Overslaan en naar de inhoud gaan

De Ontknoping van Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19
R6
N16
N1
N109

Mobiliteitsstudie

Wat is de uitdaging?

Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid zijn erg drukke verkeersknooppunten die de grote verkeersstromen steeds moeilijker kunnen slikken. Dat veroorzaakt vooral in de spits verkeershinder, zowel op de E19 als op de omliggende wegen. De complexe en onoverzichtelijke inrichting van deze knopen veroorzaakt ook onveilige verkeerssituaties.

Daarom onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de studie ‘Ontknoping van Mechelen’ hoe een herinrichting van beide knooppunten de doorstroming, veiligheid en de ruimtelijke inrichting kan verbeteren, en welke concrete aanpassingen hiervoor nodig zijn. AWV bestudeert ook waar er extra ruimte en verbindingen voorzien kunnen worden voor voetgangers en fietsers, én voor natuur en dieren.

luchtbeeld Mechelen

Wat willen we bereiken?

Met de studie 'Ontknoping van Mechelen' gaan we op zoek naar breed gedragen en duurzame oplossingen op twee dimensies:

1. Duurzame mobiliteit

We willen:

  • de regio goed en vlot ontsluiten
  • het verkeer veiliger maken
  • sluipverkeer in de woonkernen ontmoedigen
  • extra verbindingen voor fietsers en voetgangers aanleggen
  • het openbaar vervoer beter laten doorstromen
  • bedrijven en werknemers stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen

2. Duurzame open ruimte

We willen:

  • groengebieden terug verbinden
  • water een volwaardige plek geven
  • de leefkwaliteit van omwonenden verbeteren
  • de impact van infrastructuur op de open ruimte beperken
faunatunnel

Hieronder zie je het projectgebied:

Projectgebied Westelijke Ringweg