Overslaan en naar de inhoud gaan

De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Het complex project Oostelijke Verbinding gaat voortaan verder onder de naam De Nieuwe Rand. Met dat project onderzoeken het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hoe het oostelijk traject van het Haventracé kan worden ingepast in een leefbare, groene en klimaatvriendelijke oostrand van Antwerpen. Samen met alle betrokkenen gaat AWV na hoe we een veilige en vlottere mobiliteit kunnen verzoenen met een hoge leef- en omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

Wat en waarom?

Wat?

De Nieuwe Rand focust zich op het oostelijk deel van de rand rond Antwerpen, dat samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en investeringen in duurzaam vervoer deel uitmaakt van het Toekomstverbond uit 2017. Met dat verbond willen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, een vlot bereikbare en leefbare Antwerpse regio realiseren.

Open communicatie en transparantie staan centraal in De Nieuwe Rand. In samenwerking met inwoners, experts, belangengroepen en lokale besturen wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de aanleg van de A102 en de NX kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Even belangrijk is het onderzoek naar hoe de openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken kunnen worden versterkt, natuur- en bosgebieden verbonden en uitgebreid, en hoe landbouw zijn plaats kan behouden in onze open ruimte.

De Nieuwe Rand moet zo bijdragen aan een betere toekomst in de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, de stad Antwerpen en de districten Ekeren, Deurne, Borgerhout, Merksem en Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Waarom?

De mobiliteit in de oostrand van Antwerpen kan een pak beter. Dat is voor de inwoners geen nieuws. Ook op vlak van leefkwaliteit en klimaat is er ruimte voor verbetering. De dagelijkse files en het vrachtverkeer rond de haven hebben een impact op de gezondheid van zowel de inwoners als hun omgeving. De Nieuwe Rand heeft dan ook drie belangrijke doelen: veiliger, duurzamer en vlotter verkeer, een betere leefkwaliteit en een omgeving die klimaatvriendelijk is én beter bestand tegen de klimaatverandering.

Kaart DNR

Meer weten? Alle informatie over dit project kan u terugvinden op deze website: www.denieuwerand.be.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle nieuws over dit project? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via bovenstaande website.