Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer op de Diestsesteenweg/Staatsbaan

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer op de Diestsesteenweg/Staatsbaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N2

UPDATE 24/05/22:  De werken zijn ondertussen afgelopen. Wat er de voorbije maanden veranderd is aan de Staatsbaan/ Diestsesteenweg ontdek je via de subpagina 'Situatie na de werken'.

Wat en waarom?

Meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een reeks maatregelen op de Diestsesteenweg/Staatsbaan (N2) in Lubbeek om de verkeerssituatie daar veiliger te maken en om de bussen van De Lijn vlotter te laten rijden. Er komen aanpassingen over een afstand van 5,5 km, tussen de dorpskern de van Linden en de gemeentegrens met Tielt-Winge. 

De ingrepen in Lubbeek sluiten aan op de aanpassingen die Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020 doorvoerde op dezelfde gewestweg (de N2), iets verderop in Tielt-Winge. 

Onderhoud wegdek

De volledige rijweg krijgt een onderhoudsbeurt. We vervangen beschadigde betonplaten en werken oneffenheden weg. Zo zorgen we voor meer rijcomfort. De oneffenheden worden weggewerkt door het beton van het wegdek "fijn te frezen". Dat betekent dat er een dun laagje wordt verwijderd.

 

Nieuwe indeling van de rijweg

Door de markeringen aan te passen krijgt de rijweg ook een nieuwe indeling. Zo maken we meer plaats voor openbaar vervoer en fietsers:

  • Van drie rijstroken naar twee. We brengen het aantal rijstroken terug van drie naar twee. De middelste rijstrook, die momenteel onderbenut is, schrappen we. 

  • Bredere fietspaden. Door één rijstrook te schrappen, creëren we meer ruimte voor fietsers. De fietspaden langs de Diestsesteenweg/Staatsbaan zijn smal en liggen vlak naast de rijweg. Wegen en Verkeer zal waar mogelijk de fietspaden en de strook tussen het fietspad en de rijweg verbreden. 

  • Busbaan richting Diest. Om het openbaar vervoer vlotter te doen laten verlopen komt er een busbaan richting Diest. Zo moeten bussen niet aanschuiven met het autoverkeer.

  • Afslagstroken voor auto's. De zichtbaarheid van het afslaand verkeer aan enkele zijstraten kan ook beter. In de huidige toestand wachten automobilisten die willen afslaan op de middelste rijstrook. Na de werken komen er volwaardige afslagstroken. Door de afslagstroken zal de as van de rijweg ook een “knik” krijgen, wat dan weer een snelheidsremmend effect heeft op het rechtdoor rijdende verkeer.
Huidige situatie Diestsesteenweg Lubbeek

De huidige situatie op de Diestsesteenweg/Staatsbaan (N2). De middelste rijstrook wordt gebruikt door automobilisten die een zijstraat willen indraaien, maar blijft voor de rest onderbenut. (© Google Maps)

Veilige oversteekplaatsen en comfortabele bushaltes

Om de verkeersveiligheid voor voetgangers te verhogen, leggen we ook veilige oversteekplaatsen aan. Op vijf locaties komt er een middeneiland, zodat voetgangers in twee bewegingen de rijweg kunnen oversteken. Wegen en Verkeer zal ook verkeerslichten plaatsen aan het kruispunt van de steenweg, Geestbeek en de Melkerijstraat. Ten slotte worden ook dertien bushaltes vernieuwd. Waar mogelijk krijgen ze een verhoogd perron, zodat je comfortabeler op de bus kan stappen. 

Vijf nieuwe oversteekplaatsen en dertien nieuwe bushaltes. Klik op de pijl rechtsboven om te vergroten.

Timing en impact?

Werken van voorjaar 2020 tot voorjaar 2022

De werken op de Staatsbaan/Diestsesteenweg (N2) in Lubbeek starten in het voorjaar van 2020 en duren tot 2022. 

  • Ze worden in verschillende fases uitgevoerd, zie tabblad 'Timing en Fasering'.
  • Op het tabblad 'Actuele hinder' vindt u alle informatie over de verkeershinder.