Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Steenweg op Sint-Truiden voor meer fiets- en rijcomfort en hogere verkeersveiligheid in Walshoutem en Wezeren

Herinrichting Steenweg op Sint-Truiden voor meer fiets- en rijcomfort en hogere verkeersveiligheid in Walshoutem en Wezeren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N80

Wat en waarom?

Volledige herinrichting voor Steenweg op Sint-Truiden

Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Steenweg op Sint-Truiden (N80) tussen de Bormansstraat in Walshoutem en de Steenweg (N80b) aan de gemeentegrens in Gingelom. Het project loopt over een afstand van 3 kilometer en omvat nieuwe fietsinfrastructuur, de aanpassing van een aantal kruispunten, de aanleg van nieuwe parkeerzones en de heraanleg van de rijweg. Tegelijkertijd zal Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Na de herinrichting van de Steenweg op Sint-Truiden kan er veilig gefietst worden en wordt de leefomgeving langs de steenweg voor de inwoners van Walshoutem en Wezeren een stuk aangenamer en groener.

Tip: klik op de dubbele pijl om de overzichtskaart groter te zien

Alle verbeteringen voor de Steenweg op Sint-Truiden zijn in kaart gebracht en zichtbaar via de knop ‘Verbeteringen voor Walshoutem en Wezeren’.

Waar staan we nu?

Stand van zaken studie en volgende stap

Het ontwerp van de fietspaden en de nieuwe rijweg is afgerond in overleg met het nieuwe bestuur van Landen en alle projectpartners. Bij de herinrichting horen ook rioleringswerken en aanpassing van de grachten. Belangrijke volgende stap is de afronding van het contract met het studiebureau dat het ontwerp voor de riolering en de grachten opmaakt.

In het najaar van 2023 of begin 2024 kan een studiebureau werken aan dit riolerings- en grachtenontwerp dat nadien besproken en goedgekeurd zal worden door de projectpartners van het agentschap: de stad Landen, de nutsmaatschappijen, Departement Landbouw en Visserij, … Voor de ontwerpers  definitieve uitvoeringsplannen kunnen opmaken waarmee een aannemer later aan de slag gaat, zijn er nog heel wat voorbereidingen en onderzoeken nodig. 

Grensbepaling openbaar domein

Om veilige fietspaden te kunnen aanleggen, zal de Vlaamse overheid op bepaalde plaatsen stroken van voortuinen en akkers moeten verwerven. Landmeters brachten in 2022 de juiste ligging van alle percelen en de grenzen  van het openbaar domein in kaart. Het agentschap liet in 2015 al opmetingen doen en vroeg toen ook gegevens op bij de eigenaars van bepaalde percelen. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met die gegevens. Pas als de grenzen exact in kaart gebracht zijn, zullen we definitief zicht hebben op welke onteigeningen echt nodig zullen zijn.

Uitvoeringstermijn nog niet in zicht

Op het investeringsprogramma van de Vlaamse regering werden enkel kredieten gebudgetteerd voor gedeeltelijke onteigeningen, maar nog niet voor de uitvoering van de werken. Wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend. Zodra er nieuwe stappen in het dossier worden gezet, zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina.

Elk project doorloopt een vaste reeks administratieve stappen voordat de eerste spadesteek plaatsvindt. U leest er alles over op deze pagina.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier