Overslaan en naar de inhoud gaan

Het referentiekader voor de aanleg en onderhoud van verkeersveilige fietsinfrastructuur. Met regelmatige updates zodat de nieuwste kennis en inzichten vlot verspreid kunnen worden.

Ondermeer deze wijsheden haal je eruit:

  • Materiaalgebruik (asfalt!)
  • Fietssuggestiestroken
  • Paaltjes op fietspaden
  • Verlichting, trillingscomfort en fietshellingen
  • Fietsen in eenrichtingsstraten
  • Signalisatie bij werkzaamheden

Vademecum Fietsvoorzieningen

Omdat de reglementering, de kennis en de inzichten m.b.t. de aanleg van fietsvoorzieningen voortdurend evolueren is het bijwerken van het Vademecum Fietsvoorzieningen een permanente opdracht. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft, in samenwerking met tal van partners, zoals de Fietsersbond, de VVSG en de verschillende provincies, het Vademecum Fietsvoorzieningen geüpdatet. 

Asfalt als eerste keuze 

De nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen maakt een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Dit moet bij elke nieuwe investering de eerste keuze zijn. Alleen in bijzondere omstandigheden kan eventueel afgeweken worden van asfalt. Zo vragen kwetsbare (natuur)gebieden om halfverhardingen (zoals steenslag of dolomiet), zijn waterdoorlatende betonstraatstenen aangewezen waar waterbuffering noodzakelijk is en kunnen betonverhardingen nog nuttig zijn waar een groot aantal inritten voor zwaar verkeer het fietspad kruisen. 

Fietssuggestiestroken worden breder en krijgen oker als kleur 

De bijgewerkte versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen speelt ook in op het groeiende aantal fietssuggestiestroken. Dit zijn stroken die een plaats voor de fietser suggereren op de rijbaan. Het zijn geen echte fietspaden, want eigenlijk mogen alle verkeersdeelnemers erover rijden. Het Vademecum Fietsvoorzieningen schrijft daarom voor dat Fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen: oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat. Het Vademecum zegt ook dat de stroken breder moeten. 

Geen paaltjes in het midden van fietspaden

Het Vademecum Fietsvoorzieningen stapt af van de bekende paaltjes (of andere obstakels), die nu vaak geplaatst worden in het midden van een fietspad om gemotoriseerd verkeer te weren. Elke fietser weet dat veel van deze paaltjes in het donker, bij slecht weer of tijdens het fietsen in groep moeilijk zichtbaar zijn. Het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt voortaan af om deze paaltjes nog te plaatsen, zeker niet wanneer ze alleen bedoeld zijn om een naderend kruispunt te signaleren. 

Daarnaast wordt aanbevolen om nooit obstakels op fietssnelwegen te plaatsen. Op fietssnelwegen kunnen fietsers aan een hogere snelheid fietsen, obstakels zoals paaltjes kunnen tot gevaarlijke situatie leiden.

Het ontwerpen van weginfrastructuur vraagt een uitgebreide kennis en expertise. Ontwerpers kunnen daarom terugvallen op de ontwerprichtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Ontdek alle ontwerprichtlijnen