Stationsomgeving Lier: aanleg ontsluitingsweg tussen Ring en stationsplein

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in overleg met de stad Lier een ontsluitingsweg aan die de Ring van Lier (R16) verbindt met de Tramweglei en het stationsplein. De nieuwe weg is noodzakelijk om de verkeersdrukte in de wijk rond de Boomlaarstraat te verminderen. De voorbije jaren zijn de plannen voor deze ontsluitingsweg gefinaliseerd. In het voorjaar van 2020 dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken.

Vlotter verkeer naar het station: het ontwerp in vogelvlucht

De bretellen van de Ring

De middenberm op de Ring, ter hoogte van de Boomlaarstraat, is bij de aanleg van de Pallietertunnel al afgesloten. Zo verdween het gevaarlijk kruispunt, waar zich geregeld onveilige situaties voordeden. Met de aanleg van de ontsluitingsweg gaat de middenberm hier definitief toe. 

Het kruispunt van de Ring met de Boomlaarstraat wordt vervangen door ontsluitingslussen. Deze twee nieuwe halve aansluitingen of bretellen zijn langs beide zijden van de ring met elkaar verbonden. De ontsluitingslus kruist de Ring onder de bestaande brug over de sporen. Zo blijven alle bewegingen van en naar de Ring mogelijk.

Een rotonde verbindt vervolgens de ontsluitingsweg met de verlengde Tramweglei voor een vlotte verbinding naar het station.

Groene boulevard verbindt Ring en station

De stationsomgeving krijgt een volledig nieuwe verbindingsweg vanaf de Ring. Bomen zullen er de rijweg flankeren. Aan de zijde van de bestaande woningen langs de Tramweglei komt een brede parkzone met een fietspad. De woningen blijven bereikbaar via een lokale ventweg voor bestemmingsverkeer die aansluit op de Bosstraat.

De nieuwe verbindingsweg leidt het verkeer naar de stationsparking en eindigt er in een Kiss & Ride-zone. Alleen openbaar vervoer en bestemmingsverkeer kunnen vandaar nog verder naar het Leopoldplein rijden.

Fietsverbindingen in alle richtingen

Fietsers krijgen op hun beurt meer ruimte. Langs de ontsluitingslus wordt een nieuw, breed dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd. Dat fietspad sluit dan weer aan op de bestaande fietspaden langs de sporen, de fietsostrade en de Tramweglei.

Stad Lier plant heraanleg Bosstraat

De nieuwe ventweg op de Tramweglei zal aansluiten op de Bosstraat. Aan het masterplan stationsomgeving en de nieuwe ontsluitingsweg zijn voor de stad Lier heel wat andere dossiers gekoppeld. Zo plant de stad begin volgend jaar de heraanleg van de Bosstraat, tussen Tramweglei en Boomlaarstraat. Naast de aanleg van een nieuwe riolering, wordt de straat verbreed en komen er voetpaden. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken midden 2021 klaar zijn.


Procedures en timing traject

Grondverwervingen: onderhandelingen starten in zomer 2020

Om de ontsluitingsweg te kunnen aanleggen, moeten er nog een aantal private gronden langs het traject verworven worden. Om de gesprekken voor deze grondverwervingen officieel te kunnen opstarten, is er een besluit nodig van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken. We verwachten dit in het voorjaar van 2020 te kunnen indienen. Zodra het ministerieel besluit genomen is, kunnen de gespreken voor de grondverwerving worden opgestart. Eigenaars van percelen worden daarover persoonlijk gecontacteerd per brief. Zij krijgen ook een uitnodiging om de procedure te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek op een zitdag georganiseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier. 

Aanvraag omgevingsvergunning

Gelijktijdig met de procedure voor de grondverwervingen, dienen de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020 ook een aanvraag in voor de omgevingsvergunning, die de werken aan de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk moet maken. In de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning is er een openbaar onderzoek. Iedereen kan dan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De startdatum van het openbaar onderzoek is nog niet gekend. Van zodra de datum bekend is, zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier dit communiceren. 

Timing

  • De aanvraag voor de omgevingsvergunning van de nieuwe ontsluitingsweg wordt in het voorjaar van 2020 ingediend bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Aansluitend daarop volgt het openbaar onderzoek gedurende een periode van 30 dagen.
  • Als alle administratieve procedures vlot verlopen, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer het project eind 2020 te kunnen aanbesteden.
  • De uitvoering van de werkzaamheden zal ten vroegste starten in het voorjaar van 2021.

Communicatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier zullen de komende maanden nog regelmatig communiceren over het project. Op deze webpagina kunt u steeds de meest actuele informatie terugvinden. 

Infomarkt 18 maart 2020 -- GEANNULEERD n.a.v. coronavirus

In aanloop naar het openbaar onderzoek voorzagen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier op 18 maart 2020 een infomarkt voor alle bewoners om het project en de plannen toe te lichten. Omwille van de maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) kon de infomarkt niet plaatsvinden. AWV en de stad Lier bekijken of en wanneer een nieuwe informarkt georganiseerd kan worden.

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over dit project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op deze link en schrijf u in op de nieuwsbrief.


Documenten