Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing stationsomgeving Mechelen

Vernieuwing stationsomgeving Mechelen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N1

Wat en waarom?

Samenwerking tussen meerdere partners

In 2012 begonnen in Mechelen de werken aan het stationsproject. Dat is een grootscheeps infrastructuurproject waarbij het station van Mechelen en haar omgeving volledig vernieuwd en heringericht worden. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Mechelen en de Vlaamse overheid.

Gespreid over meerdere jaren komt er onder meer een nieuw dubbelspoor aan de huidige spoorlijn Brussel-Antwerpen, een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein en een autotunnel tussen de Leuvensesteenweg en het station. Verder wordt het huidige trein- en busstation compleet herbouwd.

Aanleg tangent in handen van AWV

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in dit project verantwoordelijk voor de aanleg van de 'tangent’, de verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein. Die nieuwe gewestweg moet de Mechelse binnenring ontlasten en voor vlotter doorgaand verkeer zorgen.

De nieuwe weginfrastructuur loopt grotendeels bovengronds, maar tussen Colomaschool en de Leuvensesteenweg loopt hij in een tunnel en kruist daarbij het kanaal Leuven-Dijle. De tunnelconstructie vormt bovendien de fundering voor nieuwe spoorweginfrastructuur die erboven is aangelegd. 

Mechelen in beweging

Blijf op de hoogte
Voor meer informatie over het hele project kan u terecht op www.mecheleninbeweging.be.