Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Noord- Zuidverbinding in Wetteren

Nieuwe Noord- Zuidverbinding in Wetteren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N407

Het Agentschap Wegen en Verkeer sloot samen met de gemeente Wetteren, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg en Infrabel een akkoord om samen in één project een oplossing te zoeken voor de brug over de Schelde en de spooroverweg aan de Wetterstraat. Zo werken we aan een betere mobiliteit, meer veiligheid, een aangenamer centrum en duurzame economische ontwikkeling.

Wat en waarom?

Het centrum van Wetteren is zeer interessant gelegen tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde, met o.a. het bedrijventerrein Stookte, brengt te veel verkeer door het centrum. Dat geeft problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit en onaangename files. De zoektocht naar een oplossing loopt wel al 40 jaar, maar leidde nooit tot een akkoord.

Vandaag is er een unieke kans. De Vlaamse Waterweg wil de oude brug over de Schelde verhogen voor de passage van grotere schepen. Infrabel streeft naar een veilig spoorwegennet met minder overwegen en wil de overweg aan de Wetterstraat sluiten en vervangen door een brug of tunnel.

De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Wetteren, de Vlaamse Waterweg, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer sloten een samenwerkingsovereenkomst om een oplossing te zoeken. Binnen de Vlaamse overheid werken ook de Vervoerregio Gent en departement Omgeving mee. Alle info over dit project vind je op de webpagina van de provincie Oost-Vlaanderen.

Timing en impact?

De partners deden vanaf 2020 veel voorbereidend werk om het project op te starten. Sinds april 2022 onderzoekt een studiebureau de belangrijkste tracés. Daarbij betrekken we ook de Wetterse bedrijven, handelaars, scholen, culturele en sportieve verenigingen en natuurlijk de inwoners van Wetteren. Daarom organiseren we verschillende participatiemomenten. 

Op 28 juni is er een eerste dialoogmoment met de inwoners. Op die dag stelt het studiebureau de mogelijke tracés voor. Ben je benieuwd of wil je jouw stem laten horen? Kom dan naar het dialoogmoment en denk mee na. Schrijf u in via deze link.