Overslaan en naar de inhoud gaan

De ontknoping van Mechelen

De ontknoping van Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19
R6
N16
N1
N109

Mobiliteitsstudie

Vlotter en veiliger verkeer in, rond en tussen de knooppunten Mechelen Noord en Zuid

Mechelen is vandaag een goed bereikbare regio. Maar dit komt steeds meer onder druk te staan. Vooral op het knooppunt Mechelen-Noord is de verkeerssituatie vandaag erg complex en onoverzichtelijk, wat zorgt voor verkeershinder op de E19 en de wegen errond. Tegelijkertijd zullen nieuwe ontwikkelingen in de regio de verkeersdruk de komende jaren nog verhogen. Daarom onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in een mobiliteitsstudie de mogelijkheden om op en rond de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen en de ruimte efficiënter in te vullen/te gebruiken. In die studie bekijken we een herinrichting van de huidige knooppunten én de mogelijkheden voor een westelijke ringweg die de beide knopen met elkaar verbindt.

Knooppunten niet afgestemd op huidige verkeersstromen

Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid zijn erg drukke verkeersknooppunten. Ze verdelen het verkeer tussen de E19, de stad Mechelen en de achterliggende gebieden. De aansluiting van de hoofd- en lokale wegen op de E19 is in beide gevallen niet optimaal, waardoor deze knooppunten de grote verkeersstromen moeilijker kunnen slikken. Dat zorgt vooral in de spits voor verkeershinder zowel op de autosnelweg, als op de omliggende wegen (bijvoorbeeld de R6/N16 voor Mechelen-Noord). En daardoor verloopt ook de ontsluiting van de industrieterreinen naar de E19 vaak erg stroef.

Doorgaand verkeer van de vesten halen

De Mechelse vesten, de rinweg rond de Mechelse binnenstad, is ontworpen voor de verdeling van lokaal verkeer, fietsers en openbaar vervoer. Daar wil de stad Mechelen ook terug naartoe. Met het doortrekken van de R6 ten noorden van de stad en de recente aanleg van de zuidoostelijke Tangent is er nu een aantrekkelijk alternatief voor het doorgaande verkeer dat de vesten gebruikt. Een westelijke verbinding tussen de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid zal hier verder toe bijdragen.

Mechelen klaarmaken voor de toekomst

Om een oplossing voor de toekomst te zoeken en Mechelen bereikbaar te houden, onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer hoe een herinrichting van de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid de doorstroming, verkeersafwikkeling, veiligheid en de ruimtelijke inrichting kan verbeteren, en welke concrete aanpassingen hiervoor nodig zijn. Daarbij nemen we ook het fiets- en busverkeer onder de loep. Binnen deze studie wordt tegelijk ook onderzocht of de westelijke ringweg een hoogwaardige aanvulling én goed alternatief kan vormen voor de westelijke Vesten.

Hieronder vind je een overzicht van het 'projectgebied' dat het voorwerp vormt van de studie:

Projectgebied Westelijke Ringweg

Projectverloop

Een proces van lange adem

De studie die AWV opgestart heeft, is de eerste stap in een lang proces om de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid en de verbinding tussen beide 'toekomstproof' te maken. Ondertussen werd een startnota gefinaliseerd waarin we verschillende scenario’s bekijken voor een herinrichting van de huidige infrastructuur.