Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Mechelsesteenweg ter hoogte van kruispunt Molenweg

Herinrichting Mechelsesteenweg ter hoogte van kruispunt Molenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N26

Update 8/12/2023: Overeenkomstig artikel 22 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 werden wijzigingen aangebracht aan de bijlagen van het voorlopig onteigeningsbesluit en wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd over dit gewijzigd onteigeningsbesluit. Het openbaar onderzoek loopt van 20 december 2023 tot en met 19 januari 2024. Alle documenten en informatie over het openbaar onderzoek kan u hier raadplegen. De unieke nota met bijhorende verslagen en nuttige links naar o.a. het fietsvademecum kan u op deze webpagina vinden onder de knop 'documenten'.

Wat en waarom?

Herinrichting voor verhoogde zichtbaarheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in de loop van 2023 of 2024 met de herinrichting van het vijfhonderd meter lange stuk van de Mechelsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Molenweg. Het kruispunt met de Molenweg zal ook aangepast worden, zodat het loodrecht op de Mechelsesteenweg komt te liggen. Op die manier zal de zichtbaarheid op het kruispunt verbeteren en zal de Molenweg als een toegangsweg gebruikt kunnen worden voor de KMO-zone Hambos.

Vrijliggende fietspaden

In de projectzone worden aan de beide kanten van de Mechselsesteenweg gescheiden fietspaden van twee meter breed aangelegd. Aan de noordelijke kant van de steenweg (waar in de huidige toestand enkel de fietsers richting Mechelen fietsen) zal op het stukje tussen de Spekstraat en de nieuwe aansluiting van de Molenweg een tweerichtingsfietspad liggen. Zo zullen de fietsers die uit de Spekstraat komen en in de richting van de nieuwe Molenweg willen rijden, even aan de zuidelijke kant van het fietspad kunnen rijden, om dan via de nieuwe oversteekplaats - veilig, want die zal met verkeerslichten uitgerust zijn - te kunnen oversteken. 

Verplaatsen van bushaltes

Daarnaast worden de bushaltes ‘Winksele Spekstraat’ in beide richtingen verplaatst naar het noorden. De halte richting Mechelen komt achter kruispunt met de Molenweg te liggen. De halte richting Leuven komt in de toekomst net achter de aansluiting met de Spekstraat te liggen.

Waar staan we nu?

Nog geen concrete uitvoeringsdatum

Om de herinrichting uit te kunnen voeren, moet de Vlaamse overheid gronden verwerven. De onderhandelingen over die verwervingen lopen. vandaag weten we niet wanneer de verwervingen afgerond zullen worden. Er staan vandaag ook nog geen budgetten op het investeringsprogramma voor de uitvoering van werken. Daarom weten we nog niet wanneer de herinrichting effectief uitgevoerd zal worden. 

Op langere termijn zal ook de rest van het vijf kilometer volledige stuk van de Mechelsesteenweg tussen de Nieuwe Tildonksesteenweg en de Oude Haegestraat (Buken) aangepakt worden. Meer informatie over die studie is op deze pagina te vinden.