Overslaan en naar de inhoud gaan

Vademecum fietsvoorzieningen

Het Vademecum fietsvoorzieningen beschrijft de standaardrichtlijnen voor kwalitatieve fietsinfrastructuur.  De richtlijnen dragen bij aan het creëren van een omgeving waarin fietsen veilig, uitnodigend en laagdrempelig is. Bovendien scheppen ze de voorwaarden voor de realisatie van een gezonde, aantrekkelijke en leesbare publieke ruimte. De richtlijnen uit het Vademecum streven naar een hoogwaardige en kwalitatieve fietsinfrastructuur, zowel voor de rijdende als voor de stilstaande fiets. 

Het Vademecum bouwt op vier uitgangspunten:

  • een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk als basis;
  • een toegankelijke infrastructuur voor fietsers van van alle leeftijden; 
  • een groeiend aantal fietsers en een toenemende diversiteit van gebruikers;
  • fietsinfrastructuur bedacht vanuit het perspectief van de fietser.

Structuur 

Het Vademecum fietsvoorzieningen is opgedeeld in de volgende thematische overkoepelende clusters:

  • Algemene afwegingen
  • Algemene ontwerprichtlijnen
  • Gemengd verkeer
  • Gescheiden verkeer
  • Ongelijkgrondse kruisingen
  • Fietsparkeervoorzieningen

Elk thema bestaat uit een reeks afzonderlijke fiches.

Thematische fiches 

In het Vademecum fietsvoorzieningen wordt de concrete uitwerking van bovenstaande visie en uitgangspunten uitgewerkt en georganiseerd in een 40-tal fiches, waarin dieper wordt ingegaan op het onderwerp.

Opmerkingen en vragen

Het Vademecum fietsvoorzieningen is bedoeld als “levend” en dynamisch document, dat regelmatig zal worden aangepast en bijgestuurd op basis van nieuwe inzichten en  ontwikkelingen. 

Opmerkingen en vragen kunnen in tussentijd via mail bezorgd worden aan de afdeling Expertisecentrum (ec@mow.vlaanderen.be) met de vermelding van "Vademecum fietsvoorzieningen".

Het ontwerpen van weginfrastructuur vraagt een uitgebreide kennis en expertise. Ontwerpers kunnen daarom terugvallen op de ontwerprichtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Ontdek alle ontwerprichtlijnen