Zuid, de Brederodewijk, de Tentoonstellingswijk en het Kiel. De nieuwe parkruimte kan zo heel wat noden uit de buurt opvangen.

Knoop Zuid, of de spaghettiknoop, sluit de stad aan op de Ring en de A12. Tegelijk maakt het knooppunt ook de verbinding tussen deze twee belangrijke assen. Het huidige knooppunt is omvangrijk, complex en enkel op maat van de auto. De geplande herinrichting maakt de knoop compacter.

Door de herinrichting van Knoop Zuid en het overkappen van de A112 komt er meer ruimte vrij, plaats voor Ringpark Zuid.

In deze nieuwe parkruimte komen verbindingen voor voetgangers, fietsers en natuur. Het park biedt ruimte voor noden uit de buurt zoals sport, spel, waterbuffering, wonen en economische activiteiten.

Ook de omgeving van het station Antwerpen-Zuid ontpopt zich tot een knooppunt voor trein, tram, bus, fiets en auto.

Door de aanleg van bermen langs de Ring en de nieuwe overkapping vermindert de geluidsoverlast en verbetert de luchtkwaliteit voor omwonenden.

Kom alles te weten over Ringpark Zuid via de website van De Grote Verbinding. Via deze pagina kan je ook steeds de laatste updates terugvinden.

Luchtbeeld van Ringpark Zuid

Luchtbeeld van Ringpark Zuid   © Frederik Beyens

Wat is er al gebeurd?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams in het traject van ‘Over de Ring’ samen met de buurt aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen.

Met de aanstelling van ‘Team Park Zuid’ - eind 2020 - worden de leefbaarheidsprojecten ‘Park Knoop Zuid’ en ‘Nieuwe kap Jan de Voslei en verlaging onderliggende A112’ mee opgenomen in de al geplande herinrichting van het aansluitingscomplex Knoop Zuid. Deze drie projecten worden door het aangestelde ontwerpteam als één geïntegreerd project verder uitgewerkt tot uitvoerbare plannen.

In 2021 ging het ontwerpteam aan de slag om een startnota en een syntheseontwerp te maken. In juli 2022 werd het voorontwerp goedgekeurd door het college.

Wat zijn de volgende stappen?

  • Uitwerking definitief ontwerp en uitvoerbaar plan met budgettering, technische doorrekeningen en meer: najaar 2022 - voorjaar 2023
  • Inwerkingtreding GRUP: 2024
  • Indienen omgevingsvergunning: 2024 - 2025
  • Uitvoering: 2026 - 2029

De timing is indicatief en gaat uit van een vlot verloop van de noodzakelijke procedures en de gerelateerde besluitvorming.

Wie werkt mee?

De aanleg van Ringpark Zuid is een project van de Vlaamse overheid in nauwe samenwerking met de Stad Antwerpen. Daarnaast worden de NMBS en De Lijn betrokken voor de verdere uitwerking van een openbaar vervoersknoop ter hoogte van het station Antwerpen-Zuid.

Het ontwerpteam Ringpark Zuid bestaat uit 51N4E, H+N+S, Tractebel, Endeavour, Bollinger+Grohmann, Plant&Houtgoed en IMDC.

Het ontwerp van Ringpark Zuid is een co-creatief proces met input van heel wat verschillende actoren, instanties en organisaties. Zo zijn er de werkateliers en werkbanken, waarin een vaste groep buurtbewoners en lokale organisaties, middenveldorganisaties, burgerbewegingen en stedelijke- en Vlaamse administraties het ontwerpproces van nabij mee opvolgen en bijsturen. Daarnaast worden specifieke trajecten opgezet met doelgroepen (kinderen, jongeren, senioren, slechtzienden en meer) en zijn er brede open momenten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Jouw stem in het ontwerp

Hoewel er al hard werd gewerkt is aan deze eerste ideeën en schetsen, blijven er nog heel wat vragen onbeantwoord. Hiervoor rekenen we op de kennis van jou als buurtbewoner, belanghebbende of buurtorganisatie. Kijk voor alle info- en inspraakmomenten naar de doe mee-pagina van De Grote Verbinding.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle verdere ontwikkelingen en de ringdagen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van De Grote Verbinding.

Heb je nog vragen of willen jij, je buren en/of je organisatie vertegenwoordigd worden in dit project? Mail naar ringparkzuid@endeavours.eu en dan bekijken we samen hoe we verder werken. 

Disclaimer: De voorgestelde teksten, plannen en tekeningen zijn voorlopige producten. Het ontwerp van Ringpark Zuid moet nog verder worden gevalideerd en de financiële en technische haalbaarheid moet nog verder worden onderzocht.