Werven in Kruisem

N437

Nieuwe paddentunnels in Kasteelstraat in Kruisem

vanaf 10 februari 2020
N494

Heraanleg N494 in Kruishoutem

Vanaf november 2019 - midden 2021