Overslaan en naar de inhoud gaan

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71
N746

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel gaan het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel volledig herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen. Deze ingreep verhoogt de doorstroming en de verkeersveiligheid op zowel de Ringlaan als de Stationsstraat en verbindt het centrum van Lommel beter met de stationsomgeving. Via ventwegen blijven de handelszaken langs de Ringlaan veilig en vlot bereikbaar. Het huidige kruispunt wordt ingericht als een stedelijk plein dat een toegangspoort tot Lommel vormt.

Wat en waarom?

Wat is de projectzone? 

Het projectgebied omvat:

  • enerzijds de Ringlaan tussen Balendijk en Hoeverdijk, inclusief de ventwegen, (Binnen- en Buitensingel),
  • anderzijds de Stationsstraat vanaf de bushaltes aan de noordkant tot net voorbij het kruispunt aan de zuidzijde. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Welke ingrepen staan op de planning?

In deze zone plannen we de volgende ingrepen:

  • We verdiepen de Ringlaan, zodat deze weg straks onder de Stationsstraat doorloopt. Beide wegen zullen dan niet meer rechtstreeks op elkaar aansluiten.
  • Op het plein komt een lichtengeregeld kruispunt dat de Stationsstraat verbindt met de ventwegen van de Ringlaan.
  • We vernieuwen deze ventwegen (Binnen- en Buitensingel) zodat de verkeersafwikkeling op en langs de Ringlaan vlotter en veiliger kan verlopen.
  • We verbeteren de fietsverbindingen zodat voetgangers en fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.
  • We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan.
  • Waar nodig verplaatsen of vernieuwen we de nutsleidingen.
  • De kruispunten van de Ringlaan met Hoeverdijk en Balendijk blijven ongewijzigd. Enkel de afslagstrook voor linksafslaand verkeer vanaf de Ringlaan naar Balendijk wordt verlengd.

Ringlaan en Stationsstraat herinrichten tot veiliger kruispunt 

Vlotter verkeer en goede bereikbaarheid

De Ringlaan is een belangrijke Limburgse oost-westverbinding op de “Kempische As”. Door de gewestweg onder de Stationsstraat door te trekken, kan het doorgaand verkeer hier in de toekomst vlotter rijden. Met deze herinrichting gaat de verkeersdoorstroming erop vooruit. Bovendien verbetert de verkeersveiligheid in de omgeving gevoelig. Via de ventwegen langs de Ringlaan, blijven het centrum, de stationsomgeving, de winkels en handelszaken vlot bereikbaar.

Veilig fietsen

Er komen aan beide zijden van de Ringlaan veilige dubbelrichtingsfietspaden langs de Binnensingel en Buitensingel. Zo kunnen fietsers zich makkelijk verplaatsen tussen Balendijk en Hoeverdijk. Oversteken van noord naar zuid en omgekeerd, kan op de kruispunten ter hoogte van Balendijk, Stationsstraat en Hoeverdijk. De bestaande fietstunnel nabij Vreyshorring blijft behouden.

Stedelijk plein 

Door de Ringlaan onder de Stationsstraat door te trekken, komt de verbinding tussen het stadscentrum en de stationsomgeving opnieuw centraal te staan. Dat wordt nog eens extra in de verf gezet door de aanleg van een stedelijk plein dat volop ruimte zal bieden aan fietsers en voetgangers. Door de open inrichting en groene accenten zal het plein daarenboven de toegang tot de stad visueel markeren.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Timing

Dit project kent een lang voortraject waarbij in september 2018 een omgevingsvergunning verleend werd. Ruim anderhalf jaar later, in mei 2020, werd deze echter ongeldig verklaard wegens het ontbreken van een milieueffectenrapport (MER) die door gewijzigde wetgeving alsnog moest worden toegevoegd. Meer info over wat een milieueffectenrapport is, kan u lezen onder de rubriek 'Verloop procedures’.

Voor dit milieueffectenrapport zijn tijdens het onderzoek extra uitdagingen opgedoken waarbij de discipline ‘water' veel studiewerk kostte. In juli vorig jaar (2023) werd het project-milieueffectrapport uiteindelijk ingediend en in september 2023 ontvingen we van Omgeving Vlaanderen een voorlopige goedkeuring.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning met milieueffectenrapport ingediend

Na deze voorlopige goedkeuring konden we aan de slag om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op te maken. De nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag inclusief project-MER werd eind december 2023 ingediend. De krachtlijnen van het initiële ontwerp zijn in ons nieuwe aanvraagdossier behouden. Wel werden verbeteringen doorgevoerd in functie van de verkeersafwikkeling. Deze optimalisaties kan u terugvinden onder de rubriek 'Toekomstbeeld’

Als onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedure volgt dit voorjaar (2024) nog een openbaar onderzoek van 30 dagen. Hierover berichten we vooraf via onze digitale nieuwsbrief.

Bij nieuwe informatie over dit project houden we u via onze nieuwsbrief op de hoogte. Inschrijven kan via het oranje vak aan de rechterkant.