Overslaan en naar de inhoud gaan

De Ontknoping van Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19
R6
N16
N1
N109

Studie voor de ontknoping van twee drukke verkeersknooppunten

Wat is de uitdaging?

Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid zijn erg drukke knooppunten die de grote verkeersstromen steeds moeilijker kunnen slikken. Dat veroorzaakt vooral in de spits verkeershinder, zowel op de E19 als op de omliggende wegen. De complexe en onoverzichtelijke inrichting van deze knopen veroorzaakt ook onveilige verkeerssituaties.

luchtbeeld Mechelen

Daarom onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de studie ‘Ontknoping van Mechelen’ hoe een herinrichting van beide knooppunten de doorstroming, veiligheid en de ruimtelijke inrichting kan verbeteren, en welke concrete aanpassingen hiervoor nodig zijn. We bestuderen ook waar we extra ruimte en verbindingen kunnen voorzien voor voetgangers en fietsers, én voor natuur en dieren.

Wat willen we bereiken?

Met de studie 'Ontknoping van Mechelen' gaan we op zoek naar breed gedragen en duurzame oplossingen voor twee dimensies:

1. Duurzame mobiliteit

  • We willen de regio goed en vlot ontsluiten;
  • het verkeer veiliger maken;
  • sluipverkeer in de woonkernen ontmoedigen;
  • extra verbindingen voor fietsers en voetgangers aanleggen;
  • het openbaar vervoer beter laten doorstromen;
  • en bedrijven en werknemers stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen.

2. Duurzame open ruimte

  • We willen groengebieden terug verbinden;
  • water een volwaardige plek geven;
  • de leefkwaliteit van omwonenden verbeteren;
  • en de impact van infrastructuur op de open ruimte beperken.
faunatunnel

Projectgebied

Het project strekt zich uit van de E19 ter hoogte van de Grote Vijver tot de E19 ten zuiden van het knooppunt Mechelen-Zuid. Het omvat de knooppunten van Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, maar ook de Uilmolenweg, en stukken van de B101 en N16.

Klik hier om de kaart op groot formaat te bekijken.
 

Projectgebied Westelijke Ringweg

Wat is onze aanpak?

Vanaf nul, maar niet helemaal

Onze aanpak bouwt voort op eerdere studies die de voorbije jaren werden uitgevoerd. Het resultaat ervan is een verbeterd concept voor de Ontknoping van Mechelen. We streven naar positieve effecten voor de mens en onze samenleving op het gebied van landschapsintegratie, natuurverbindingen, waterbeheer, fiets- en voetgangersverbindingen, en leefbaarheid in woonkernen. Daarbij kijken we naar verschillende uitdagingen in de regio en werken we aan een toekomstbestendig ontwerp voor mobiliteit, infrastructuur, wonen, economie, ontspanning, open ruimte, natuur en bebossing. 

Belanghebbenden uit de streek spelen hierin een cruciale rol. Door hun lokale (terrein)kennis en inzichten te koppelen aan de expertise van het studieteam, komen we tot de beste oplossingen. Mensen uit de regio kennen de streek immers als geen ander. En zo krijgen we zicht op de verschillende noden, wensen en bezorgdheden. Op de pagina ‘doe mee’ komt u meer te weten over de verschillende cocreatiemomenten.