Overslaan en naar de inhoud gaan

Contact & team

Contact & team

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19
R6
N16
N1
N109

Contact

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over de studie de Ontknoping van Mechelen. De kans is groot dat uw vraag hiertussen staat. De pagina krijgt regelmatig een update.

Heeft u daarna nog een opmerking, vraag of suggestie? Stel ze via ontknopingmechelen@wegenenverkeer.be.

Het projectteam

Wie werkt mee aan de Ontknoping van Mechelen?

Partners:

 • Agentschap Wegen en Verkeer: Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is wegbeheerder van zo´n 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden in Vlaanderen. AWV is opdrachtgever voor de Ontknoping van Mechelen.
 • Stad Mechelen: De Ontknoping van Mechelen situeert zich volledig op Mechels grondgebied. De stad is dan ook een belangrijke partner in het project.
 • Bruggenbouwers: Bruggenbouwers is een consortium van experten. Het studiebureau Tractebel staat binnen dit consortium in voor het integraal ontwerp, Common Ground zorgt voor participatie en communicatie.

We werken samen met verschillende belanghebbenden:

 • stadsdiensten van de stad Mechelen op het gebied van mobiliteit en open ruimte
 • Vlaamse administraties zoals Departement Omgeving, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, De Lijn, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, …
 • politieke actoren, zowel het Vlaams kabinet Mobiliteit en Openbare werken als het lokaal bestuur van de stad Mechelen en van de omliggende gemeentes
 • middenveldorganisaties
 • bedrijven
 • wijkcomités en burgerinitiatieven
 • geëngageerde burgers die wonen of werken in de regio

Waarom is die samenwerking zo belangrijk?

We willen:

 • belanghebbenden breed informeren over het studiewerk en de aanpak
 • het studiewerk aftoetsen bij verschillende actoren
 • kansen, vragen en bezorgdheden die leven in kaart brengen
 • iedereen met elkaar in dialoog brengen en laten samenwerken. Zo krijgen ze inzicht in elkaars standpunten en belangen