Overslaan en naar de inhoud gaan

Staat en inrichting van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen

Met het tweejaarlijkse fietspadenrapport brengen we in kaart hoe het gesteld is met de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen. We meten zowel de staat als de inrichting van de fietspaden.

In 2024 werkten we een nieuw fietspadenrapport af. Het rapport geeft inzicht in de staat en de inrichting van de fietspaden, maar biedt geen actueel beeld. Sinds de laatste meetperiode voerden we immers nieuwe werken uit om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren. Het resultaat van die werken zien we in het toekomstig fietsrapport. Een overzicht van de fietsingrepen die in 2022 en 2023 werden uitgevoerd of nog op de planning staan, vindt u op de pagina fietswerven.

Inrichting van de fietspaden

Met een beoordeling van de inrichting van de fietspaden willen we aangeven in welke mate de fietspaden geschikt zijn om aangenaam en veilig te gebruiken door het fietsverkeer. We streven ernaar om de ambities van het Vademecum Fietsvoorzieningen in de praktijk te realiseren.

Scores inrichting (Evolutie 2023 vs. 2021 met % fietspaden die ‘uitstekend’, ‘goed’ of ‘matig’ scoren)

Vlaanderen: + 1.7% (totaal: 59,2 %)
Antwerpen: + 1.9 % (totaal: 71,7 %)
Limburg: + 1.1 % (totaal: 56,4 %)
Oost-Vlaanderen: + 2,9 % (totaal: 49,7 %)
Vlaams-Brabant: + 2,7 % (totaal: 58,2 %)
West-Vlaanderen: + 1,2 % (totaal: 59,7 %)

Staat van de fietspaden

Het fietscomfort van de fietspaden wordt beoordeeld op basis van de langsvlakheid, die aangeeft in welke mate het oppervlak afwijkt van een perfect horizontaal vlak. Bij lokale of herhaalde onvlakheden ontstaan trillingen die door de fietser als oncomfortabel ervaren worden.

De langsvlakheid wordt opgemeten met onze eigen fietspadprofilometer. Die heeft een laser, die de afstand tot de verharding meet, en een accelerometer, die de eigen beweging van het meetvoertuig meet. Het toestel is ingebouwd in een trailer die getrokken wordt door een scooter. De metingen gebeuren continu met een snelheid van ongeveer 20 km/h. 

Voor deze meetcampagne werd een deel van het netwerk opgemeten door externe partijen, die over eigen apparatuur beschikken.

Voor het meest recente rapport (2023) werd vrijwel ons volledige fietspadennetwerk opgemeten. Goed voor net geen 7.000 opgemeten fietspad.

Scores staat (Evolutie 2023 vs. 2021 met % fietspaden die ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoren)

Vlaanderen: + 3,3 % (totaal: 63,8 %)
Antwerpen: - 7,7 % (totaal: 53,1 %)
Limburg: + 16,4 % (totaal: 71,4%)
Oost-Vlaanderen:  + 5,7 % (totaal: 68,7%)
Vlaams-Brabant: + 3,8 % (totaal: 60,8%)
West-Vlaanderen: + 1,6 % (totaal: 63 %)