Aarschot: aanpassingswerken en aanleg fietsinfrastructuur op Leuvensesteenweg (N19) ter hoogte Pastoor Dergentstraat

Weg
Datum Te bepalen na overleg

UPDATE 04/11/2019: Wegen en Verkeer en de Stad Aarschot zijn in overleg over de verdere aanpak van dit kruispunt. In het ontwerp voor de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) van aan het kruispunt met de Pastoor Dergentstraat tot aan de grote rotonde in Rotselaar (N229) wordt dit in de toekomst een lichtengeregeld kruispunt. Omdat er voor de concrete uitvoering van deze 'doortocht door Wezemaal' (toekomstig project) nog een hele procedure aan voorafgaat, wordt er met de Stad Aarschot bekeken of de onderstaande aanpassingswerken aan het kruispunt voldoende zijn als veiligheidsmaatregel tot aan de eigenlijke herinrichting. Zodra die beslissing genomen is, wordt dit op deze webpagina vermeld.  

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert aanpassingswerken uit aan de N19 ter hoogte van de Pastoor Dergentstraat en de Begijnendijksesteenweg. Er worden drie fietsoversteekplaatsen voorzien en de aanpalende straten zullen bijna in een rechte hoek op de N19 aansluiten na de werken. Op deze manier zal de snelheid van het autoverkeer worden afgeremd. Beide ingrepen moeten leiden tot een veiligere situatie voor de zachte weggebruikers en de automobilisten.

 

Drie fietsoversteekplaatsen en aangepaste aansluiting zijstraten N19

Er wordt voorzien in een fietsoversteek met middeneiland met rustpunt, zodat fietsers in 2 x kunnen oversteken en dit ook in 2 richtingen.
Een deel van de fietspaden wordt hiervoor breder aangelegd, zodat fietsers deze ook als dubbelrichting kunnen gebruiken.
De Pastoor Dergentstraat en de Begijnendijksesteenweg zullen na de werken ook bijna in een rechte hoek aansluiten op de N19. Beide lokale wegen zullen eveneens een fietsoversteekplaats krijgen.
Deze ingrepen moeten de veiligheid van het kruispunt verbeteren voor zowel de automobilisten als de zachte weggebruikers.  

Meer informatie over mogelijke hinder en geplande omleidingen worden op deze webpagina zo snel mogelijk toegevoegd.