Veilige oversteekplaatsen, gescheiden fietspaden en herinrichting kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan (Kortenaken, Bekkevoort )

Weg
Datum Zomer 2020

UPDATE 8/01/2020: Volgens de huidige planning starten deze werken in de zomer van 2020. Zodra we beschikken over meer gedetailleerde informatie over timing en verkeersmaatregelen, zullen we die communiceren via bewonersbrieven en op deze webpagina. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf de zomer van 2020 een deel van de provinciebaan N29 tussen het op- en afrittencomplex E314 ter hoogte van Bekkevoort (afrit 24) en de grens met Glabbeek. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Ook wordt het kruispunt met de Klipgaardestraat/Halensebaan vernieuwd en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers. 

Situeringskaart werf kruispunt Halensebaan en Klipgaardenstraat

Nieuwe asfaltlaag en 4 km gescheiden fietspaden

Tussen het op- en afrittencomplex E314 en de grens met Glabbeek wordt de typische oude Provinciebaan voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Eerst wordt het bestaande asfalt van de rijweg afgefreesd, waarna een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Door de vernieuwing van het asfalt zal het rijcomfort aanzienlijk verbeteren en de geluidshinder verminderen voor de omwonenden.

De fietspaden worden in dezelfde werfzone langs beide zijden gescheiden aangelegd tot en met het kruispunt van de Klipgaardestraat en de Halensebaan. Dat is voor fietsers in de toekomst een stuk veiliger rijden tot in de dorpskernen van Waanrode en Wersbeek. De gescheiden fietspaden zullen aansluiten op de aanliggende, verhoogde fietspaden van beide zijstraten.

Kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met N29 veiliger oversteken

Het kruispunt van de Tiensesteenweg (N29) met de Halensebaan en de Klipgaardestraat wordt veiliger ingericht en wordt lichtengeregeld gemaakt. Er komen afslagstroken op de Tiensesteenweg om linksaf te slaan naar beide zijwegen. Ook worden er twee zebrapaden en fietsoversteekplaatsen aangelegd, beveiligd met verkeerslichten, om op een veilige manier de gewestweg over te steken. In de zijkolom vindt u een ontwerpplan van de toekomstige situatie. 

Gescheiden riolering

Vandaag worden afval- en regenwater langs de Tiensesteenweg nog samen afgevoerd in een buizenstelsel. Dat is niet milieuvriendelijk en daarom zijn er ook Europese normen die de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels verplicht maken. Na de herinrichting zullen regen- en afvalwater dus gescheiden afgevoerd worden. Dat is beter voor het milieu en de leefomgeving. De nutsmaatschappij Aquafin maakt van deze werken dan ook gebruik om ter hoogte van het kruispunt nieuwe gescheiden riolering aan te brengen en aan te sluiten op de nieuwe collector in de Klipgaardestraat.

Minderhinder-maatregelen en omleidingen

De werken zullen ongeveer één jaar in beslag nemen. Agentschap Wegen en Verkeer zal de werken in fases uitvoeren zodat de hinder zo lokaal mogelijk blijft. De toegangen naar de handelaars en de privé-percelen zullen zo toegankelijk mogelijk gehouden worden. De concrete omleidingen voor lokaal en doorgaand (vracht)verkeer worden later per fase bepaald, zodat we tijdens de werken op het terrein snel kunnen inspelen op actuele verkeersinformatie. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal Wegen en Verkeer omleidingsplannen publiceren op deze webpagina.