Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Diestesteenweg / Staatsbaan / Leuvensesteenweg tussen Leuven en Tielt-Winge

Herinrichting Diestesteenweg / Staatsbaan / Leuvensesteenweg tussen Leuven en Tielt-Winge

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N2

Wat en waarom?

Aanpak van 15,4 km stuk steenweg

In 2019 is een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met een grootschalige studie naar de herinrichting van de gewestweg Leuven - Diest (N2) tussen “de Kop van Kessel-Lo” (Leuven) en de stelplaats van De Lijn in Kraasbeek (Tielt-Winge). Het resultaat van de studie wordt een integraal ontwerp voor de weginfrastructuur en de riolering van het 15,4 km lange stuk steenweg

Bij elke stap van het studie- en ontwerptraject zal Wegen en Verkeer de lokale besturen van Leuven, Lubbeek en Tielt-Winge betrekken. De bedoeling is om uiteindelijk tot een gedragen ontwerp te komen dat zo goed mogelijk voorziet in de behoeften van de omgeving en van de gebruikers

Modal shift, verkeersveiligheid en aangename openbare ruimte 

Wegen en Verkeer wil, samen met de betrokken gemeenten, met de herinrichting van de gewestweg N2 een 'modal shift' bewerkstelligen. Concreet betekent dat: meer mensen uit hun wagen krijgen en op de fiets of in het openbaar vervoer. Daarnaast willen we de steenweg vooral veiliger maken voor iedereen en de omgeving van de steenweg aangenamer. Dat heeft zich in deze vijf doelstellingen vertaald:

  • Fietsinfrastructuur volgens de huidige normen
  • Meer en stipter openbaar vervoer
  • Wegprofiel aangepast aan omgeving en snelheidsregime
  • Kruispunten veilig voor alle weggebruikers en zo vlot mogelijk autoverkeer
  • De kwaliteit van de openbare ruimte langs de gewestweg verbeteren 

Lees meer over deze vijf doelstellingen op de pagina 'Verbeteringen'.

Zes segmenten

Het project bestrijkt drie gemeenten en een lappendeken van stedelijk gebied, dorpskernen en landelijk “buitengebied” dat ruwweg kan ingedeeld worden in zes segmenten: 

Verbeteringen in afwachting van de grote herinrichting 

In afwachting van de grote herinrichting die het onderwerp uitmaakt van de studie, neemt Wegen en verkeer in 2021 en 2022 maatregelen in Lubbeek en Tielt-Winge (en samen met de ingrepen in Tielt-Winge ook in Bekkevoort) om het busverkeer al wat vlotter te trekken. Lees hier meer over de uitgevoerde werken  in Lubbeek en hier over de aanpassingen in Tielt-Winge en Lubbeek.

Waar staan we nu?

Ontwerpprincipes vastgelegd

De voorbije jaren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer grondig studiewerk verricht. Op basis van het studiewerk zijn de ontwerpprincipes voor het volledige project vastgelegd.

De uitgangspunten van de ontwerpprincipes vindt u terug op de pagina 'Verbeteringen'.

Volgende stappen

In een volgende fase zal het studiebureau voorontwerpen maken. Voor ze daarmee kunnen beginnen, moeten er opmetingen gebeuren en bijkomend onderzoek, bijvoorbeeld microsimulaties van kruispunten. Als het wegbeeld na deze oefeningen vastligt, moet ook het rioleringsontwerp nog opgemaakt worden.

Is er al een planning voor de werken?

De ontwerpfase zal nog enkele jaren in beslag nemen. Pas dan kan er een planning voor de eigenlijke werken uitgewerkt worden. Wilt u als eerste op de hoogte worden gebracht van de volgende stappen in het project? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief.