Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg veilige fietspaden en aparte busbaan op Terhulpensesteenweg

Aanleg veilige fietspaden en aparte busbaan op Terhulpensesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N253

Wat en waarom?

Wegwerken missing link in fietsnetwerk

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de aanleg van een veiligere fietsverbinding op de Terhulpensesteenweg (N253) tussen de Nijvelsebaan en de E411. Momenteel rijden fietsers er op een smal fietspad, dicht tegen het auto- en vrachtverkeer. Dat is na de werken verleden tijd: fietsers rijden dan over bijna de volledige lengte van het tracé afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer. 

Tussen Brussel en Overijse is de laatste jaren fors geïnvesteerd in veiligere en comfortabelere fietspaden en fietssnelwegen. Zo werd het fietspad op de Terhulpensesteenweg tussen de E411 en de dorpskern Maleizen al vernieuwd en kregen ook de fietspaden op de Nijvelsebaan richting Huldenberg een opknapbeurt.  

Het wegwerken van de missing link langs de Terhulpensesteenweg zorgt bovendien voor een volwaardige aanvoerroute voor de fietssnelweg F204 Brussel-Waver. Het stuk tussen Brussel tot aan de Frans Verbeekstraat is bijna afgewerkt, voor het andere stuk (van het op- en afrittencomplex Maleizen tot aan de Waalse grens) loopt momenteel een studie. Zowel de verdere aanleg als de studie van de F204 Brussel-Waver zitten bij De Werkvennootschap.

Aparte busbaan richting E411

Naast het nieuwe fietspad onderzoekt Wegen en Verkeer tegelijk ook de mogelijkheid om een aparte busbaan aan te leggen in de richting van de E411. Zo kunnen bussen vlotter doorrijden. Dat is vooral belangrijk voor de schoolgaande jeugd die tussen Overijse en Maleizen pendelt.

Betere fietsinfrastructuur in heel Vlaanderen

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert historisch hoge bedragen in veilige en comfortabele fietspaden. In 2021, 2022 en 2023 ging het om respectievelijk 200, 181 en 176 miljoen euro. In 2024 wordt nog eens 220 miljoen euro geïnvesteerd. 

Sinds 2022 werken we aan 200 grote fietswerven over heel Vlaanderen, bovenop net geen 380 km vernieuwd fietspad via extra relancemiddelen. Ook onderhouden we vaker onze fietspaden met nieuwe markeringen, extra veegbeurten of het scheren van hagen. De inspanningen zorgden voor een beter fietsrapport met hogere scores op veiligheid en comfort van fietspaden tegenover het vorige meetjaar.

Waar staan we nu?

Opmetingen vanaf juni 2024

In juni 2024 starten we met opmetingen op plaatsen waar het wegprofiel (te) smal is voor afgescheiden fietspaden. De resultaten van die opmetingen gebruiken we vervolgens om te zien welke oplossingen mogelijk zijn (bijv. lokale versmallingen, snelheidsverlagingen). 

Wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden is vandaag niet bekend. Zodra daar meer informatie over is, melden we dat op deze webpagina. 

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier