Overslaan en naar de inhoud gaan

Staat en inrichting van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen

Met het tweejaarlijkse fietspadenrapport brengen we in kaart hoe het gesteld is met de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen. We meten zowel de staat (comfort) als de inrichting (conformiteit) van de fietspaden.

In 2022 werkten we een nieuw fietspadenrapport af. Het rapport geeft inzicht in de staat en de inrichting van de fietspaden, maar biedt geen actueel beeld. Sinds de laatste meetperiode voerden we immers nieuwe werken uit om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren. Het resultaat van die werken zien we in het toekomstig fietsrapport. Een overzicht van de fietsingrepen die in 2022 werden uitgevoerd of nog op de planning staan, vindt u op de pagina fietswerven.

Staat van de fietspaden

De inspectie van de staat van de fietspaden gebeurt aan de hand van een visuele controle op het terrein aangevuld met gegevens van de fietspadprofilometer. De fietspadprofilometer is een toestel dat het comfort van de fietspaden meet, op basis van trillingen. Het toestel is ingebouwd in een trailer die getrokken wordt door een scooter. De metingen gebeuren continu met een snelheid van ongeveer 20 km/h.

Het fietscomfort van de fietspaden wordt beoordeeld op basis van de langsvlakheid, gemeten met de fietspadprofilometer. De langsvlakheid van een fietspad geeft aan in welke mate het oppervlak afwijkt van een perfect horizontaal vlak. Bij lokale of herhaalde onvlakheden ontstaan trillingen die door de fietser als oncomfortabel ervaren worden.

Voor het meest recente rapport (2022), werden bijna 64 % van de fietspaden (4892 km van de in totaal 7698 km fietspaden in ons beheer) op de Vlaamse gewestwegen opgemeten. De opmetingen zijn uitgevoerd in de periode van 01/03/2019 tot en met 28/02/2022, waarbij de metingen van 2021 verrijkt zijn met de metingen van 2019. 

Uit de meetresultaten leiden we af dat fietspaden aangelegd in asfalt het meest comfortabel zijn. 

  Opgemeten Behoorlijk of beter Onvoldoende
Antwerpen 1227 km* 60,8% 39,2%
Limburg 539 km* 55,0 % 45,1 %
Oost-Vlaanderen 1407 km* 62,9 % 37,2 %

Vlaams-Brabant

535 km*

57,0 %

42,9 %

West-Vlaanderen 1184 km* 61,4 % 38,6 %
TOTAAL 4892 km* 60,5 % 39,5 %

Inrichting van de fietspaden

De inrichting van de fietspaden geeft een indicatie van de verkeersveiligheid. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de effectieve inrichting van de fietspaden en de richtlijnen bepaald in het Vademecum Fietsvoorzieningen, dat omschrijft hoe het ideale fietspad eruit ziet.  

In vergelijking met 2019 is de inrichting van de fietspaden er in 2021 in alle provincies op vooruitgegaan. Bijna 1 op 2 van de fietspaden beantwoordde in 2021 volledig aan de (toen geldende) richtlijnen voor veilig ontwerp. Dat is een (lichte) groei van 1,2%. 

  in beheer Conform Niet conform
Antwerpen 1636 km* 57,5 % 42,5 %
Limburg 1464 km* 43,0 % 57,0 %
Oost-Vlaanderen 1638 km* 37,5 % 62,5 %
Vlaams-Brabant 1017  km* 47,7 % 52,3 %
West-Vlaanderen 1900 km* 48,8 % 51,2 %
TOTAAL 7654 km* 47,0 % 53,0 %