Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren - fase 2

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 2021

Update: Maandag 17 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de afbraak van het pand op de Maastrichtersteenweg 230. Het gaat om de voormalige fruit- en groentewinkel. Deze werkzaamheden kaderen in de voorbereidingen voor de aanleg van het tweede deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg en zullen ongeveer anderhalve week in beslag nemen. De afbraak zal geen hinder voor het verkeer veroorzaken. Voor de nabije omgeving kan er tijdens de werkuren wel geluidshinder zijn.

Om het doorgaand en zwaar verkeer weg te houden uit het Tongerse centrum, de wallen (R72) en de stationsomgeving, worden de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen. De Noordoostelijke Omleidingsweg zal de Bilzersteenweg (N730) verbinden met de Maastrichtersteenweg (N79). Het eerste gedeelte (fase 1), tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat (N758) via de bestaande Molenweg werd geopend in april 2019. Het tweede gedeelte (fase 2), tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt ten vroegste vanaf 2021 aangelegd.

Voor de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 2 werden in de loop van 2018 de project-MER (Milieu-effecten rapport) en het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) goedgekeurd. Het tracé is dus ook bepaald. 
In 2019 werd verder gewerkt aan een technisch ontwerp voor de nieuwe weg, alsook voor de kruispuntoplossingen voor de aantakkingen aan de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg.
Vanaf 2020 worden de nodige grondverwervingen uitgevoerd. 

De Vlaamse Overheid voorziet een investering van 5 miljoen euro in deze infrastructuur.

Video: tracé nieuwe Noordoostelijke Omleidingsweg deel 2:
Molenweg - Baversstraat - afslag AZ Vesalius - fiets- en voetgangersbrug Bergerstraat - Maastrichtersteenweg

De noordoostelijke omleidingsweg verbindt de Bilzersteenweg (N730) met de Maastrichtersteenweg (N79)

Het eerste gedeelte (fase 1), tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat (N758) is aangelegd en geopend voor het verkeer in april 2019.

Het tweede gedeelte (fase 2), tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg (N79), is nog niet aangelegd. Deze omleidingsweg heeft nummer N753 (het verlengde van de Nieuwe Steenweg).

De aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg is noodzakelijk omwille van verschillende redenen.

  • De Bilzersesteenweg en de Maastrichtersteenweg zijn twee belangrijke toegangswegen naar Tongeren. Door een verbinding tussen de twee aan te leggen maken we een einde aan het sluipverkeer. Met de aanleg van het eerste gedeelte (Bilzersteenweg-Baversstraat) wordt de dorpskern van Henis ontlast. Het tweede gedeelte (Baversstraat-Maastrichtersteenweg) zal ook een positieve impact hebben op Hazelereik en Gilliswinhof.
  • Met de aanleg van de omleiding wordt het ziekenhuis AZ Vesalius beter bereikbaar vanuit Hoeselt, Bilzen en Riemst. Bezoekers van het ziekenhuis worden bovendien rechtstreeks naar de parking geleid, wat de leefbaarheid in de omliggende straten zoals Hazelereik, zal verbeteren.
  • Met de nieuwe omleidingsweg verbeteren we de verkeersveiligheid voor fietsers. Langs het eerste gedeelte van de omleidingsweg (Bilzersteenweg-Baversstraat) werden vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor fietsers aangelegd. Met de aanleg van het tweede gedeelte (Baversstraat-Bilzersteenweg) wordt er een fietsbrug aangelegd die Berg met het centrum verbindt. Ook komt er met de omleidingsweg minder verkeer door Hazelereik, een belangrijke verbinding voor fietsers.

 

 

 

 

 

 

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de grote mobiliteitsprojecten in Tongeren, en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. 

 

Contact?

Vragen of ideeën? Contacteer Wegen en Verkeer Limburg via tel. 011 74 23 00 of via www.wegenenverkeer.be/contactformulier