Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Diestesteenweg / Staatsbaan / Leuvensesteenweg tussen Leuven en Tielt-Winge

Herinrichting Diestesteenweg / Staatsbaan / Leuvensesteenweg tussen Leuven en Tielt-Winge

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N2

Wat en waarom?

Aanpak van 15,4 km stuk steenweg

In 2019 is een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met een grootschalige studie naar de herinrichting van de gewestweg Leuven - Diest (N2) tussen “de Kop van Kessel-Lo” (Leuven) en de stelplaats van De Lijn in Kraasbeek (Tielt-Winge). Het resultaat van de studie wordt een integraal ontwerp voor de weginfrastructuur en de riolering van het 15,4 km lange stuk steenweg

Bij elke stap van het studie- en ontwerptraject zal Wegen en Verkeer de lokale besturen van Leuven, Lubbeek en Tielt-Winge betrekken. De bedoeling is om uiteindelijk tot een gedragen ontwerp te komen dat zo goed mogelijk voorziet in de behoeften van de omgeving en van de gebruikers

Modal shift, verkeersveiligheid en aangename openbare ruimte 

Wegen en Verkeer wil, samen met de betrokken gemeenten, met de herinrichting van de gewestweg N2 een 'modal shift' bewerkstelligen. Concreet betekent dat: meer mensen uit hun wagen krijgen en op de fiets of in het openbaar vervoer. Daarnaast willen we de steenweg vooral veiliger maken voor iedereen en de omgeving van de steenweg aangenamer. Dat heeft zich in deze vijf doelstellingen vertaald:

  • Fietsinfrastructuur volgens de huidige normen
  • Meer en stipter openbaar vervoer
  • Wegprofiel aangepast aan omgeving en snelheidsregime
  • Kruispunten veilig voor alle weggebruikers en zo vlot mogelijk autoverkeer
  • De kwaliteit van de openbare ruimte langs de gewestweg verbeteren 

Zes segmenten

Het project bestrijkt drie gemeenten en een lappendeken van stedelijk gebied, dorpskernen en landelijk “buitengebied” dat ruwweg kan ingedeeld worden in zes segmenten: 

Verbeteringen in afwachting van de grote herinrichting 

In afwachting van de grote herinrichting die het onderwerp uitmaakt van de studie, neemt Wegen en verkeer in 2021 en 2022 maatregelen in Lubbeek en Tielt-Winge (en samen met de ingrepen in Tielt-Winge ook in Bekkevoort) om het busverkeer al wat vlotter te trekken. Lees hier meer over de uitgevoerde werken  in Lubbeek en hier over de aanpassingen in Tielt-Winge en Lubbeek.

Waar staan we nu?

Startdatum herinrichting niet bekend

Vandaag zijn er geen kredieten gebudgetteerd voor de realisatie van het project, dus we kunnen niet zeggen wanneer of waar de herinrichting zal starten. Echter, als er belangrijke stappen gezet worden in de studie, vergunnings- of andere procedures starten, informatiemomenten georganiseerd worden … zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina.