Overslaan en naar de inhoud gaan

Tangent van Malle

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern te verhogen, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezig met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe tangent (voorheen ringweg) rond het dorpscentrum van Oostmalle. De eerste voorlopige plannen voor de nieuwe tangent werden in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan het publiek op een infomoment en besproken tijdens twee dialoogsessies. AWV en het studiebureau werken nu, rekening houdend met de input uit de dialoogsessies, aan een definitief ontwerp. De startnota voor fase II en III van het project werd inmiddels goedgekeurd.

Projectverloop

Eerste plannen voorgesteld in 2018

Eind februari 2018 werden buurtbewoners en bedrijven uit de omgeving uitgenodigd voor infosessies over de voorontwerpplannen. Op de infosessies werd het uiteindelijke traject en de ruimte die de nieuwe weg zal innemen toegelicht. Ook de dwarsprofielen van de nieuwe weg en de kruispunten kwamen aan bod. 

  • Onteigeningsgesprekken: Op 19 en 20 februari 2018 informeerde AWV de eigenaars van de te onteigenen percelen binnen het voorontwerp.
  • Infomoment bedrijven: Op 21 februari 2018 organiseerde AWV een infomoment voor bedrijven over het voorontwerp.
  • Infomoment inwoners: Op 22 februari 2018 organiseerde AWV een infomarkt voor de inwoners van Malle en Zoersel over het voorontwerp.
  • Dialoogsessie: In maart 2018 organiseerde AWV twee dialoogsessies waarbij deelnemers hun mening konden meegeven over de voorgaande thema’s.
  • Terugkoppelen dialoogsessie naar inwoners: In de loop van 2018 koppelt AWV de input uit de dialoogsessie terug naar alle inwoners via de Malse Courant.

Verdere stappen en communicatie

Met de input die we verkregen tijdens de dialoogsessies in 2018, gingen AWV en het studiebureau opnieuw aan de slag om het voorlopig ontwerp verder uit te werken. Inmiddels is de startnota voor fase 2 en 3 goedgekeurd, waarin het project in grote lijnen werd vastgelegd. De projectnota van fase 1 zal vervolgens gefinaliseerd worden op basis van de keuzes die gemaakt worden in de startnota van fase 2. In een volgende stap tekenen we de technische uitvoeringsplannen voor het ontwerp en de aanvraag voor de omgevingsvergunning verder uit en worden de onteigeningsplannen opgemaakt.

Ook tijdens het verdere verloop van het proces voorzien we nog extra communicatiemomenten en is er nog mogelijkheid om bemerkingen door te geven (vb. in het kader van de omgevingsvergunning).

  • Terugkoppelen aangepast ontwerp naar deelnemers dialoogsessie: Wanneer AWV en het studiebureau de input van de dialoogsessie hebben verwerkt en na goedkeuring van de projectnota, worden de nieuwe plannen teruggekoppeld met de deelnemers. 
  • Terugkoppelen aangepast ontwerp naar inwoners: Nadat de deelnemers van de dialoogsessie werden geïnformeerd, stelt AWV de aangepaste plannen ook voor aan alle inwoners via de Malse Courant of een ander middel.