Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Langestraat en kruispunt met Kortemansstraat en Isidoor Crockaertstraat

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Langestraat en kruispunt met Kortemansstraat en Isidoor Crockaertstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N9

Wat en waarom?

Veiliger en overzichtelijker

Wegen en Verkeer bereidt de herinrichting voor van de Brusselsesteenweg (N9) tussen de Langestraat en het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Kortemansstraat en de Isidoor Crockaertstraat, een stuk van ongeveer 1,6 kilometer. Een concreet ontwerp van de nieuwe situatie is er nog niet, maar deze principes staan wel al vast:

  • De weg wordt overzichtelijker en veiliger ingericht. De gewestweg ligt er nu bij als een typische oude ‘steenweg’, met veel ruimte die niet efficiënt gebruikt wordt. 
  • Er komen veilige fietspaden, waar mogelijk afgescheiden van de rijweg.
  • De riolering wordt volledig vernieuwd. In de toekomst komt er een gescheiden riolering, waarbij afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd.

Vervolgproject herinrichting Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat

Dit gedeelte van de steenweg wordt volgens dezelfde principes ingericht als het gedeelte tussen Langestraat en Vaal, verderop de Brusselsesteenweg richting Asse. Hier werken we tussen 2020 en 2023. Meer informatie over dit project vindt u op deze webpagina.

In het voorjaar van 2022 legde Wegen en Verkeer al een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan langs de zuidzijde van de Brusselsesteenweg. Omdat de spoorwegbrug zelf niet breed genoeg is voor de verdere aanleg van de nieuwe fietssnelweg F212 Asse-Brussel (door Infrabel), zorgde Wegen en Verkeer via het talud langs de spoorwegbrug, de Brusselsesteenweg en de Isidoor Crokaertstraat voor een aansluiting met het fietsnetwerk. Daardoor kunnen fietsers sneller, maar vooral ook veiliger via de Brusselsesteenweg tussen Asse en Brussel fietsen.

Het is wel de bedoeling om in de toekomst naast de spoorwegbrug een fietsbrug te bouwen en naast het spoor een stuk fietssnelweg aan te leggen tot in Goede Luchtwijk. Daarvoor loopt er in opdracht van De Werkvennootschap momenteel een studie, waarover je meer kan terugvinden op deze webpagina

Lees alles over de fietssnelweg F212 Asse-Brussel via fietssnelwegen.be/F212.

Waar staan we nu?

Nog geen concrete planning

Momenteel is er voor deze werken nog geen concrete planning. Daarvoor moeten er eerst nog verschillende stappen doorlopen worden. In de loop van 2024 wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Zodra we meer informatie hebben over de planning van deze werken, leest u dat op deze webpagina. 

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier