Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieueffectrapportage (MER)

De Milieueffectrapportage (MER) is een noodzakelijk instrument dat de mogelijke milieueffecten van activiteiten of projecten onderzoekt voor we ze uitvoeren. Het hoofddoel is de bescherming van het milieu en de gezondheid van omwonenden door potentiële negatieve effecten te identificeren en te beoordelen. 

Een MER-studie doorloopt verschillende stappen: het opstellen van een projectdossier, het formuleren van de MER-scopingnota, het opstellen van het milieueffectenrapport en het doorlopen van een openbaar onderzoek. Die studies dragen bij aan de verbetering van infrastructuurprojecten omdat ze milieurisico's identificeren, alternatieven onderzoeken en duurzamere oplossingen voorstellen. 

Tijdens het openbaar onderzoek krijgen burgers inspraak en kunnen zij opmerkingen indienen. Daardoor kunnen ze direct invloed uitoefenen op de besluitvorming. De scope van een MER wordt bepaald in samenwerking met overheden, experts en belanghebbenden. Milieuaspecten die in een MER worden onderzocht, variëren afhankelijk van het project en de locatie, waaronder luchtkwaliteit, geluidsniveaus, bodemkwaliteit, biodiversiteit, en meer. De thema's lichten we verder toe in deze animatievideo's.