Werven in Mechelen

E19

Vernieuwing kolken op E19 tussen Antwerpen en Mechelen

18 februari - 17 maart ('s nachts - uitgezonderd eerste dag)
R6
N1

Bouw van brug (fly-over) over kruispunt R6/N1 in Mechelen

start eind maart 2019
N1

Vernieuwing stationsomgeving Mechelen

2012 - 2021