Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadspoort Bodart

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

,

Weg

A19
R8

Op 20 juni 2024 vonden er gesprekstafels plaats. Daar lieten het Agentschap Wegen en verkeer en de stad Leuven de scenario's zien die we uitgewerkt hebben na het informatiemoment van 19 maart 2024. De scenario's zijn nog geen definitieve keuzes, maar vormen de basis voor verder onderzoek. Op de gesprekstafels deelden de aanwezige buurtbewoners en geïnteresseerden hun ideeën en  suggesties over de scenario's.Het verslag van de info- en dialoogmarkt van 19 maart 2024 kan je hier lezen. Binnenkort publiceren we op deze pagina ook een verslag van de werktafels. 

Wat en waarom?

De projectzone 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven willen de zone rond de Bodartsite in de toekomst veiliger en aangenamer maken. Daarom gaven ze een studiebureau de opdracht om een ontwerp op te maken voor de herinrichting van het drukke knooppunt. 

 

Afbakening van het projectgebied: van de IJzerenmolenstraat en de  Heilige-Geeststraat tot aan de Naamsepoort. De Bodartparking en het viaduct zijn ook onderdeel van het projectgebied

Dit stuk van de Leuvense ring werd aangelegd in de jaren zeventig. De auto kreeg toen heel veel ruimte. De afgelopen jaren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer aan Bodart - en op veel andere plaatsen op de ring - de weginrichting veiliger gemaakt en hier en daar de openbare ruimte opgewaardeerd. Maar de auto blijft dominant aanwezig. 

Doelstellingen van de herinrichting 

Het nieuwe ontwerp moet van de Bodartsite een echte ‘stadspoort’ maken:  

  • veiliger voor alle gebruikers:  voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk van elkaar gescheiden, 
  • aangenamer voor bewoners en gebruikers:  minder overlast van autoverkeer, meer ruimte voor groen, waterbeleving, 
  • met vlotte aansluitingen op de reeds aanwezige én de toekomstige verbindingen voor voetgangers, fietsers en automobilisten, o.a. een verbinding met fietssnelweg F29 Brussel-Leuven (via Tervuren) en meer dwarsverbindingen voor voetgangers 
  • en vlot en efficiënt openbaar vervoer

Trekpleisters in en rond het projectgebied - door de diversiteit aan activiteiten, zijn er - soms grote - verkeersstromen die vandaag niet goed op elkaar afgestemd zijn’

Andere projecten 

Het Agentschap Wegen en Verkeer legde in 2022 al een staduitwaartse busbaan aan langs de Koning Boudewijnlaan. Het gaat meerbepaald over het driehonderd meter lange stuk tussen de Steengroevenlaan en de Celestijnenlaan. 

De komende jaren zitten we niet stil. Begin 2024 startten de werken aan de tweede fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, de F29 Leuven - Brussel via Tervuren (de eerste fietssnelweg tussen Leuven en de hoofdstad is de F3 , de populairste fietssnelweg van de provincie Vlaams-Brabant). Het laatste stuk van de F29 loopt trouwens langs de Koning Boudewijnlaan en komt uit op Bodart. In het kader van ditzelfde project wordt de stadinwaartse busbaan aangelegd. 

… over het masterplan voor de ring, de herinrichting van de Tervuursevest en de aanleg van de fietssnelweg F29.  Op deze pagina vind je een overzicht van alle projecten voor de Leuvense ring.  

Timing en impact?

De ontwerpers werken in de loop van 2024 een aantal voorstellen uit voor de herinrichting van de projectzone. Die zullen voorgelegd worden aan de buurtbewoners en andere betrokkenen. Uiteindelijk zal er een voorkeursoplossing uitgekozen worden. Dat zal een concept zijn, nog geen voorontwerp. 

Bepaalde stukken van de projectzone zullen mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. Die veranderingen zullen onderwerp uitmaken van het ‘ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bodart’. De effecten van de voorgestelde oplossingen zullen ook onderzocht worden in een milieueffectrapport (MER)