Overslaan en naar de inhoud gaan

Tangent van Malle

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezig met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe tangent rond het dorpscentrum van Oostmalle. De eerste voorlopige plannen voor de tangent werden in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan het publiek op een infomoment en besproken tijdens twee dialoogsessies. AWV en het studiebureau werken nu, rekening houdend met de input uit de dialoogsessies, aan een definitief ontwerp. De startnota's voor de drie fases van het project werden inmiddels goedgekeurd.

Projectverloop

Eerste plannen voorgesteld in 2018

Eind februari 2018 nodigden we buurtbewoners en bedrijven uit de omgeving uit voor infosessies over de voorontwerpplannen. Op de infosessies werd het uiteindelijke traject en de ruimte die de nieuwe weg zal innemen toegelicht. Ook de dwarsprofielen van de nieuwe weg en de kruispunten kwamen aan bod. 

  • Onteigeningsgesprekken: Op 19 en 20 februari 2018 informeerden we de eigenaars van de te onteigenen percelen binnen het voorontwerp.
  • Infomoment bedrijven: Op 21 februari 2018 organiseerden we een infomoment voor bedrijven over het voorontwerp.
  • Infomoment inwoners: Op 22 februari 2018 organiseerden we een infomarkt voor de inwoners van Malle en Zoersel over het voorontwerp.
  • Dialoogsessie: In maart 2018 organiseerden we twee dialoogsessies waarbij deelnemers hun mening konden meegeven over de voorgaande thema’s.
  • Terugkoppelen dialoogsessie naar inwoners: In de loop van 2018 koppelden we de input uit de dialoogsessie terug naar alle inwoners via de Malse Courant.

Alle startnota's inmiddels goedgekeurd

Met de input die we verkregen tijdens de dialoogsessies in 2018, gingen we samen met het studiebureau opnieuw aan de slag om het voorlopig ontwerp verder uit te werken. Inmiddels zijn de startnota's voor alle drie fases van het project goedgekeurd. In de startnota's is het project in grote lijnen is vastgelegd. De nota's van fase 2 en 3 werden al eerder goedgekeurd, startnota fase 1 kreeg in februari 2022 groen licht. In september 2022 organiseerden we nog een infomoment, naar aanleiding van de goedgekeurde projectnota. U kan de infopanelen hier bekijken.

Verdere stappen en communicatie

In volgende stappen tekenen we de technische uitvoeringsplannen voor het ontwerp en de aanvraag voor de omgevingsvergunning verder uit en bekijken we de grondverwervingen die noodzakelijk zijn om dit project te realiseren.

Voorafgaand aan de start van de onteigeningen organiseren we nog een extra infomoment. Daarvoor maken we eerst de onteigeningsplannen op en vragen we een Ministerieel Besluit voor onteigening aan. We communiceren hierover te gepasten tijde. Ook tijdens het verdere verloop van het proces voorzien we communicatiemomenten en koppelen we terug naar de burger. Tijdens die communicatiemomenten is er steeds ruimte voor bemerkingen.