Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer op de Diestsesteenweg/Staatsbaan

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer op de Diestsesteenweg/Staatsbaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N2

Update 14/01/2021:  Vanaf 18 januari wordt er gewerkt richting Leuven van aan winkelcentrum ‘Happyland’ tot aan centrum Linden en wordt er  3,5 km aan betonplaten vervangen. Voor het kerstverlof werd er met het rechtse rijvak richting Leuven gestart, van aan de grens van Tielt-Winge tot Happyland. Als deze betonplaten voldoende uitgehard zijn, kan er gestart worden met het middenvak. De actuele hinder voor het verkeer blijft hetzelfde. Verwacht wordt dat deze eerste fase 1 afgerond is tegen het zomerse bouwverlof. 

Wat en waarom?

Meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een reeks maatregelen op de Diestsesteenweg/Staatsbaan (N2) in Lubbeek om de verkeerssituatie daar veiliger te maken en om de bussen van De Lijn vlotter te laten rijden. Er komen aanpassingen over een afstand van 5,5 km, tussen de dorpskern de van Linden en de gemeentegrens met Tielt-Winge. 

De ingrepen in Lubbeek sluiten aan op de aanpassingen die Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020 doorvoerde op dezelfde gewestweg (de N2), iets verderop in Tielt-Winge. 

Meer ruimte voor fietsers 

We brengen het aantal rijstroken terug van drie naar twee. De middelste rijstrook, die momenteel onderbenut is, schrappen we. Door één rijstrook te schrappen, creëren we meer ruimte voor fietsers. De fietspaden langs de Diestsesteenweg/Staatsbaan zijn smal en liggen vlak naast de rijweg. Wegen en Verkeer zal waar mogelijk de fietspaden en de strook tussen het fietspad en de rijweg verbreden. 

Veilige oversteekplaatsen en afslagstroken; verkeerslichten aan kruispunt Geestbeek / Melkerijstraat

Om de verkeersveiligheid voor voetgangers te verhogen, leggen we ook veilige oversteekplaatsen aan. Op vijf locaties komt er een middeneiland, zodat voetgangers op een veilige manier in twee bewegingen de rijweg kunnen oversteken. De zichtbaarheid van het afslaand verkeer aan enkele zijstraten kan ook beter. In de huidige toestand wachten automobilisten die willen afslaan op de middelste rijstrook. Na de werken komen er volwaardige afslagstroken. Door de afslagstroken zal de as van de rijweg ook een “knik” krijgen, wat dan weer een snelheidsremmend effect heeft op het rechtdoor rijdende verkeer. Wegen en Verkeer zal ook verkeerslichten plaatsen aan het kruispunt van de steenweg, Geestbeek en de Melkerijstraat.  

Busbaan richting Diest en vernieuwde bushaltes

Daarnaast leggen we ook een busbaan aan in de richting van Diest om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen. We vernieuwen ook in totaal dertien bushaltes tot volwaardige bushaltes, zodat reizigers comfortabeler gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 

Onderhoudsbeurt wegdek

De volledige rijweg krijgt ook een onderhoudsbeurt. We vervangen beschadigde betonplaten en werken oneffenheden weg. Zo zorgen we voor meer rijcomfort. 

Huidige situatie Diestsesteenweg Lubbeek

De huidige situatie op de Diestsesteenweg/Staatsbaan (N2). De middelste rijstrook wordt gebruikt door automobilisten die een zijstraat willen indraaien, maar blijvt voor de rest onderbenut. (© Google Maps)

Timing en impact?

De werken op de Staatsbaan/Diestsesteenweg (N2) in Lubbeek starten in het voorjaar van 2020 en duren tot einde 2021. Ze worden in verschillende fases uitgevoerd, zie tabblad 'Fasering'. Op het tabblad 'Actuele hinder' vindt u alle informatie over de verkeershinder.