Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg fietspaden langs Lierselei Malle

Aanleg fietspaden langs Lierselei Malle

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N14

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Wat houden de werken in?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van veilige en comfortable fietspaden langs de Lierselei (N14) in Malle en Zoersel. Het gaat meerbepaald over het stuk van de gewestweg tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel. Het projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Malle en over korte afstand in Zoersel. De totale afstand bedraagt ongeveer 2,6 kilometer. 

Situering van het project

Langs de N14, de verbindingsweg tussen Oostmalle, Zoersel en de E34, voorzien het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten Malle en Zoersel de aanleg van een volwaardige fietsinfrastructuur. Vanaf het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) tot aan het kruispunt met Schalmeidreef komen er nieuwe fietspaden. De aanleg ervan wordt gekoppeld aan de uitvoering van rioleringswerken langs bepaalde stukken van het tracé. De rioleringswerken houden een renovatie van het bestaande rioleringsstelsel tussen de Turnhoutsebaan en het kruispunt met de Sint-Laurentiuslaan in en de aanleg van nieuwe riolering tussen het kruispunt met de Zwaluwenlaan en het kruispunt met De Schaaf.

N14 Lierselei aanleg fietspaden

Bovenstaande afbeelding toont de projectzone (rechthoek) langs de N14. 

Waarom wordt het project uitgevoerd?

De huidige fietsvoorzieningen langs de Lierselei in Malle bieden weinig comfort en veiligheid. Er bevindt zich vandaag een smal en aanliggend dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de rijbaan richting Oostmalle. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en maakt dat de fietsveiligheid op het traject momenteel ondermaats scoort. De aanleg van comfortabele en afgescheiden enkelrichtingsfietspaden langs beide kanten van de weg moet vooral bijdragen tot het veiliger en vlotter maken van de fietsinfrastructuur in Malle en Zoersel. 

Bovendien is de N14 tussen Oostmalle en Zoersel opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) van de provincie Antwerpen. Het fietsroutenetwerk omvat fietsostrades en functionele fietsroutes die opgenomen zijn als de kortste/snelste routes tussen bijvoorbeeld dorpskernen, scholen en cultuur/sport/winkelcentra. Momenteel is de N14 nog niet conform met het Vademecum voor Fietsvoorzieningen. Met de aanleg van veilige fietspaden wil het Agentschap Wegen en Verkeer daar nu een mouw aan passen.

N14 Lierselei huidige situatie fietspaden

De huidige, ontoereikende fietsinfrastructuur langs de N14. 

De volgende stappen

Opmaak projectnota

De eerste twee studiefases (opmaak startnota en projectnota) voor de aanleg van fietspaden langs de N14 zijn  afgerond.

De verkennende studie (startnota) werd de voorbije maanden verder uitgewerkt in de vorm van een projectnota. In de studie voor de projectnota is onder meer bepaald hoe de weginrichting van de N14 met de nieuwe fietspaden er zal uitzien. Vanuit de projectnota zal ook duidelijk worden of en waar er eventuele grondverwervingen nodig zijn voor de nieuwe fietspaden. Het studiebureau maakt momenteel nog de grondverwervingsplannen op. De betrokken grondeigenaars worden persoonlijk gecontacteerd door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. 

Wanneer de effectieve aanleg van de fietspaden zal starten, is op dit moment moeilijk te zeggen. Dit is afhankelijk van het verdere verloop van de studie en vooral het verloop van de grondverwervingen. Als alles vlot verloopt, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer ten vroegste in het najaar van 2023 te kunnen starten met de werken. 

Voorlopige timing:

  • Eind 2021: goedkeuring projectnota
  • 2022: onteigeningsdossier opmaken
  • 2023-2024: grondverwervingen
  • Ten vroegste najaar 2025: start uitvoering werken

Tangent van Malle

Naast de studie voor fietspaden langs de N14, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook volop aan het project over de toekomstige ringweg rond Malle. De ringweg zal de dorpskernen van Malle ontlasten van doorgaand en zwaar verkeer en dus ook de Lierselei. Het tracé van de ringweg loopt in een eerste fase tussen de Lierselei (N14) en de Antwerpsesteenweg (N12). Verkeer over langere afstand en vrachtverkeer zal dan via de ringweg omgeleid worden naar regionale bedrijventerreinen en belangrijke hoofdwegen zoals de E34. Na realisatie van de volledige ringweg zal 80% van het vrachtverkeer op de Lierselei/Hoogstraatsebaan (N14) gebruik maken van de omleidingswegen en het centrum van Zoersel en Malle vermijden. De ringweg zal de verkeersveiligheid op de Lierselei en de leefbaarheid in de omgeving dus sterk verbeteren.

MEER INFORMATIE