Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71
N746

Welke optimalisaties voorziet het ontwerpplan?

De keuze voor een onderdoorgang van de N71 Ringlaan onder de Stationsstraat met daarboven een verkeersplein, dat de Stationsstraat aansluit op de Binnensingel en Buitensingel, blijft behouden. De herinrichting van Binnen- en Buitensingel tot stadsstraten met veel aandacht voor de actieve weggebruiker eveneens. Het ontwerp is echter kritisch onder de loep genomen en onderging enkele optimalisaties.

Hieronder vindt u een overzicht van de optimalisaties. Opgelet: het gaat om uitsnedes van het voorontwerpplan. Er kunnen nog kleine aanpassingen aan gebeuren, voor indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Optimalisaties in beeld

1. De afslagstrook voor linksafslaand verkeer vanaf de Ringlaan naar Balendijk is aanzienlijk verlengd (met circa 150m) om de doorgaande rijstroken te ontlasten.

2. De aansluiting van de Binnensingel op de Ringlaan schuift op zodat deze op het einde van de verlengde linksafslagstrook uitgeeft om deze zo veiliger en vlotter te gebruiken.

3. De toerit naar de Buitensingel (kant Balendijk) is verder weg van het kruispunt voorzien voor een betere leesbaarheid.

Overzicht wijzigingen ontwerpplan N71 Ringlaan Lommel - deel 1

4. Een rode triflexlaag op de fietspaden waar die een zijstraat of brede toerit dwarsen. Zowel langs Binnensingel als Buitensingel.

5+6. De inritten van handelszaken en woningen aan de Binnen- en Buitensingel worden tussen de rijweg en het dubbelrichtingsfietspad breder aangelegd ten opzichte van het inritgedeelte tussen het fietspad en het eigen perceel.

 

Overzicht wijzigingen ontwerpplan N71 Ringlaan - Deel 2

7. Voor verkeer op de Buitensingel wordt extra capaciteit, namelijk een linksafslagstrook, voorzien ter hoogte van de aansluiting op het verkeersplein van de Stationsstraat zodat verkeer er vlotter afwikkelt.

8. De fietspaden op het verkeersplein worden in een onderscheidend materiaal aangelegd om de plaats van de fietser op het plein duidelijk aan te geven.

9. Op het ontwerpplan is nu duidelijk aangegeven welke bomen behouden blijven. Dit zijn de doorzichtige kruinen. De ingekleurde kruinen zijn bomen die nieuw worden aangeplant.

Overzicht wijzigingen ontwerpplan N71 Ringlaan - Deel 3