Herinrichting doortocht Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw

UPDATE 9/3/2020: Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin organiseren op donderdag 2 april een infomoment over de herinrichting van de Bergensesteenweg. U bent doorlopend welkom op het infomoment. U kan de ontwerpplannen raadplegen, de fasering inkijken en de grote lijnen van de impact op het verkeer bekijken. Het infomoment heeft plaats in Zaal Zonnig Leven (Jan Vanderstraetenstraat 198, Sint-Pieters-Leeuw) van 16.00 tot 21.00 uur).

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin plannen vanaf 2022 een volledige herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. Deze herinrichting loopt over een afstand van 2,5 kilometer, van aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Brusselbaan. 

Vanaf het najaar van 2019 worden de kruispunten van de Bergensesteenweg met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan aangepakt. Na de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen, start Wegen en Verkeer samen met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw aan de eigenlijke herinrichting van deze kruispunten. Deze start volgens de huidige planning in het voorjaar van 2020 - details van de werken vind je op deze webpagina.

 

​ ​

Situering project

De Bergensesteenweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg tot het kruispunt met de Brusselbaan. Een volledige herinrichting houdt in dat niet enkel de infrastructuur voor het autoverkeer wordt aangepakt, maar dat de fietsinfrastructuur wordt aangepast. Zo zullen er veilige en afgebakende fietspaden zijn. Om de infrastructuur voor het autoverkeer aan te passen worden er parallelle ventwegen aangelegd. Die ventwegen verminderen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen. Deze ventwegen komen de veiligheid en leefbaarheid ten goede. De Bergensesteenweg zal fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden, handelaars en het doorgaand verkeer. De ontwerpplannen voor de Bergensesteenweg werden in het voorjaar van 2017 afgewerkt.

De eigenaars wiens eigendom onteigend werd, werden in 2014 uitgenodigd op infosessies waar de plannen voor de Bergensesteenweg uitgebreid toegelicht werden. Klik hier voor de powerpointpresentatie en pancartes die getoond werden op die infosessies.

Wat staat er op de planning?

Na de aanpak van drie kruispunten met de Bergensesteenweg (Lotstraat in 2009, Alsembergsesteenweg in 2012 en het kruispunt ter hoogte van de Makro in 2013), blijft er op de Bergensesteenweg nog een kruispunt over dat aangepakt moet worden. Dat is het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. Meer informatie over de herinrichting van dat kruispunt kan u hier lezen.

De doortocht in Sint-Pieters-Leeuw is een 'steenweg' zoals je die in Vlaanderen veel ziet: een belangrijke verbindingweg waar ook handel gedreven wordt én waar mensen wonen. Door die combinatie van functies spelen er veel verschillende belangen, waarvoor Wegen en Verkeer een evenwicht moet vinden tussen:

  • De doorstroming van het personenverkeer verhogen;
  • De vlotte doorstroming van het openbaar vervoer (de bussen) garanderen;
  • De handelszaken en woningen vlot bereikbaar houden;
  • Een volwaardige plaats geven aan fietsers en voetgangers;
  • Een aangenamere plek om te wonen creëren;
  • En bovenal moet de Bergensesteenweg een veilige weg worden.

Leesbaar wegbeeld

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal met de herinrichting van dit stuk weg van 2,5 kilometer lang de Bergensesteenweg vooral een beter leesbaar wegbeeld geven. De huidige situatie, met wagens die langs alle kanten de steenweg oprijden, houdt te veel risico’s in voor de weggebruiker en doet het verkeer te veel vertragen. Het concept van de ‘nieuwe’ Bergensesteenweg omvat oplossingen voor beide problemen.

Oplossing 'Ventwegen'

Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of een privé-terrein op te rijden. AWV zal ventwegen aanleggen tussen het kruispunt van de Brusselbaan en dat van de Eugène Ghijsstraat - die zullen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en zullen de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen. Op de laatste foto zie je een voorbeeld van zo een ventweg.

Volwaardige fiets- en voetpaden

Op de Bergensesteenweg zijn er weinig tot geen fietspaden en zijn de voetpaden in slechte staat. We spreken hier over een gewestweg, waar verschillende vervoerstypes (auto, bussen, fietsers, voetgangers,…) een manier moeten vinden om samen te leven en dit in een zeer beperkte ruimte. In ons ontwerp hebben we er dan ook steeds naar gestreefd om de belangen van de verschillende actoren te verdedigen. Een prioriteit van AWV en het gemeentebestuur is dan ook om veilige en duidelijk herkenbaar en afgebakende fietspaden en comfortabele voetpaden aan te leggen in de hele projectzone. Fietsers en voetpaden zullen in de toekomst ook veilig kunnen oversteken. Daar zullen de nodige middeneilanden voor aangelegd worden.