Overslaan en naar de inhoud gaan

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71
N746

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel zullen het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel volledig herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen. Deze ingreep moet de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Ringlaan en de Stationsstraat verhogen en het centrum van Lommel beter verbinden met de stationsomgeving. Via ventwegen zullen de handelszaken langs de Ringlaan veilig en makkelijk bereikbaar blijven. Het huidige kruispunt wordt ten slotte ingericht als een stedelijk plein dat een toegangspoort tot Lommel zal vormen.

Wat en waarom?

Projectgebied 

Het projectgebied omvat:

  • enerzijds de Ringlaan tussen Balendijk en Hoeverdijk, inclusief de ventwegen,
  • anderzijds de Stationsstraat vanaf de bushaltes aan de noordkant tot net voorbij het kruispunt aan de zuidzijde. 
Ringlaan Lommel - luchtfoto

In deze zone plannen we de volgende ingrepen:

  • We verdiepen de Ringlaan, zodat deze weg straks onder de Stationsstraat doorloopt. Beide straten zullen niet langer rechtstreeks op elkaar aansluiten. 
  • Op het plein komt een lichtengeregeld kruispunt dat de Stationsstraat verbindt met de ventwegen van de Ringlaan.
  • We vernieuwen de ventwegen (Binnen- en Buitensingel) zodat de verkeersafswikkeling op- en langs de Ringlaan vlotter en veiliger kan verlopen.
  • We verbeteren de fietsverbindingen zodat voetgangers en fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. 
  • We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan.
  • Waar nodig verplaatsen of vernieuwen we de nutsleidingen
  • De kruispunten van de Ringlaan met Hoeverdijk en Balendijk blijven ongewijzigd

Krachtlijnen 

Vlotter verkeer en minder files

De Ringlaan is een belangrijke Limburgse oost-westverbinding op de “Kempische As”. Door de gewestweg onder de Stationsstraat door te trekken, kan het doorgaand verkeer hier in de toekomst vlotter rijden. Door deze herinrichting zullen ook de files op de Stationsstraat aanzienlijk verminderen en zal de verkeersveiligheid in de omgeving gevoelig verbeteren.  Via de ventwegen langs de Ringlaan, blijven het centrum, de stationsomgeving en de handelszaken vlot bereikbaar.

Veilig fietsen

Er komen aan beide zijden van de Ringlaan veilige dubbelrichtingsfietspaden langs de ventwegen. Zo kunnen fietsers zich makkelijk verplaatsen tussen Balendijk en Hoeverdijk. Oversteken van noord naar zuid en omgekeerd, kan op de kruispunten ter hoogte van Balendijk, Stationsstraat en Hoeverdijk. De bestaande fietstunnel nabij Vreyshorring blijft behouden.

Stedelijk plein 

Door de Ringlaan onder de Stationsstraat door te trekken, komt de verbinding tussen het stadscentrum en de stationsomgeving opnieuw centraal te staan. Dat wordt nog eens extra in de verf gezet door de aanleg van een stedelijk plein dat volop ruimte zal bieden aan fietsers en voetgangers. Door de open inrichting en groene accenten zal het plein daarenboven de toegang tot de stad visueel markeren. 

Ringlaan Lommel - Toekomstbeeld stedelijk plein
Ringlaan Lommel - Toekomstbeeld overkapping

Timing en impact?

Afhankelijk van procedures

Een concrete startdatum voor de werken is er nog niet. Dit is afhankelijk van het verdere verloop van de procedures (omgevingsvergunning, aanbesteding voor het aanstellen van een aannemer,...).

De eerste (voorbereidende) werken starten ten vroegste in 2021.

Nieuwe omgevingsvergunning en openbaar onderzoek

De eerste omgevingsvergunningsaanvraag van 2018 werd vernietigd in mei 2020.
Na het toevoegen van een Milieueffectenrapport (project-MER) zal er in het najaar 2020 een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Communicatie

Infomarkt

Om geïnteresseerden goed te informeren, organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel een infomarkt om het project en de plannen toe te lichten op woensdag 26 september 2018.

Klankbordgroep

Gelijktijdig met deze eerste informatieronde wordt een klankbordgroep samengesteld met de vertegenwoordigers van de bedrijven en handelaars in de projectzone. Via dit direct overleg kunnen zij mee nadenken over hun bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens de werken en krijgen ze inspraak in de minderhinder-maatregelen die nodig zijn om de overlast te minimaliseren.