N370 Aanleg fietspaden Beernemsteenweg tussen Beernem en Wingene

Weg
Datum 15/10/2018 tot najaar 2020 (werken tijdelijk stopgezet)

UPDATE: 18/03/20. Deze werf is stopgezet tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden

 

In samenwerking met Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Wingene en Beernem legt AWV nieuwe fietspaden aan langs de N370 Beernemsteenweg tussen Beernem en Wingene. Naast de aanleg van de fietspaden wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt de doortocht van Wildenburg vernieuwd.  Het resultaat is meer veiligheid, betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. 

De werken zijn opgesplitst in acht verschillende fases en bevatten eveneens enkele zijstraten.

FASERING

Fase 1 (afgerond)

De eerste fase is momenteel achter de rug. De aannemer heeft eind augustus 2019 de zone van de Beernemsteenweg tussen de Gravestraat en Blauwhuisstraat volledig afgewerkt. Daarmee is de langste en op technisch vlak ook de meest moeilijke fase achter de rug. Woningen en bedrijven uit fase 1 en deze op het industrieterrein Wildenburg zijn opnieuw bereikbaar vanaf de E40. 

Fase 2 (momenteel bezig)

In de week van 2 september 2019 start de aannemer met de volgende fase: de riolerings- en wegenwerken ter hoogte van de industriezone in Wildenburg vanaf de Gravestraat tot en met het kruispunt met de Schaapsdreef. Zonder onvoorziene omstandigheden ligt in deze zone tegen het einde van 2019 een eerste laag asfalt. 

In het najaar van 2019 wordt er over de volledige lengte van de Beernemsteenweg ook verder gewerkt aan de nutsleidingen (water, elektriciteit, ...). Tijdens deze werken is er steeds doorgaand verkeer mogelijk, indien nodig worden er verkeerslichten ingezet. Ook deze werken worden wellicht tegen eind dit jaar afgerond.

 

Omleidingen

De omleiding voor fase 2 is dezelfde als fase 1. Verkeer kan wel doorrijden tot Wildenburg centrum. 

De omleiding voor doorgaand (zwaar) verkeer gebeurt gedurende de werken via Zwevezele, de Hille langs de N50 naar het oprittencomplex Oostkamp en omgekeerd.

 

 

Voor lokaal bestemmingsverkeer is er een lokale omleiding voorzien:

Torenweg “Aanwijs” – Vagevuurstraat – Bruggesteenweg (Ruiselede) - Wingenesteenweg (Ruiselede) – Ruiseledesteenweg (Wingene)