Veilige en leefbare doortocht voor N449 in Wachtebeke

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019- 2022

 

Update 18/03: Deze werf is tot nader order stopgezet door de aannemer.  Meer info over deze werken op webpagina van de watergroep

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Wachtebeke en Aquafin werken samen aan de herinrichting van de dorpskern van Wachtebeke. De veiligheid en leefbaarheid van het centrum verhogen en het doorgaand verkeer afremmen, dat zijn de centrale principes van het geplande project.

Waar spelen de werken zich af?

Dit is de derde stap in de herinrichting van de dorpskern van Wachtebeke, waarvan de eerste twee al gerealiseerd zijn:

  • Fase 1: Inrichting Dr. Jules Persynplein en deel Rechtstro
  • Fase 2: Inrichting Dorp en Kerkplein
  • Fase 3: Herinrichting gewestweg N449

Waar wordt gewerkt in fase 3?

situeringsplan doortocht Wachtebeke

 

Zones 30 en 50

Heel het centrumgebied van Wachtebeke wordt ingericht als zone 30. De overgang tussen zone 30 en 50 zal extra benadrukt worden met een afremmend verkeersplateau of met de overgang van een fietspad naar een fietssuggestiestrook. 

 

 

Veilig en comfortabel fietsen

Fietsers in zone 30 rijden op een fietssuggestiestrook van 1,2 m breed. In zone 50 rijden ze op een verhoogd fietspad van minstens 1,5 m breed. De vernieuwde straatverlichting zorgt voor extra zichtbaarheid en veiligheid.

 

Twee centrumhaltes voor het openbaar vervoer

Omdat elke streeklijn de rondgaande beweging maakt in het dorp, worden aan deze lus twee centrumhaltes voorzien. Een halte komt in de Godshuisstraat, ter hoogte van de OCMW-site. De halte Meersstraat gemeentehuis wordt verschoven naar het Dr. Jules Persynplein. De centrumhaltes krijgen een verhoogd perron, er is mogelijkheid om te schuilen en er komen fietsstallingen.

In de Meersstraat, iets ten noorden van de brug over de Moervaart, blijven de haltes op de zelfde locatie. Richting de brug is er voldoende ruimte voor een halte met verhoogd perron. Fietsers fietsen hier achter het perron, zodat er geen conflict kan zijn tussen fietsers en mensen die afstappen van de bus. 

Gescheiden rioleringsstelsel

De rioleringen in de Meersstraat, Godshuisstraat, Lindestraat, Smishoek, Dorp en Rechtstro worden vernieuwd door Riopact. Dat is een samenwerkingsverband tussen het drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin.

Een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel zorgt ervoor dat het afvalwater aangesloten blijft op de zuiveringsinstallatie van Moerbeke en dat het propere regenwater hiervan afgekoppeld wordt en ter plaatse geloosd wordt in de omliggende grachten en beken. 

Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe dat het beste gebeurt. Waarom moeten we afkoppelen? Lees alle info hier.

Groen

De dorpskern wordt groen ingericht, zodat Wachtebeke haar groene en landelijke karakter behoudt. Het verhoogt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het dorpscentrum. Het groen zorgt ook voor een herkenbare afbakening van de dorpskern. Zo zullen buiten het centrum andere bomen worden geplaatst dan in het dorpscentrum zelf.

 

Timing en verloop

In 2019 gebeurden de nutswerken. De afkoppelingen die nodig zijn voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel worden dan gerealiseerd. 

In 2020 starten de wegen- en rioleringswerken.

Contactpunt voor vragen en opmerkingen

Van zodra er gestart wordt met de wegenwerken, zet het Agentschap Wegen en Verkeer voor deze werf een bereikbaarheidsadviseur in. Concrete details communiceren we van zodra de werken in opstart zijn. Tijdens de werken aan de nutsvoorzieningen kan u terecht bij de nutsmaatschappijen. Voor de afkoppelingswerken vindt u alle info bij Riopact.

Communicatie