Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Tiensesteenweg tussen de Molenbeek en de grens met Boutersem

Herinrichting Tiensesteenweg tussen de Molenbeek en de grens met Boutersem

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N3

Wat en waarom?

Herinrichting Tiensesteenweg over 1,7 km

In overleg met de gemeente Bierbeek wordt de Tiensesteenweg (N3) tussen de Molenbeek aan het natuurgebied Koebos/Langebos en de grens met Boutersem ter hoogte van de veldweg ‘Bost’ heringericht over een lengte van 1,7 kilometer. Wegen en Verkeer wil met deze vernieuwing de typische oude steenweg veiliger maken voor alle weggebruikers, met extra aandacht voor voetgangers en fietsers. Het wegbeeld van de steenweg zal in de toekomst groener ogen door de extra aanleg van 78 bomen. De kruispunten van de Tiensesteenweg met de Latstraat en de Zielenberg en met de Kerselaarlaan en Gravenveldstraat worden veiliger heraangelegd voor de toekomst. De omgeving zal minder geluidshinder ondervinden door de aanpassing van de rijweg van beton naar asfalt. De verbeteringen vindt u in een notendop via de knop 'Verbeteringen voor Lovenjoel'

In beeld: de Tiensesteenweg in Lovenjoel vandaag

Timing en impact?

Stand van zaken

Dit project werd in het verleden als een ‘fietspadendossier’ opgestart via een specifieke subsidieregeling tussen de gemeente Bierbeek en Wegen en Verkeer. Het ontwerp dat in 2009 door alle partners werd ondertekend, kwam niet tot concrete uitvoering. De subsidie voor de fietspaden werd in 2020 verlengd door minister Peeters om het dossier opnieuw leven in te blazen. Het fietspadenproject werd uitgebreid om in eenzelfde beweging ook de rijweg en de riolering binnen het traject aan te pakken. De ontwerpplannen voor de volledige herinrichting zijn nu klaar.

Om deze herinrichting te kunnen realiseren en de fietspaden gescheiden te kunnen aanleggen is er extra ruimte nodig. Er zullen hoofdzakelijk delen van onbebouwde percelen en in mindere mate delen van voortuinen worden aangekocht. De betrokkenen worden in de loop van 2023 uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, wanneer alle administratieve stappen doorlopen zijn. Vandaag is dan ook nog niet bekend wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven op de nieuwsbrief die we uitsturen als er nieuwe stappen worden gezet.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier