Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg fietspaden en gescheiden riolering op Visésteenweg

Aanleg fietspaden en gescheiden riolering op Visésteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N671

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in 2022 een studie voor de verdere vernieuwing van de Visésteenweg (N761) in Riemst, tussen het centrum en de grens met Wallonië. Vooral het traject in deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder verdient aandacht. De nadruk ligt op veilig fietsen en wandelen. De riolering wordt tegelijk mee vernieuwd. Het project is een samenwerking tussen AWV, gemeente Riemst en rioolbeheerder Fluvius.

Wat en waarom?

Gefaseerde omwenteling

De Visésteenweg is een gewestweg die Riemst verbindt met de provincie Luik (Bitsingen, Wezet). Onderweg kruist het de 3 kerkdorpen van deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder. Het is een typische Steenweg: een brede weg met veel plaats voor auto’s. AWV en gemeente Riemst willen nu ook voldoende ruimte maken voor fietsers en voetgangers.

De vernieuwingsoperatie van de Visésteenweg werd eind 2009 ingezet, met de heraanleg van het kruispunt met de Toekomststraat. In 2011-2012 installeerde AWV een rotonde op het kruispunt met de Tongersesteenweg/Maastrichtersteenweg (N79) en de Bilzersteenweg (N745). Aansluitend werd het stuk van de gewestweg richting het centrum aangepakt, tot iets voorbij de Paenhuisstraat aan het einde van de bebouwde kom.

Wegwerken missing links op Visésteenweg

De studies die AWV opstartte, sluiten aan op de eerdere realisaties. Zo werkt AWV de missing links weg op de Visésteenweg. Op termijn wordt dus de hele gewestweg aangepakt tussen Riemst-centrum en de grens met Wallonië, over 4 kilometer.

  • Zone 1: Visésteenweg vanaf einde bebouwde kom Riemst-centrum tot net voor kruispunt Toekomststraat.
  • Zone 2: Visésteenweg van net voorbij kruispunt Toekomststraat tot de grens met het Waalse Gewest.

Focus op fietsers en voetgangers

De vernieuwing van de Visésteenweg in de zones 1 en 2 gebeurt in dezelfde geest, met focus op meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

Voor beide zones onderzoekt AWV de aanleg van veilige fietspaden, op basis van het vademecum Fietsvoorzieningen. Het uitgangspunt is om fietspaden vrijliggend te voorzien. Op belangrijke kruispunten komen er fietsoversteekpunten. Voor zone 1 moet de studie uitwijzen of ook voetpaden wenselijk zijn. 

Over het volledige tracé willen AWV en de gemeente ook voldoende verkeersremmende maatregelen voorzien, bijvoorbeeld via een asverschuiving van de rijweg. Uit cijfers blijkt dat er te snel gereden wordt.

De bushaltes langs de Visésteenweg worden in samenspraak met De Lijn vernieuwd, met het oog op een betere toegankelijkheid en meer comfort.

Ondergronds pakt rioolbeheerder Fluvius de riolering aan. Er komt een gescheiden riolering die regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. In de Toekomststraat komt er een bufferbekken. In de Walenweg (gemeenteweg), tussen Visésteenweg en Kalderstraat, wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel voorzien.

Timing en impact?

Studiewerk in 2022

Voor de herinrichting kan starten, wordt sinds september 2022 een studie uitgevoerd. Dat is een belangrijke stap in de verdere vernieuwing van de Visésteenweg.

De studie zal uitwijzen wat er precies moet gebeuren en of dat allemaal binnen de grenzen van het openbaar domein kan. De verwerving van privégronden is alvast aannemelijk. AWV moet de concrete uitvoeringsbudgetten voor beide zones nog vastleggen. Een startdatum is daarom voorlopig onduidelijk.

Op belangrijke mijlpalen in het project zal AWV uitgebreid met de omgeving en belanghebbenden communiceren. De vernieuwing is vergunningsplichting. AWV grijpt het openbaar onderzoek doorgaans aan om een infozitting te organiseren.

AWV, de gemeente Riemst en rioolbeheerder Fluvius zijn de partners en financierders in dit verhaal.

Blijf op de hoogte

Contact
WL Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Online contactformulier