Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing riolering, wegdek en vrijliggende fietspaden op de Brusselsesteenweg tussen het kruispunt met de Termerestraat en gemeentegrens Kortenberg

Vernieuwing riolering, wegdek en vrijliggende fietspaden op de Brusselsesteenweg tussen het kruispunt met de Termerestraat en gemeentegrens Kortenberg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Vernieuwing riolering, wegdek en vrijliggende fietspaden over 3 km

Tussen het kruispunt met de Termerestraat/Termereboslaan en de grens met Kortenberg  op de Brusselsesteenweg (N2) plannen de rioolbeheerders grootschalige ingrepen waarbij een groot deel van de weg moet opengebroken worden. Wegen en Verkeer maakt van deze gelegenheid gebruik om in elke rijrichting vrijliggende fietspaden aan te leggen. Het volledige traject is goed voor 6 km aan nieuwe fietspaden. Het wegbeeld en de wegindeling van de Brusselsesteenweg krijgen hierdoor een ander uitzicht. 

Ook de nieuwe verkeerslichten en veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aan het kruispunt met de Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat worden vernieuwd. In 2021 kreeg het kruispunt met de Roetaardstraat een nieuw middeneiland met veilige oversteek en werden de bushaltes ‘Radioweg’ uitgerust met een verhoogd perron waarbij de bus op de rijweg stopt.

Wegen en Verkeer wil met deze vernieuwingen de drukke verbindingsweg tussen Leuven en Brussel veiliger maken met extra aandacht voor fietsers. De luidruchtige betonplaten die vandaag de Brusselsesteenweg bekleden worden vervangen door lagen asfalt. 

Voor dit project wordt de bestaande ruimte optimaal gebruikt, door de weg opnieuw in te delen in het voordeel van de fietsers. De bestaande verhardingsbreedte van de weg wordt optimaler ingevuld, waardoor we vrijliggende fietspaden kunnen aanleggen tussen de rijweg en de gracht.

Lees meer details over de verbeteringen op de Brusselsesteenweg via de knop 'Verbeteringen in een notendop'

In de overzichtskaart hieronder staat het project dat beschreven wordt op deze pagina in het blauw aangeduid. Op de kaart kan je ook andere zones van de Brusselsesteenweg zien waar er nieuwe vrijliggende fietspaden gepland worden. Diezelfde kaart vind je ook terug in via deze knop 'Overzicht fietspaden Brusselsesteenweg'.

Waar staan we nu?

In ontwerpfase

Wegen en Verkeer blijft met alle betrokken partners in overleg over het ontwerp, de fasering en aanpak van de werken. De werken zijn in de huidige planning voorzien na de werken tussen de Terbankstraat en de Oikotenweg. De rioleringswerken en vernieuwingswerken aan fietspaden en het wegdek worden gezamenlijk uitgevoerd. Van zodra er meer bekend is over concrete timing, deelt Wegen en Verkeer dit mee op deze webpagina. 

De werken zullen zeker nog niet aanvangen in de periode 2023-2024. Aquafin is bouwheer voor dit project. Het projectgebied is vrij groot, waardoor de werf in verschillende zones zal worden opgesplitst en vervolgens uitgevoerd. Op die manier wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt voor omwonenden en handelaars.

Mogelijke opsplitsing van de projectzones op de Brusselsesteenweg (N2) is:

  1. Van aan de Molenbeek tot het kruispunt met de Meerbeeksesteenweg
  2. Van aan het kruispunt met de Meerbeeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Graafschaplaan en Bertemsebaan
  3. Van aan het kruispunt met de Graafschaplaan en Bertemsebaan tot aan de gemeentegrens van Kortenberg

Meer investeren in fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier