Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg vrijliggend fietspad langs Brusselsesteenweg tussen nr 162 en de Oikotenweg

Aanleg vrijliggend fietspad langs Brusselsesteenweg tussen nr 162 en de Oikotenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Veilig fietspad en vernieuwing rijweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Brusselsesteenweg in Herent. Het nieuwe fietspad wordt aangelegd tussen huisnummer 162 en de Oikotenweg, een stuk van ongeveer 700 meter. Tegelijk krijgt dit stuk een nieuwe asfaltverharding, worden de grachten naast de weg opnieuw aangelegd en wordt de breedte van de rijweg herverdeeld.

Foto hieronder: Vanaf dit punt ligt er al een vrijliggend fietspad langs de Brusselsesteenweg. Dit fietspad wordt verder doorgetrokken tot aan de Oikotenweg, het begin van de bedrijvenzone. © Google

Er staan nog andere projecten met nieuwe fietspaden van Wegen en Verkeer gepland op de Brusselsesteenweg in Herent. Op de subpagina ‘Toekomstige fietspaden Brusselsesteenweg’ vindt u een overzicht.

Timing en impact?

Werken in najaar 2024

Wegen en Verkeer is momenteel bezig met de administratieve voorbereiding van dit project. Om de schuine helling naast het nieuwe fietspad aan te leggen, zullen er enkele onteigeningen noodzakelijk zijn. Het gaat over landbouwgrond, er worden dus geen woningen of voortuinen onteigend. Daarom liep in het najaar van 2023 voor dit project een openbaar onderzoek voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Volgens de huidige planning wordt dit project uitgevoerd in het najaar van 2024. Zodra we meer weten over de timing, leest u dat op deze pagina.

Meer investeren in fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen.